Διοίκηση επιχειρήσεων

 

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS

240

Σύνολο

 
 

Υποχρεωτικά


Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων
 
 
 
 
 
 

Επιλογής


Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
 
 
 
 
 

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα για πλήρη παρακολούθηση και 16 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική παρακολούθηση.

ABCO101: Επιχειρησιακή Επικοινωνία
ABCO102: Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ
ABSA101: Εισαγωγή στη Λογιστική Ι
ABSA102: Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI
ABSE101: Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
ABSE102: Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
ABSE203: Μικροοικονομική Ανάλυση
ABSE204: Μακροοικονομική Ανάλυση
ABSE403: Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ABSL210: Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι
ABSL310: Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ
ABSM101: Αρχές Μάρκετινγκ Ι
ABSM112: Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ
ABSM203: Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα
ABSM405: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
ABSM408: Στρατηγικό Μάρκετινγκ
ABSO103: Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι
ABSO104: Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ
ABSO204: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
ABSO307: Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση
ABSO423: Διεθνείς Επιχειρήσεις
ABSP449: Πτυχιακή Εργασία Ι
ABSP450: Πτυχιακή Εργασία ΙΙ
ACSC103: Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικης
ACSC105: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
AFIN101: Χρηματοοικονομική Ι
AFIN102: Χρηματοοικονομική ΙΙ
AMAT106: Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες
AMAT110: Μαθηματικά Επιχειρήσεων
AMAT112: Στατιστική I
AMAT210: Στατιστική II
ARRW101: 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι
ARRW102: 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ
ABSA203: Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι
ABSA204: Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI
ABSA205: Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι
ABSA206: Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ
ABSA307: Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής
ABSA308: Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής
ABSA310: Διεθνής Λογιστική
ABSA405: Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι
ABSA406: Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ
ABSA408: Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι
ABSA411: Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ
ABSA413: Φορολογία Ι
ABSA414: Φορολογία ΙΙ
ABSE280: Διεθνής Οικονομική
ABSE302: Χρήμα και Τράπεζες
ABSE304: Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης
ABSE305: Οικονομική του Περιβάλλοντος
ABSE402: Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής
ABSI300: Πρακτική Εξάσκηση
ABSM202: Συμπεριφορά Καταναλωτή
ABSM204: Διοίκηση Πωλήσεων
ABSM306: Διεθνές Μάρκετινγκ
ABSM308: Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγική Διοίκηση Προϊόντος
ABSM410: Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ
ABSO105: Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι
ABSO106: Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ
ABSO111: Οργανωσιακή Συμπεριφορά
ABSO304: Διοικητική Επιστήμη Ι
ABSO305: Διοικητική Επιστήμη Ι
ABSO308: Διαχείριση Καινοτομίας
ABSO309: Επιχειρηματικότητα και Αποτελεσματική Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
ABSO418: Αρχές και Μεθόδοι Διαχείρισης του Περιβάλλοντος
ABSO450: Επιχειρησιακή Ηθική
AFIN203: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι
AFIN204: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ
AFIN305: Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί
AFIN306: Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
AFIN411: Διεθνή Χρηματοοικονομικά
Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Content Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).

Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.

Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.

Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).

Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)

Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)

Αίτηση

Β) Προεγγραφή

Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο «Εξέλιξη»

Το κέντρο «Εξέλιξη» αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.
[iphorm id="17" name="Metaptyxiaka ex apostaseos"]
 
Shares

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης