ΕΛΟΤ 1429 : Διαχειριστική Επάρκεια

Shares

ΕΛΟΤ 1429 : Διαχειριστική Επάρκεια

Σκοπός του προγράμματος:

 • Παρουσίαση Κριτήριων Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

 • Εκμάθηση τεχνικών για την προσαρμοσμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1429.

Θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Διαχειριστική Επάρκεια.

 • Ορισμοί Βασικών Εννοιών της Ποιότητας στη διαχείριση έργων.

 • Τύποι Επιθεωρήσεων.

 • Εξέλιξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας και ο Ρόλος των Οργανισμών Πιστοποίησης.

 • Συνοπτική παρουσίαση του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και των Οδηγών Εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1,2,3.

 • Βασικές Έννοιες και Ορισμοί στη Διαχείριση Έργων.

 • Τεκμηρίωση ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ)

 • Βασικές Αρχές στη Διαχείριση «Έργων Ανάθεση Συμβάσεων με Δημόσιο Διαγωνισμό».

 • Άσκηση τεκμηρίωσης Διεργασίας συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.

 • Στοιχεία προτύπου ISO 19011 για εσωτερικές επιθεωρήσεις.-Ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 19011.

 • Ορισμός μη συμμορφώσεων και κατηγοριοποίηση. Πρακτικές Επιθεώρησης. Ανάλυση τεχνικών επιθεώρησης.

Απευθύνεται σε:

Απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών που εμπλέκονται στη Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Προγραμματισμός, Οικονομική, Τεχνική Υπηρεσία).

Διάρκεια: 10 ώρες.

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής:

ΚεΔιΒιΜ ΕΞΕΛΙΞΗ

Λασκαράτου 27, Πρέβεζα ,268206110, exelixipreveza@gmail.com

Φόρμα αίτησης

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης