Κανόνες νόμιμης λειτουργίας επιτροπών – Λάππα

Shares

Κανόνες νόμιμης λειτουργίας επιτροπών – Λάππα

Σκοπός του προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να αναλύσει τις αρχές και διατάξεις που διέπουν τη νόμιμη συγκρότηση, σύνθεση, συνεδρίαση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης (Συμβουλίων και Επιτροπών), να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις για την εύρυθμη λειτουργία τους και να ενημερώσει πάνω σε θέματα επίκαιρης νομολογίας.

Θεματικές ενότητες:

 • Συλλογικά όργανα της Διοίκησης

 • Ζητήματα συγκρότησης – Νομιμότητα της συγκρότησης και της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου

 • Ορισμός Προέδρου και Γραμματέα – Ορισμός μελών

 • Παράνομη κτήση ιδιότητας μέλους

 • Έκλειψη, αποχώρηση, απώλεια ιδιότητας μελών

 • Αντικατάσταση μέλους με θητεία

 • Κακή συγκρότηση συλλογικού οργάνου- Προσβολή – Συνέπειες

 • Σύνθεση – Συμμετοχή – Απαρτία

 • Πρόσκληση- νομιμότητα περιεχομένου- συνέπειες έλλειψης- υποχρεωτική σύγκληση- Τακτές συνεδριάσεις

 • Αμεροληψία – Αποχή- Αίτηση εξαίρεσης- Αυτοεξαίρεση – Αυτεπάγγελτη εξαίρεση

 • Λειτουργία- Παρουσία μελών- Ημερήσια διάταξη- Παρουσία άλλων προσώπων (αρχή φανερής δράσης διοίκησης)- Ανακοινώσεις – Τηλεδιάσκεψη

 • Λήψη αποφάσεων-πλειοψηφία- Πρακτικά (σύνταξη – καταχώρηση- επικύρωση- υπογραφές)

 • Επίκαιρα θέματα νομολογίας

Απευθύνεται σε:

Στελέχη όλων των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, των δημοτικών νομικών προσώπων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετέχουν ή εκτελούν χρέη γραμματέα σε συλλογικά όργανα (Συμβούλια και Επιτροπές).

Διάρκεια: 4 ώρες.

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής:

ΚεΔιΒιΜ ΕΞΕΛΙΞΗ

Λασκαράτου 27, Πρέβεζα ,268206110, exelixipreveza@gmail.com

Φόρμα αίτησης


Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης