DLMQA502: Ποσοτικά Και Στατιστικά Εργαλεία Για Τη Διαχείριση Ποιότητας

Shares

DLMQA502: Ποσοτικά Και Στατιστικά Εργαλεία Για Τη Διαχείριση Ποιότητας

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι μια σημαντική προϋπόθεση στην διαχείριση την σημερινή εποχή. Για να επιτευχθεί αυτή η διασφάλιση, υποστηρίζεται από την κατάλληλη χρήση των ικανοποιητικά αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών για την ανάλυση δεδομένων, την επίλυση προβλημάτων , τη βελτίωση και τον έλεγχο των διαδικασιών καθώς επίσης και την μείωση μιας ενδεχόμενης αποτυχίας. Σε αυτό το μάθημα, θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα χρησιμοποιώντας τη στρατηγική 6 σίγμα.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

 1. Αρχικά οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη στρατηγική 6 σίγμα για να κατανοήσουν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στα παρακάτω κεφάλαια.

 2. Το πρώτο μέρος, οι αρχές στατιστικής, περιλαμβάνει τις έννοιες τυχαίων μεταβλητών , τις πιθανότητες διανομής και τη δειγματοληψία τους.

 3. Δεύτερον, προχωράμε στα εργαλεία στατιστικής μεθοδολογίας τα οποία περιλαμβάνουν περιγραφική στατιστική , συσχέτιση , στατιστικά συμπεράσματα , σχεδιασμό πειραμάτων και ανάλυση παλινδρόμησης.

 4. Τρίτον , οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τα επτά απλά βασικά εργαλεία για την βελτίωση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην εργαλειοθήκη 6 σίγμα.

 5. Τέλος, η μεθοδολογία του ελέγχου στατιστικής διεργασίας θα εξηγηθεί. Εδώ οι σπουδαστές θα εξετάσουν διαγράμματα ελέγχου για μεταβλητές και τις ιδιότητες τους και να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά που παρατηρήθηκε.

 6. Όλα τα παραπάνω εργαλεία θα επεξηγηθούν και θα χρησιμοποιηθούν σε πρόγραμμα excel.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκά προσόντα

Ένα πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό πεδίο σπουδών όπως οι τομείς των επιστημών , εκπαίδευσης ,επιχείρησης ή ιατρικής ή κατοχή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος,

Προαπαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της καθοδήγησης που δίνεται. Εάν οι φοιτητές σπουδάζουν ή έχουν πάρει το πτυχίο τους από ένα μη αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να αποδείξουν την ικανοποιητική γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα.

Κατάλληλα πτυχία είναι τα εξής

ΤΟΕFL

IELTS

GCSE ( με βαθμό C και πάνω)

CPE ( proficiency στα αγγλικά του πανεπιστημίου Cambridge με βαθμό C και πάνω)

Επαγγελματική εμπειρία

Μια διετής προϋπηρεσία /εργασιακή εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Συνέντευξη

Στο πρώτο στάδιο, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών εγγράφων θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εισαγωγής για να αποφασιστεί ένα το προφίλ του υποψηφίου συνάδει με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Εάν μια αίτηση είναι επιτυχής σε αυτό το στάδιο , ο υποψήφιος θα κληθεί για συνέντευξη η οποία είτε γίνεται δια ζώσης είτε από μακριά με τηλεδιάσκεψη. Μετά την συνέντευξη, η επιτροπή εισαγωγής θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος θα προσφερθεί μια θέση στο πρόγραμμα. Μετά την εισαγωγή, ίσως ζητηθεί από τους υποψηφίους να πάρουν επιπρόσθετες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα. Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οι μελλοντικοί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα

Αίτηση για την εισαγωγή των υποψηφίων (διαδικτυακά)

Βιογραφικό σημείωμα

Επίσημα αποδεικτικά όλων των πτυχίων έως σήμερα ( συμπεριλαμβανομένου και αυτών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι μπορούν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αντίγραφα από τα πτυχία τους παραθέτοντας όλες τις διδακτικές ενότητες που έχουν παρακολουθήσει και τους βαθμούς που έχουν πάρει.

Προσωπική δήλωση. Μια έγγραφη κατάθεση έκτασης μιας σελίδας που θα υποδεικνύει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους έκανε την αίτηση και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς του στόχους.

2 συστατικές επιστολές.

Οποιαδήποτε άλλα σημαντικά έγγραφα.

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης