DLITSM514: Οικονομικά Του Διεθνούς Εμπορίου Και Της Μεταφοράς

Shares

DLITSM514: Οικονομικά Του Διεθνούς Εμπορίου Και Της Μεταφοράς

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές θα είναι ικανοί να

 1. Εξετάσουν με κριτική σκέψη την θεωρία και την πρακτική που κυριαρχεί διαχρονικά στο παγκόσμιο εμπόριο

 2. Αναπτύξουν μια κατανόηση των οικονομικών μοντέλων και θεωριών που εφαρμόζονται σήμερα στη διεθνή σκηνή του εμπορίου

 3. Παρακολουθήσουν και να κριτικάρουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο και την δυναμική των δημόσιων πολιτικών

 4. Εξετάσουν με κριτική σκέψη και να αξιολογήσουν τους όρους ‘ισορροπία στο εμπόριο’ και ‘ισορροπία πληρωμών’ και τη σημασία του για την οικονομική λειτουργία μιας χώρας

 5. Κριτικάρουν τα μοντέρνα μοτίβα του παγκόσμιου εμπορίου και των βασικών κανόνων που υποβόσκουν στο σύστημα

 6. Αναπτύξουν μια κατανόηση των ξένων συναλλαγών , τη σημασία τους για το διεθνές εμπόριο , το ρόλο τους ως μέσα /εργαλεία μακροοικονομικής πολιτικής και τις εσωτερικές εργασίες των ξένων αγορών συναλλαγής

 7. Παρακολουθήσουν εξετάσουν και να αξιολογήσουν το ρόλο και τη σημασία των «κοινών αγορών» των ενεργών εμπορικών εμπορίων και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των πολιτειών μέλων

 8. Παρακολουθήσουν κριτικάρουν και ξεχωρίσουν τις δημοσιονομικές και χρηματικές μετρήσεις πολιτικής που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο και τη μεταφορά

 9. Παρακολουθήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις λειτουργίες μεταφοράς των διαφορετικών μέσων μεταφοράς

Περιεχόμενο μαθήματος

Μια σύντομη περιγραφή του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω

 1. Εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και μεταφοράς

 2. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα –πηγές και εμπόριο- το μοντέλο heckscher onlin-το μοντέλο ricardian

 3. Βασικές ενδείξεις της αγοράς εργασίας και παραγωγή εργασίας

 4. Ισορροπία τιμών –βαθμός ανταλλαγής και η επιρροή τους στο διεθνές εμπόριο

 5. Δασμολογικός προστατευτισμός –εμπόδια εμπορίας –δομή του κόστους του εμπορίου – πολιτική εμπορίου στις ανεπτυγμένες χώρες – ανάπτυξη – κρίση και μεταρρύθμιση

 6. Διεθνείς φορείς εμπορίου- ιδρυματικό πλαίσιο διεθνούς εμπορίου- ρόλος των ενεργών οικονομικών εμποδίων

 7. Απαίτηση και ελαστικότητα της θαλάσσιας μεταφοράς –εφοδιασμός θαλάσσιας μεταφοράς –οικονομίες της κλίμακας – απαιτήσεις –ζήτηση- ισορροπία εφοδιασμού

 8. Ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές αγορές , αδρομολόγητο πλοίο –πλοίο γραμμής

 9. Ο ρόλος της ναυτιλίας για την ΕΕ- ο συγκεκριμένος ρόλος των λιμανιών για το διεθνές εμπόριο

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παραπομπές

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

 1. Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

 2. Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.

 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.

 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.

 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.

 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων

 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης

 

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης