DLMLSM506: Μέθοδοι Έρευνας

Shares

DLMLSM506: Μέθοδοι Έρευνας

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να

 1. Αποκτήσουν μια ξεκάθαρη κατανόηση των διάφορων χαρακτηριστικών της έρευνας .

 2. Αναγνωρίσουν τα θέματα της έρευνας ή τις υποθέσεις έρευνας.

 3. Θέσουν τα θέματα της έρευνας και να είναι ικανοί να εξάγουν τις αρχές εκπαιδευτικής έρευνας για να αναπτύξουν σχέδια έρευνας και μεθοδολογίες κατάλληλες για την εξερεύνηση οικονομικών και πολιτικών θεμάτων.

 4. Αναγνωρίσουν τα στοιχεία που υπογραμμίζουν την ποιότητα της έρευνας μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων έρευνας.

 5. Λάβουν υπ όψιν όλους τους διάφορους τύπους πηγών για να αποκτήσουν της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

 6. Συνθέσουν τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τις πηγές.

 7. Κατανοήσουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζεται για να γράψουν μια πρόταση έρευνας διαμέσου της πρακτικής εμπλοκή τους στη διαδικασία.

 8. Επιλέξουν ένα σχέδιο έρευνας και να προχωρήσουν στην ανάλυση.

 9. Αναπτύξουν τη δικές του ερωτήσεις έρευνας και μεθοδολογικά μοτίβα , τα οποία τελικά θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της διπλωματικής τους.

 10. Γράψουν την εργασία.

 11. Κατανοήσουν τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ικανοποιητική διασύνδεση της έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τελικούς χρήστες και τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους , ακαδημαϊκούς ή μη.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Φύση της επιχειρηματικής έρευνας –θέμα έρευνας

 1. Κατανόηση και να προσδιορισμός τω ν χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της επιχειρηματικής έρευνας .

 2. Απόκτηση μιας ξεκάθαρης κατανόησης των διαφορετικών χαρακτηριστικών της έρευνας.

 3. Αναγνώριση και να αξιολόγηση των διαφορετικών αποδόσεων ενός καλού θέματος έρευνας.

 4. Ανάλυση και εφαρμογή των διάφορων τεχνικών δημιουργίας ερευνητικών ιδεών.

 5. Παρουσίαση για το πως οι ερευνητικές ιδέες μπορούν να βελτιωθούν

 6. Θεώρηση των διαφορετικών τρόπων συγγραφής ενός θέματος έρευνας ή μιας υπόθεσης.

 7. Αντίληψης της σημασίας της θεωρίας στην συγγραφή της έρευνας και κατανόηση της φύσης των δεδομένων.

Κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας

 1. Παρουσίαση της επίγνωσης της μοντέρνας γνώσης και αναγνώριση για το πως η έρευνα ταιριάζει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

 2. Αξιολόγηση της έρευνας που έγινε από άλλους συγγραφείς σε ένα θεματικό τομέα.

 3. Ανάπτυξη θεμάτων έρευνας και στόχων βρίσκοντας ερευνητικές ευκαιρίες που δεν έχουν παρθεί μέχρι τώρα.

 4. Ανακάλυψης και θεώρησης ερευνητικών προσεγγίσεων , κατάλληλεων στρατηγικών και τεχνικών

 5. Υπογράμμιση των θεμάτων όπου η εργασία θα περέχει νέα διαφωτιστικά στοιχεία παρουσιάζοντας τη σύνδεση του θέματος της έρευνας και των στόχων

 6. Θεώρηση όλων των διαφορετικών τύπων διαθέσιμων πηγών.

 7. Κατανόηση του πως η βιβλιογραφία χρειάζεται να παρατεθεί σωστά.

Στρατηγικές έρευνας και σχεδιασμός

 1. Κατανόηση των διαφορετικών στρατηγικών διεξαγωγής έρευνας ( ποιοτική και ποσοτική)

 2. Αναγνώριση του πότε είναι κατάλληλη κάθε στρατηγική να χρησιμοποιηθεί και πώς να επιλεχθεί μιας μέθοδος.

 3. Επεξήγηση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί στη συγγραφή της έρευνας χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μέθοδο.

 4. Αξιολόγηση των στρατηγικών σκεπτόμενοι τη συσχέτιση των οφελών , των δυσκολιών και των θεμάτων που ο ερευνητής πρέπει να λάβει υπόψη όταν χρησιμοποιεί την εκάστοτε μέθοδο

 5. Κατανόηση τις έννοιας της δειγματοληψίας και ικανότητα κατάλληλης δειγματοληπτικής προσέγγισης.

Συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις

 1. Αξιολόγηση των διάφορων προβλημάτων που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ένας ερευνητής σχετικά με απόκτηση πρόσβασης στις πηγές.

 2. Σχεδιασμός στρατηγικών για την απόκτηση πρόσβασης.

 3. Κατανόηση για το πώς να ξεπεράσουν οργανωτικά θέματα για την διαβεβαίωση της πρόσβασης

 4. Αναγνώριση και αξιολόγηση των διάφορων τύπων των συνεντεύξεων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων

 5. Σχεδιασμός και διεξαγωγή μιας συνέντευξης

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

 1. Αναγνώριση των εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων κατά την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων

 2. Αξιολόγηση της χρησιμότητας της εκάστοτε δραστηριότητας.

 3. Κατανόηση όλων των σταδίων που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία ανάλυσης δεδομένων

Εισαγωγή στην ποσοτική έρευνα

 1. Κατανόηση της έννοιας της ποσοτικής έρευνας και ικανότητας διαχωρισμού από την ποιοτική έρευνα

 2. Μάθηση των κυρίων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ποσοτική έρευνα , και ικανότητα εξήγησης και σύγκρισης τους ( πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε μέθοδο)

 3. Αναγνώριση των κυρίων στοιχείων της ποσοτικής έρευνας όπως οι δείκτες , τα στοιχεία της ανάλυσης και η δειγματοληψία.

 4. Κατανόηση πώς να παρουσιάσουν τα ποσοτικά δεδομένα και τα ευρήματα

Συλλογή ποσοτικών δεδομένων

 1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για το πώς να χρησιμοποιηθούν οι διαδικτυακές βάσεις δεδομένων από διάφορους οργανισμούς για να αποκτήσουν δεδομένα για μια ανάλυση

 2. Εξοικείωση με τις τεχνικές του ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμες και πότε είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ένα ερωτηματολόγιο

 3. Κατανόηση της χρήσης του ερωτηματολογίου

 4. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων για το πώς θα σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο για μια ανάλυση έρευνας

 5. Μάθηση σημαντικών πληροφοριών που χρειάζονται όταν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ένα ερωτηματολόγιο για μια ανάλυση ποσοτικής έρευνας

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

 1. Μάθηση για την εισαγωγή δεδομένων σε πρόγραμμα excel για την δημιουργία σωστών λογιστικών πινάκων για την ανάλυση οποιονδήποτε δεδομένων

 2. Ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου

 3. Περιγραφή διάφορων δεικτών χρησιμοποιημένα σε γραφήματα-γραφική ανάλυση

 4. Σύνοψη δεδομένων χρησιμοποιώντας βασικές στατιστικές –στατιστική ανάλυση

 5. Έλεγχος σχέσεων μεταξύ 2 δεικτών χρησιμοποιώντας γραφήματα και στατιστικές.

 6. Κατανόηση της έννοιας της σημασίας

Απλή αναδρομική ανάλυση για ποσοτικά δεδομένα

 1. Εισαγωγή στην έννοια της χρήσης μιας στατιστικής μεθόδου

 2. Μάθηση μιας απλής αναδρομικής ανάλυσης

 3. Απόκτηση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της ανάλυσης

 4. Εξήγηση των αποτελεσμάτων από μια αναδρομική ανάλυση εκτίμησης

 5. Εφαρμογή της μεθόδου στο excel χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα

Πολλαπλή αναδρομική ανάλυση για ποσοτικά δεδομένα

 1. Κατανόηση του πολλαπλού πλαισίου αναδρομικής ανάλυσης

 2. Εκτίμηση του μοντέλου πολλαπλής αναδρομικής ανάλυσης και απόκτηση αποτελεσμάτων

 3. Εξήγηση των αποτελεσμάτων από το μοντέλο όσον αφορά την σημασία και τους συντελεστές.

 4. Υπολογισμός των διάφορων αποτελεσμάτων από έναν δείκτη προς άλλον

 5. Πρόβλεψη των εξαρτημένων δεικτών

 6. Εισαγωγή στην έννοια της δοκιμής της υπόθεσης

Πολλαπλή αναδρομική ανάλυση –παράταση

 1. Εύρεση αποτελεσμάτων και εξήγηση του πότε η μέτρηση ενός ή περισσοτέρων δεικτών αλλάζει

 2. Εκτίμηση και εξήγηση πολλαπλών αναδρομικών σχέσεων στη μορφή των αλγορίθμων και του ρυθμού ανάπτυξης

 3. Κατανόηση και εφαρμογή του έννοιας της μη γραμμικότητας

 4. Εκτίμηση στο excel των μη γραμμικών μοντέλων και την εξήγηση των αποτελεσμάτων

 5. Εξοικείωση με τις ιδιότητες των εικονικών δεικτών

 6. Χρήση των εικονικών δεικτών σε αναδρομικές αναλύσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Παραπομπές

Προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέθοδοι διδασκαλίας

Η σκόπιμη χρήση αυτής της διδακτικής ενότητας είναι τέτοια ώστε να δομείται από το κεφάλαιο 1 έως 10 με σειρά κεφαλαίων. Αυτή η διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη να κάνει μια εισαγωγή και να εξηγήσει το υλικό το οποίο αναμένεται να διδαχθεί. Όλη η προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετιζόμενη με το εκάστοτε κεφάλαιο, θα δηλωθεί. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε κείμενο σχετικό που ένα συγκεκριμένο θέμα θα δηλωθεί σε διάφορα σημεία εντός του κεφαλαίου, τη κατάλληλη χρονική στιγμή. Αξίζει να επισημανθεί πως όλα η περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχει μια καλή πηγή επιπρόσθετων παραδειγμάτων πάνω στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε εάν το θέλετε.

Το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης παρέχει μια ευκαιρία για διαδικτυακή ανατροφοδότηση από τους καθηγητές της διδακτικής ενότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και σας συστήνεται να το εκμεταλλευτείτε για το δικό σας όφελος. Επίσης , θα ενθαρρυνθείτε να αλληλεπιδράτε και με τους συμφοιτητές σας και με τους καθηγητές σας για να αισθάνεστε πως είστε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευομένων που ανήκουν στο δίκτυο του πανεπιστημίου.

Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις /παρουσιάσεις

Ίσως σας ζητηθεί να παρακολουθήσετε μια μαγνητοσκοπημένη διάλεξη ή παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο που πραγματεύεται όλες τις κύριες έννοιες ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση

Ασύγχρονη επικοινωνία ( επικοινωνία σε διαδικτυακό χώρο συζήτησης). Ίσως σας ζητηθεί να συμμετάσχετε, όποτε είναι απαραίτητο σε ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης παραθέτοντας τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Ταυτόχρονη Επικοινωνία (άμεση αποστολή μηνυμάτων). Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ταυτόχρονης επικοινωνίας (όπως το skype , εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη και άλλα) θα μπορείτε να συζητάτε με τον καθηγητή της διδακτικής ενότητας και με άλλους φοιτητές στο διαδίκτυο με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται σε συγκεκριμένα κεφάλαια.

Αυτοαξιολόγηση

Σε όλο τον οδηγό μελέτης , θα βρείτε διάφορες φόρμες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης με τη μορφή των

 1. Διαδικτυακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα θέματα που έχουν καλυφθεί.

 2. Διαδικτυακών επαναληπτικών ερωτήσεων σχεδιασμένων να προκαλούν τη σκέψη /δράση και το στοχασμό στα θέματα που έχουν διδαχθεί σε κάθε κεφάλαιο και την εφαρμοστικότητα τους στην πραγματική ζωή.

 3. Διαδικτυακών ασκήσεων αριθμητικής που απαιτούν υπολογιστική δουλειά σχεδιασμένη να ελέγχει εάν μπορείτε σωστά να εφαρμόσετε μια τεχνική ή μια μέθοδο που έχει διδαχθεί σε συγκεκριμένο κεφάλαιο.

 4. Χώρων Συζητήσεων που θίγονται τα προτεινόμενα άρθρα και προσφέρονται ερωτήσεις για δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση.

 5. Ανταλλαγών άμεσων μηνυμάτων

 6. Επιπρόσθετων κειμένων εκτός των ήδη συνιστώμενων στον οδηγό μελέτης.

 

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

 • Αίτηση

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

 • Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης