DLMQA513: Διασφάλιση Ποιότητας Σε Εξ Αποστάσεως Προγράμματα

Shares

DLMQA513: Διασφάλιση Ποιότητας Σε Εξ Αποστάσεως Προγράμματα

Η εκ αποστάσεως μάθηση έχει γίνει ένας εναλλακτικός τρόπος διεξαγωγής τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης από τα μέσα του 19ου αιώνα. Από τότε έχει αλλάξει σημαντικά και σταδιακά γίνεται δημοφιλές στου ενήλικες σπουδαστές. Η μαζικοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κυρίως μέσω ίντερνετ, έχει σημαντικούς υπαινιγμούς στον προσδιορισμό , στην αξιολόγηση βελτίωση και διατήρηση ποιότητας. Σε πολλά σημεία, τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών διαφοροποιούνται από τα συμβατικά προγράμματα. Η αξία της εκπαιδευτικής εμπειρίας των μαθητών επαφίεται στην απόδοση της τεχνικής ποιμενικής και ακαδημαϊκής υποστήριξης που λαμβάνουν οι φοιτητές. Επιπροσθέτως, θέματα που προκύπτουν από την πολυεθνική ή εκτός συνόρων παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργούν συγκεκριμένες προκλήσεις στην επιδίωξη της ποιότητας.

Η διδακτική ενότητα αρχίζει με την παροχή στους μαθητές με μια ακριβή ιστορική αναδρομή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προχωρά στη χαρτογράφηση των σύγχρονων μορφών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ενότητα επίσης εξετάζει το θέμα καθορισμού ποιότητας στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση καταδεικνύοντας συγκεκριμένους δείκτες που αξιολογούνται εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η ποιότητα στην διδασκαλία είναι υψίστης σημασίας για αυτό το μάθημα, ενώ τρόποι για την επίτευξη της ποιότητας στην αξιολόγηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επίσης θα εξεταστούν.

Επιπροσθέτως, πολλές διεθνείς και περιφερειακές προϋποθέσεις αλλά και ορόσημα στην ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα εξεταστούν προσεκτικά , παράλληλα με την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας και τις διαδικασίες διαπίστευσης. Τέλος, οι διαφορές μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, αναφορικά με την διασφάλιση ποιότητας, θα ερευνηθούν.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκά προσόντα

Ένα πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό πεδίο σπουδών όπως οι τομείς των επιστημών , εκπαίδευσης ,επιχείρησης ή ιατρικής ή κατοχή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος,

Προαπαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της καθοδήγησης που δίνεται. Εάν οι φοιτητές σπουδάζουν ή έχουν πάρει το πτυχίο τους από ένα μη αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να αποδείξουν την ικανοποιητική γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα.

Κατάλληλα πτυχία είναι τα εξής

ΤΟΕFL

IELTS

GCSE ( με βαθμό C και πάνω)

CPE ( proficiency στα αγγλικά του πανεπιστημίου Cambridge με βαθμό C και πάνω)

Επαγγελματική εμπειρία

Μια διετής προϋπηρεσία /εργασιακή εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Συνέντευξη

Στο πρώτο στάδιο, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί συμπεριλαμβανομένου όλων των σχετικών εγγράφων θα αξιολογηθούν από την επιτροπή εισαγωγής για να αποφασιστεί ένα το προφίλ του υποψηφίου συνάδει με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Εάν μια αίτηση είναι επιτυχής σε αυτό το στάδιο , ο υποψήφιος θα κληθεί για συνέντευξη η οποία είτε γίνεται δια ζώσης είτε από μακριά με τηλεδιάσκεψη. Μετά την συνέντευξη, η επιτροπή εισαγωγής θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος θα προσφερθεί μια θέση στο πρόγραμμα. Μετά την εισαγωγή, ίσως ζητηθεί από τους υποψηφίους να πάρουν επιπρόσθετες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα. Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οι μελλοντικοί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα

Αίτηση για την εισαγωγή των υποψηφίων (διαδικτυακά)

Βιογραφικό σημείωμα

Επίσημα αποδεικτικά όλων των πτυχίων έως σήμερα ( συμπεριλαμβανομένου και αυτών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι μπορούν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αντίγραφα από τα πτυχία τους παραθέτοντας όλες τις διδακτικές ενότητες που έχουν παρακολουθήσει και τους βαθμούς που έχουν πάρει.

Προσωπική δήλωση. Μια έγγραφη κατάθεση έκτασης μιας σελίδας που θα υποδεικνύει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους έκανε την αίτηση και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς του στόχους.

2 συστατικές επιστολές.

Οποιαδήποτε άλλα σημαντικά έγγραφα.

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης