Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679

Shares

Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679.

Επιπτώσεις και τρόποι εναρμόνισης στις επιχειρήσεις-οργανισμούς

Σκοπός του προγράμματος:

 • Η κατανόηση βασικών απαιτήσεων του κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation).

 • Προετοιμασία Οργανωτικών και Τεχνικών μέτρων για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε επιχειρήσεις οργανισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

 • Εκμάθηση και κατανόηση των απαιτήσεων των διαχειριστικών συστημάτων ασφαλείας πληροφοριών βάσει διεθνών προτύπων (ISO27001, ISO27002).

 • Κατανόηση των επιπτώσεων μέσα από πραγματικά Case studies.

 • Έλεγχος, αξιολόγηση και εφαρμογή της λειτουργίας ενός συστήματος διαχείρισης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Σχεδίαση μέτρων προστασίας δεδομένων

 • Υλοποίηση τεχνικών για τη βελτίωση της ποιότητας δεδομένων και την αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος προστασίας ασφάλειας δεδομένων και πληροφορικής στην επιχείρηση – οργανισμό.

Θεματικές ενότητες:

 • Παρουσίαση των βασικών σημείων του κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation).

 • Το νέο θεσμικό πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Personal Data) – Κανονισμός 2016/679.

 • Οργάνωση του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Πρακτικές επιπτώσεις του νέου κανονισμού σε επιχειρήσεις – οργανισμούς

 • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων – οργανισμών

 • Κίνδυνοι από τη << Μη συμμόρφωση >> , τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του υπεύθυνου και του εκτελούντος την επεξεργασία των δεδομένων

 • Αναγκαίες προσαρμογές των πολιτικών συλλογής και διαβίβασης προς τρίτους προσωπικών δεδομένων << ειδικών κατηγοριών>> για εργαζομένους, ασφαλισμένους, πελάτες ,προμηθευτές, μέλη σωματείων κλπ – προς αποφυγή επιβολής υψηλών προστίμων

 • Υποχρέωση ενσωμάτωσης των απαιτήσεων της προστασίας δεδομένων

 • Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα αναφοράς << συμβάντων προσβολής>> στις Αρμόδιες Αρχές και στα υποκείμενα επεξεργασίας

 • Ο θεσμός του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων

 • Η ανάγκη συμμόρφωσης προς ευρύτερα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας δεδομένων (όπως το ISO27001), ενόψει και ελέγχων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

 • Διοικητικά πρόστιμα από τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων

 • Τρόποι κάλυψης των απαιτήσεων του κανονισμού

 • Διαχειριστικοί-οργανωτικοί-τεχνικοί

 • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO27001, ISO27002 και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

 • Απαιτήσεις και εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις – οργανισμούς

 • Πραγματικές περιπτώσεις από το διεθνές και ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και αντιμετώπιση τους.

 • Διεθνείς τάσεις σε θέματα ασφαλείας πληροφοριών και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

 • Υποθετικές περιπτώσεις παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και δυνατή αντιμετώπιση, από τις επιχειρήσεις (στελέχη των επιχειρήσεων) που συμμετέχουν στο σεμινάριο. ( Διαδραστική διαδικασία με τον εισηγητή)

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων – οργανισμών.

 • Υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν ευθύνη ή/και ασχολούνται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 • Διευθύνσεις – στελέχη δημοσίων οργανισμών που έχουν ευθύνη ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Διάρκεια: 8 ώρες.

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής:

ΚεΔιΒιΜ ΕΞΕΛΙΞΗ

Λασκαράτου 27, Πρέβεζα ,268206110, exelixipreveza@gmail.com

Φόρμα αίτησης

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης