DLITSM515: Κανονισμοί Διεθνούς Εμπορίου Και Πρακτική

Shares

DLITSM515: Κανονισμοί Διεθνούς Εμπορίου Και Πρακτική

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Εξοικειωθούν με τους εγκατεστημένους διεθνείς ελέγχους για την εμπορία προϊόντων

 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση του πλαισίου της παγκόσμιας επιχείρησης και τις κινητήριες δυνάμεις μαζί με τις βασικές μεθοδολογίες

 3. Εξοικειωθούν με την γκάμα της επιλογής μεταφοράς διαθέσιμη στους εμπόρους

 4. Αναπτύξουν μια κατανόηση των παγκόσμιων μεθόδων πληρωμής που χρησιμοποιούνται στη διεθνή επιχείρηση και τους σχετιζόμενους εμπορικούς κινδύνους

 5. Αναπτύξουν μια κατανόηση γα το πώς οι μακροοικονομικές και πολιτικές αλλαγές στο κόσμο επηρεάζουν τις αξίες του εμπορίου

 6. Περιγράφουν λεπτομερώς οι πρακτικές της εταιρικής εξαγωγής και εισαγωγής κινούνται από τους διεθνείς εμπορικούς όρους

 7. Αξιολόγηση πως τα καθεστώτα τελωνείων ελέγχουν , και για ευαίσθητα προϊόντα αλλά και κατά τη διάρκεια περιόδων συμφωνημένων εγκρίσεων και αποκλεισμών παγκοσμίως

Περιγραφή μαθήματος

Στρατηγική ανασκόπηση του ελέγχου του διεθνούς εμπορίου. Ρόλος του οργανισμού Διεθνούς εμπορίου, έλεγχος και συμμετοχή στο διεθνές υπουργείο εμπορίου , επιρροή του παγκόσμιου οργανισμού τελωνείων , και την ανάπτυξη μιας ασφαλής αντίληψης, ανάπτυξη και αρχές του εμπορίου αγαθών.

Ανάλυση αγοράς και καταμερισμός , αποδοτικότητα και σχέσης κόστους, διεθνής κοστολόγηση , μέθοδοι εισαγωγής στην αγορά.

Τρόποι μεταφοράς , πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός, σχέση μεταξύ των εταιρικών στόχων

Τρόποι πληρωμής , διαφορετικά συστήματα πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Εταιρικά ενδιαφέροντα που είναι συνδεδεμένα με το καθένα, κατασκευή ενός φάσματος κινδύνου σχετικά με τις πληρωμές

Ασφάλεια αναφορικά με τους κινδύνους διεθνούς εμπορίου, μέθοδοι και διαχείριση των κινδύνων ξένων συναλλαγών

Διεθνείς εμπορικοί όροι ,εταιρικές και συμβατικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους, κίνδυνοι σχετιζόμενοι με κάθε όρο

Ρόλος του τελωνείου στο διεθνές εμπόριο , συγκεκριμένες πράξεις που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς, διεθνής ενιαιοποίηση , έλεγχος εξαγωγής

Μεταφορά υπό συμφωνημένων εγκρίσεων και απαγορεύσεων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παραπομπές

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων) . Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.

 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.

 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.

 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.

 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων

 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

 

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης