Απασχόληση

Shares

Κλαμπ εργασίας «Job Club»

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «ΕΞΕΛΙΞΗ» στα πλαίσια υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης δημιούργησε το Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση που στοχεύει στην αποτελεσματική σύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας.

Άμεσοι στόχοι του Γραφείου Απασχόλησης είναι:

 • η σύνδεση των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσδοκιών των καταρτισθέντων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • η παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης,
 • η καταγραφή των θέσεων απασχόλησης της
 • τοπικής αγοράς εργασίας.

 

Για τις ανάγκες του Γραφείου Απασχόλησης λειτουργεί το Κλαμπ εργασίας «Job Club» που αποτελεί μία βάση δεδομένων προσφοράς και αναζήτησης εργασίας, ενώ παράλληλα έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένος web server για άμεση επαφή και σύνδεση, που δίνει τη δυνατότητα:

 • της πληροφόρησης για το επαγγελματικό προφίλ των καταρτιζομένων του ΚεΔιΒιΜ «ΕΞΕΛΙΞΗ»,
 • της αναζήτησης εργασίας ανάλογη με τις σπουδές, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευομένων και
 • της μετάβασης των καταρτισθέντων μετά το πέρας της κατάρτισης στην αγορά εργασίας.

Επίσης παρέχει συγκεντρωμένη πληροφόρηση για:

 • τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας,
 • οδηγίες για την αναζήτηση εργασίας,
 • οδηγίες συγγραφής του βιογραφικού σημειώματος,
 • οδηγίες σύνταξης και συγγραφής της συνοδευτικής επιστολής και
 • οδηγίες για τον χειρισμό της συνέντευξης.

 

Καταχωρείστε το βιογραφικό σας σήμερα στην βάση δεδομένων του << Job Club >> και αρπάξτε την ευκαιρία εργασίας !

Αποστολή βιογραφικού

 

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης