DLITSM506: Μέθοδοι έρευνας

Shares

DLITSM506: Μέθοδοι έρευνας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Αναπτύξουν συγκεκριμένες ιδέες εργασίας και να σχολιάζουν τις τωρινές δραστηριότητες έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα διεθνή οικονομικά , στο διεθνές εμπόριο και στη βιομηχανία της ναυτιλίας.

 2. Θέτουν θέματα έρευνας και να είναι ικανοί να εξάγουν αρχές από την εκπαιδευτική έρευνα για να αναπτύξουν σχέδια έρευνας και μεθοδολογίες κατάλληλες για την διερεύνηση οικονομικών θεμάτων και πολιτικών σχεδίων.

 3. Αναγνωρίσουν τα στοιχεία που υπογραμμίζουν την ποιότητα της έρευνας μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων έρευνας

 4. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες έρευνας του πανεπιστημίου φρέντερικ που σχετίζονται με τον τομέα.

 5. Αναγνωρίζουν τοπικούς και διεθνείς ιδρυματικούς φορείς και βάσεις που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν την έρευνα και να ενημερωθούν για τα προγράμματα επιχορήγησης και τις πρωτοβουλίες που είναι διαθέσιμες στο τομέα του μεταπτυχιακού.

 6. Κατανοήσουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την συγγραφή μιας πρότασης έρευνας μέσω της πρακτικής εμπλοκής στη διαδικασία.

 7. Αναπτύξουν τα προσωπικά θέματα έρευνας και μεθοδολογικά σχέδια τα οποία θα οδηγήσουν τελικά στην ανάπτυξη της διπλωματικής

 8. Ενσωματώσουν μια μικρής κλίμακας εργασίας έρευνας σχετικά με την διπλωματική

 9. Κατανοήσουν τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ικανοποιητική διασύνδεση επικοινωνία της έρευνας και των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων στους χρήστες και της διάδοσης των αποτελεσμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους ,ακαδημαϊκούς ή μη.

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. εκμάθηση και εξοικείωση με μια ποικιλία οικονομικών θεμάτων σχετικά με τα διεθνή οικονομικά , την βιομηχανία της ναυτιλίας και το διεθνές εμπόριο

 2. ανάπτυξη της κριτικής στάσης των φοιτητών προς την έρευνα και την εργασία έρευνας

 3. μελέτη και παρουσίαση σχετικών επιστημονικών εργασιών και έρευνας που θα συνεισφέρουν την ενημέρωση των φοιτητών για τα φλέγοντα θέματα και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση των σχετικών θεμάτων

 4. κριτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών και ερευνών γα να υπογραμμιστούν στοιχεία ποιότητας σε ένα σχέδιο έρευνας

 5. εμπλοκή φοιτητών στην έρευνα που διεξάγεται από το πανεπιστήμιο φρέντερικ , για να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία στο τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας

 6. ανάπτυξη θεμάτων έρευνας και μεθοδολογικά σχέδια που εφαρμόζουν αρχές εκπαιδευτικής έρευνας στους τομείς που καλύπτονται από το μεταπτυχιακό

 7. ενημέρωση για την τους οργανισμούς επιχορήγησης έρευνας και ιδρυματικούς φορείς στη Κύπρο και στο εξωτερικό και τις κύριες ευκαιρίες επιχορήγησης

 8. εμπλοκή στη διαδικασία συγγραφής ανταγωνιστικών προτάσεων έρευνας για τα διαθέσιμα προγράμματα επιχορήγησης και συμμετοχή στην ενσωμάτωση της έρευνας και της διάδοσης των αποτελεσμάτων

 9. προετοιμασία της διπλωματικής . αυτό περιλαμβάνει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο και τις πληροφορίες ( βιβλιογραφική ανασκόπηση) τους στόχους της έρευνας , τα ερωτήματα της έρευνας , τη περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας , την ενσωμάτωση χρονικού πλαισίου και προτάσεις για πιθανούς τρόπους διάδοσης των πληροφοριών

 10. διεξαγωγή μιας μικρής κλίμακας έρευνας ( πιλοτική μελέτη) για να τεστάρει τα εργαλεία της έρευνας που θα χρησιμοποιηθούν στην διπλωματική ως μέσο απόκτησης εμπειρίας έρευνας και δεξιοτήτων παρουσίασης

Αυτή η διδακτική ενότητα προσφέρεται μέσω διαλέξεων , συζητήσεων και πρακτικών δραστηριοτήτων. Μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων θα παρουσιαστούν στους μαθητές , παρουσίαση επιστημονικής έρευνας και κριτικές μέθοδοι στα επιστημονικά άρθρα σχετικά με τις μεθόδους έρευνας στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τα εργαστήρια με τους υπολογιστές και θα έχουν πρόσβαση σε πακέτα στατιστικής ανάλυσης για να εξοικειωθούν με τη ν επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων.

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης