ADE205: Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Shares

ADE205: Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Η έννοια της αξιολόγησης στην Εκπαίδευση

 • Η έννοια της αξιολόγησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση

 • Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα

 • Αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού – εκπαιδευτών

 • Διεθνείς διαστάσεις στην αξιολόγηση 

 • Διαφορετικές μορφές αξιολόγησης. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μορφές που συνάδουν με τους στόχους και επιδιώξεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 • Τα διοικητικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων ή τμήματος εκπαίδευσης οργανισμού.

 • Τα στάδια επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων 

 • Ποιοτική κατάρτιση εκπαιδευτικών – εκπαιδευτών

 • Ποιοτική διδασκαλία

 • Η ποιότητα στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

 • Διασφάλιση ποιότητας, δείκτες και πρακτικές

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. επιχειρηματολογούν για την ανάγκη έμφασης στην ποιοτική εκπαίδευση

 2. διακρίνουν και να αναλύουν τις διαφορές ανάμεσα σε εκπαίδευση και παιδεία

 3. δικαιολογούν την ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση στη βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας ευκαιριών μάθησης

 4. Επεξηγούν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ομαδικών εργασιών στην εκπαίδευση

 5. αναφέρουν τις βασικές “παραδόσεις” ή “θεωρίες” που σχετίζονται με την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση

 6. εξηγούν το περιεχόμενο της έννοιας “ποιότητα” στην εκπαίδευση

 7. συγκρίνουν τις διάφορες παραδόσεις που σχετίζονται με την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση

 8. αξιολογούν τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε παράδοσης και να εντοπίζουν τη χρησιμότητα της κάθε μίας για το σύγχρονο κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο

 9. αναλύουν τις βασικές παραμέτρους της ποιότητας στην εκπαίδευση (μαθητές, περιεχόμενο, περιβάλλον, διαδικασίες και αποτελέσματα).

 10. αξιολογούν τα επιχειρήματα υπέρ και εναντίον της αξιολόγησης υψηλών συνεπειών

 11. περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης υψηλών συνεπειών

 12. αναλύουν προσπάθειες ή πολιτικές τέτοιας αξιολόγησης με βάση την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

 13. γνωρίζουν τα βασικά συστατικά στοιχεία της αξιολόγησης προσωπικού στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο

 14. εντοπίζουν τις βασικές αδυναμίες των συστημάτων αυτών

 15. συγκρίνουν τα μοντέλα αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις

 16. κατανοούν τις βασικές αρχές σχεδιασμού συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού

 

Διαδικασία εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη».

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης