Πιστοποίηση Υπολογιστή

Shares

vellum-logo
unicert-logo

Πιστοποίηση Υπολογιστή | 100 ώρες


 

 

  1. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

Για να γίνει κάποιος κάτοχος του πλήρους πιστοποιητικού IT Initial πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς και τις τρεις (3) εξετάσεις, που αντιστοιχούν στις τρεις (3) προαναφερόμενες εξεταστικές ενότητες. Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα.


 

 

 IT Basic

1. Επεξεργασία Κειμένου (Word)

2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

και κατ’ επιλογή ΜΙΑ εκ των στη συνέχεια αναφερόμενων:

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)

Βάσεις Δεδομένων (Access)

Παρουσιάσεις (Power Point)

Για να γίνει κάποιος κάτοχος του πλήρους πιστοποιητικού Basic πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς και τις τέσσερις (4) εξετάσεις, που αντιστοιχούν στις τέσσερις (4) προαναφερόμενες εξεταστικές ενότητες.


 

Το πλήρες πιστοποιητικό, που καλύπτει στο σύνολό τους όλες τις πιθανές απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

Το IT Basic Plus πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σε όλες τις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις) και στις υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet).

  1. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
  4. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
  5. Βάσεις Δεδομένων (Access)
  6. Παρουσιάσεις (Power Point)

Για να γίνει κάποιος κάτοχος του πλήρους πιστοποιητικού πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς και τις έξι (6) εξετάσεις, που αντιστοιχούν στις έξι (6) προαναφερόμενες εξεταστικές ενότητες.

 

 

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης