ΕΣΠΑ: Πρόσθετα κονδύλια έως 2 δισ. ευρώ για προγράμματα ανέργων

Η Αντωνοπούλου ζητά από την ΕΕ περισσότερα προγράμματα για ανέργους
04/11/2015
Τα 12 νέα προγράμματα για 104.000 ανέργους
05/11/2015
Εμφάνιση όλων

ΕΣΠΑ: Πρόσθετα κονδύλια έως 2 δισ. ευρώ για προγράμματα ανέργων

Shares

ΕΣΠΑ: Πρόσθετα κονδύλια έως 2 δισ. ευρώ για προγράμματα ανέργων

Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, μέσω της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, η οποία μπορεί να κυμανθεί από 1,2 – 2 δισ. ευρώ, διεκδικεί το υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε να αυξηθούν τα προγράμματα απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Σύμφωνα με τη διαδικασία της επικαιροποίησης του προγράμματος, θα τεθούν υπόψιν της ΕΕ νεότερα στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας για όλες τις χώρες – μέλη. Με δεδομένο ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ προέκυψαν από στοιχεία του 2008, η αξιοποίηση νεότερων, είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση του ποσού που αναλογεί στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη διαδικασία επικαιροποίησης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016 και τότε θα φανεί με ακρίβεια, πιο θα είναι το όφελος για την Ελλάδα και πώς θα επιμεριστεί το ποσό που θα προκύψει, στα ενδιαφερόμενα υπουργεία. Πάντως, το υπουργείο Εργασίας διεκδικεί το μεγαλύτερο ποσό για να μπορεί να προωθήσει επιπλέον προγράμματα απασχόλησης.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει ως δεδομένο ότι έχουν προγραμματιστεί και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή, έως τον επόμενο Μάρτιο, 12 νέα προγράμματα που θα αφορούν 104.000 ανέργους. Τα προγράμματα αυτά θα αφορούν τόσο μαθητεία και κατάρτιση, όσο και εγγυημένη απασχόληση για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες. Το υπουργείο Εργασίας θα χρηματοδοτεί είτε το μη μισθολογικό κόστος, είτε μέρος του μισθολογικού, για να στηρίξει την προσπάθεια των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Οι ωφελούμενοι – δικαιούχοι που θα προκύψουν δεν θα επιτρέπεται να αμείβονται με ποσά μικρότερα των 495 ευρώ το μήνα, όπως προκύπτει από το όριο που έχει τεθεί από τον βασικό μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Τα προγράμματα θα είναι στοχευμένα στην πλειονότητά τους. Ενδεικτικό είναι ότι το πρώτο από αυτά εστιάζεται σε μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Αναλυτικά τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στους επόμενους έξι μήνες.
1.Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω των 50 ετών. Έναρξη προγράμματος Δεκέμβριος 2015

2.Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Έναρξη προγράμματος Ιανουάριος 2016.
3.Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Έναρξη προγράμματος Ιανουάριος 2016.
4.Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση. Έναρξη προγράμματος Φεβρουάριος 2016.
5.Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών. Έναρξη προγράμματος Φεβρουάριος 2016

6.Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών. Έναρξη προγράμματος Φεβρουάριος 2016.

7.Πρόγραμμα συμβουλευτικής, επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς. 15.000 άνεργοι Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016

8.Πρόγραμμα προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για τη δημιουργία start-ups από νέους 18-29 ετών Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016

9.Πρόγραμμα προώθηση της επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για τη δημιουργία startups. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016

10.Πρόγραμμα απασχόλησης για ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016

11.Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση» για τις ηλικίες 29-64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 26.000 άνεργοι

12.Πρόγραμμα για την επιδότηση μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρως ασφαλισμένης εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ
Για την ομαλή χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, ποσά που ανέρχονται στα 950 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμα άλλα 450 εκατ. ευρώ τα οποία έχει συμφωνηθεί με την τρόικα να διατεθούν το 2016, για να προστεθούν και άλλα προγράμματα στα ήδη ισχύοντα.

Στις προθέσεις του υπουργείου Εργασίας είναι να προκύψουν νέα προγράμματα απασχόλησης για 150.000 ανέργους, τα οποία θα ξεκινήσουν εντός του επόμενου έτους. Κάποια από αυτά όμως θα έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 20 – 24 μήνες. Υπολογίζεται ότι περίπου τα 2/3 των θέσεων απασχόλησης, δηλαδή περίπου 100.000, θα αξιοποιηθούν σε δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας. Ειδικά γι’ αυτό το θέμα, το υπουργείο Εργασίας προωθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), στην οποία θα ρυθμίζονται πρακτικά ζητήματα εργασίας για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, όπως είναι η χορήγηση αδειών, οι περιπτώσεις μητέρων με ανήλικο τέκνο ή έγκυες.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εργασίας αρχίζει τη διενέργεια ελέγχων για την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα του εργαζομένων αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Πριν από λίγες ημέρες ένας 35χρονος εργαζόμενος, σε Κοινωφελές Πρόγραμμα του Δήμου Μεγάρων, πατέρας τριών παιδιών τραυματίστηκε σοβαρά κατά την πτώση του από απορριμματοφόρο του Δήμου. Δεν είναι το μοναδικό ατύχημα που συμβαίνει στον τομέα καθαριότητας με εργαζόμενο ενταγμένο σε πρόγραμμα κοινωφελούς και για αυτό με απόφαση της κας Αντωνοπούλου στο εξής κανένας άνεργος που συμμετέχει σε Κοινωφελή Εργασία δε θα εργάζεται στην καθαριότητα. Ταυτόχρονα έχει αποσταλεί επιστολή της κ.Αντωνοπούλου στην ΚΕΔΕ με την οποία ζητείται η άμεση εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας για τους εργαζόμενους που εργαζόνται σε προγράμματα Κοινωφελούς. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν προτάσεις και για δημιουργία «Ποινολογίου», που θα αφορά τους Δήμους, στους οποίους θα συμβαίνουν παραβατικά γεγονότα με θύματα δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, έτσι ώστε στο μέλλον να αποκλείονται από αντίστοιχα προγράμματα. Επίσης, έγινε γνωστό ότι άλλαξε ο τρόπος μοριοδότησης στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες ηλικιακές ομάδες, όπως οι άνεργοι με ενήλικα παιδιά, άνεργοι χωρίς παιδιά και άνεργοι ηλικίας άνω των 45 ετών.

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης