Γίνε σήμερα εκπαιδευτής ενηλίκων με το πρόγραμμα , Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

voucher-2016-29-64-exelixi
Ενημερώθηκε Τώρα , Voucher 2016 για ανέργους από 29 έως 64 ετών
17/09/2016
πωλητές-πωλήτριες-εξέλιξη-πρέβεζα
Ζητειται κοπελα για εργασια
14/11/2016
Εμφάνιση όλων

Γίνε σήμερα εκπαιδευτής ενηλίκων με το πρόγραμμα , Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Shares

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Νέο Επιμορφωτικό πρόγραμμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝΤο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 «ΕΞΕΛΙΞΗ», σε αποκλειστική συνεργασία για τον Νομό Πρέβεζας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με τον Όμιλο Πληροφορικής, Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης «ΑΠΟΨΗ» υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (Ν.4386/2016 άρθρο 67) δίνεται η δυνατότητα σε υποψηφίους που δεν διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών ή πιστοποιημένο σεμινάριο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων να συμμετάσχουν απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Οι δύο προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά είναι οι εξής:

1. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών

2. Να είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/ Β΄) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ1593/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών

Αν οι υποψήφιοι χωρίς εμπειρία είναι ενταγμένοι σε ένα Μητρώο Εκπαιδευτών δημοσίου φορέα και έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων άνω των 100 ωρών από Δημόσιο Φορέα το οποίο δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένο, οδηγούνται απευθείας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην φάση σχεδιασμού και δημιουργίας μητρώων εκπαιδευτών ενηλίκων στα οποία θα μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων που οργανώνει.
Παράλληλα το μητρώο θα είναι ανοικτό και σε αιτήσεις εκπαιδευτών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων άλλων δημόσιων φορέων διάρκειας 100 ωρών και άνω.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου, αντικειμένου και επαγγελματικής εμπειρίας.
Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Εκπαιδευτές ΙΕΚ & Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης.
Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

1. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
2. Κατοχή προσωπικού e-mail
3. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
4. Δυνατότητα συμμετοχής στις βιωματικές δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα ως Ομαδικές Συμβουλευικές Συναντήσεις.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακο.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Διάρκεια: 160 ώρες

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων

  • 130 ώρες ασύχρονης εκπαίδευσης,
  • 20 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του ΚεΔιΒιΜ2 «ΕΞΕΛΙΞΗ»,
  • 10 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκαπίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εγγραφές: έως 27/10/2016

Έναρξη : 14/11/2016

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚεΔιΒιΜ2 «ΕΞΕΛΙΞΗ».

Λασκαράτου 27 – Πρέβεζα – 2682061107exelixipreveza@gmail.com
Site: www.adet-uoa.gr/?p=610 (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Σημειώσεις:
1. Σύμφωνα με τo Άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016), για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012 απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013), πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.
2. Επιπλέον το πρόγραμμα μοριοδοτείται σε προκηρύξεις εκπαιδευτών στα ΙΕΚ και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
3. Επιπλέον για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015) από 1.9.2017 η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Κάνε την αίτησή σου τώρα !

[iphorm id=”15″ name=”Αίτηση για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”]

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης