Ενημερώθηκε Τώρα , Voucher 2016 για ανέργους από 29 έως 64 ετών

Τα-παιδικά-τμήματα-αγγλικών-στην-Εξέλιξη-αλλάζουν-όλα-όσα-γνωρίζεις-για-την-εκμάθηση-Αγγλικών
Τα παιδικά τμήματα αγγλικών στην Εξέλιξη αλλάζουν όλα όσα γνωρίζεις για την εκμάθηση Αγγλικών
13/09/2016
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Γίνε σήμερα εκπαιδευτής ενηλίκων με το πρόγραμμα , Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
24/10/2016
Εμφάνιση όλων

Ενημερώθηκε Τώρα , Voucher 2016 για ανέργους από 29 έως 64 ετών

voucher-2016-29-64-exelixi

Ενημερώθηκε Τώρα , #Voucher 2016 για #ανέργους από 29 έως 64 ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29-64 ΕΤΩΝ

γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987 / μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 2600 ευρώ


Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη του προγράμματος απασχόλησης, με χρήση επιταγών κατάρτισης (voucher) και με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29 – 64 ετών σε κλάδους αιχμής» από το υπουργείο Εργασίας.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 23.000 άνεργοι, οι οποίοι όπως προκύπτει από το προσχέδιο της προκήρυξης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ.


voucher2964
Shares

Ενημερώθηκε Τώρα , #Voucher 2016 για #ανέργους από 29 έως 64 ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29-64 ΕΤΩΝ

γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987 / μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 2600 ευρώ

voucher-2016-29-64-exelixiΣτην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη του προγράμματος  απασχόλησης, με χρήση επιταγών κατάρτισης (voucher) και με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29 – 64 ετών σε κλάδους αιχμής» από το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 23.000 άνεργοι,  οι οποίοι όπως προκύπτει από το προσχέδιο της προκήρυξης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επαναπροσδιόρισε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ.  Ράνια Αντωνοπούλου και είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 7.000 οι ωφελούμενοι σε σχέση με  το αρχικό  πλάνο, ενώ αυξήθηκαν και οι αμοιβές τους. Το προσχέδιο του σχετικού προγράμματος είναι έτοιμο και περιλαμβάνει πλαίσιο δράσης με τις εξής παρεμβάσεις:

• Πρόγραμμα  θεωρητικής  κατάρτισης 120 ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες οι οποίες παρουσιάζονται στο πίνακα 3 της παρούσης.

• Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους:

α) Την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

β) Την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

γ) Την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της  ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν.

δ) Την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

ε) Τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.

•  Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο  των προγραμμάτων  κατάρτισης.

•   Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 8 ώρες. Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος για το θεωρητικό μέρος είναι κατά μέγιστο 6 ώρες. Η διάρκεια του πρακτικού μέρους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες ημερησίως.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων του προαναφερόμενου ηλικιακού φάσματος και της αγοράς εργασίας ως προς:

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων:

α) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια.

β) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

• Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι:
Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα που περιλαμβάνει:

α) το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 600 ευρώ (120 ώρες Χ 5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

β) το επίδομα πρακτικής άσκησης 2000 ευρώ (500 ώρες Χ 4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» που θα συγκροτηθεί.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των  89 εκατ ευρώ.

Δικαιολογητικά VOUCHER 29-64_2016

 • Απολυτήριο Δημοτικού (να έχει εκδοθεί μέχρι το 1980), Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ(με πιστοποίηση), ΤΕΙ, ΑΕΙ.
 • Μεταπτυχιακοί Τίτλοι (εάν υπάρχουν)
 • Πτυχία Ξένων Γλωσσών (εάν υπάρχουν)
 • Ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό Φορ. Έτους 2015
 • Α.Φ.Μ.
 • ΑΜΚΑ
 • ΑΜΙΚΑ Ή ΑΜΑ (εάν υπάρχει)
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας
 • Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού την 1η σελίδα (Εθνικής αν υπάρχει)
 • Βεβαίωση Εργοδότη (Θεωρημένη στο ΚΕΠ) η Συγκεντρωτική Κατάσταση Ενσήμων ΙΚΑ (Τύπου ΑΣΕΠ) η Αναλυτική Εκτύπωση Ενσήμων ΙΚΑ η Βεβαίωση ΟΑΕΕ .

*Σε περίπτωση αναπηρίας (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).
Αποδεικτικό ύπαρξης Προστατευόμενου Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων η και ενηλίκων) 67 % και άνω.

Κριτήρια Μοριοδότησης (*είναι κοινά για όλες τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων).

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Συνολικό εισόδημα  ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).

Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο εισόδημα στη στήλη του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). [πρόκειται για το ποσό που αναγράφεται  στη γραμμή με τίτλο «Συνολικό Εισόδημα» του πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)]

Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό εισόδημα» του/της υπόχρεου το  «συνολικό εισόδημα» του/της συζύγου. Οι  αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται  βάσει δικαιολογητικών.

4. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).

5. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ  (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 105 μόρια.

Μετά το πέρας του προγράμματος δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης   δύναται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Οι πάροχοι κατάρτισης θα λαμβάνουν πληροφόρηση από την ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Το υπουργείο Εργασίας απομένει να καθορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

 

Κάνε την αίτησή σου σήμερα online !

Αίτηση

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης