DLITSM512: Εμπορική Διαχείριση Των Πλοίων

Shares

DLITSM512: Εμπορική Διαχείριση Των Πλοίων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Λάβουν υπόψη με κριτική σκέψη τη διαδικασία επιλογής και αγοράς πλοίου

 2. Στοχαστούν με κριτική σκέψη τις εναλλακτικές μορφές της εργασίας σε ένα πλοίο και να είναι ικανοί να κάνουν τις καλύτερες επιλογές και να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την εμπορική εκμεταλλευσιμότητα του φορτίου και των επιβατηγών πλοίων.

 3. Επιλέξουν αναπτύξουν και να επιδιώξουν να ακολουθήσουν κατάλληλες ευκαιρίες εργασίας για ιδιωτικά πλοία και στόλους εταιρίας.

 4. Σχηματίζουν επιβεβαιωμένες γνώμες σχετικά με τους κινδύνους και τις επιβραβεύσεις από τις λειτουργίες σε εξειδικευμένες αγορές.

 5. Αναπτύξουν στρατηγικά πλάνα για το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ,και μακροπρόθεσμο μέλλον της διαχείρισης πλοίου σχετικά με τις ναυτιλιακές οργανώσεις

 6. Παρακολουθούν κριτικάρουν αξιολογούν την εμπορική λειτουργία των πλοίων χύδην φορτίου ,τα δεξαμενόπλοια, τα φορτηγά και τα επιβατηγά πλοία.

 7. Παρακολουθούν κριτικάρουν και αξιολογούν τάσεις και οικονομικές και τεχνικές βασικές αρχές σε συγκεκριμένους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας και να γίνουν ικανοί να αναγνωρίζουν καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες

 8. Προσαρμόζονται στις αλλαγές της βιομηχανίας και της αγοράς με κριτικό τρόπο και έξυπνα δομημένο τρόπο

 9. Προτείνουν πολιτικές βασισμένες στην εις βάθος κατανόηση των ειδικών εμπορικών θεμάτων και τις γενικές συνθήκες της αγοράς.

Περιεχόμενο μαθήματος

Ναύλωση

 1. Ρόλος των μεσιτών και των διαμεσολαβητών

 2. Περιγραφή πλοίου, ναύλωση και ορολογία εμπορίου

 3. Ταξίδι, χρόνος , ναύλωση γυμνών πλοίων και δεξαμενόπλοιων

 4. Συμβόλαια ναύλωσης

 5. Διαμάχες και διαιτησία

Εκτίμηση ταξιδιού

 1. Μέτρηση χωρητικότητας φορτίου και χρόνος ταξιδιού

 2. Υπολογισμός χρόνου εντός λιμανιού

 3. Υπολογισμός καυσίμου

 4. Εκτίμηση ξηρού φορτίου και ταξιδιού δεξαμενόπλοιων και αποτελέσματα ταξιδιού

 5. Άλλα κόστη ταξιδιού

Υπολογισμός σταλίας

 1. Ρόλος των πρακτόρων και της δήλωσης των δεδομένων

 2. Μέτρηση χρόνου και διακοπή χρόνου

 3. Ολοκλήρωση ταξιδιού

 4. Δηλώσεις σταλίας επισταλία /αποσταλία

Αγορά και συναλλαγή

 1. Διαδικασίες διαπραγμάτευσης και μοντέλα συμβολαίων

 2. Ρόλος των επιθεωρητών και των νηογνωμόνων

 3. Εφεδρικότητα , επιλογή καλύτερης μάρκας, σειρά διαχείρισης εφοδιασμός και παροχή

 4. Παραλαβή

 5. Δημοπρασία και διαμάχες

Γενικό περιεχόμενο

 1. Γενικός οικονομικός σχεδιασμός

 2. Επικοινωνίες και τεχνολογία πληροφοριών στο ναυτιλιακό τομέα

 3. Θέματα πλοίων της γραμμής

 4. Θέματα επιβατηγών πλοίων

 5. Ναυτιλιακή αγορά και ναυτιλιακοί κύκλοι

 6. Μικρές θαλάσσιες μεταφορές

 7. Καθαρισμός

 8. Ευρωπαϊκή πολιτική. Paris MoU. Παγκόσμιο εμπόριο

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

 1. Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 2. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.

 3. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.

 4. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.

 5. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.

 6. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων

 7. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

 

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης