Νέο Voucher Εργαζομένων Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος με επίδομα 750 €

Πρόγραμμα Voucher Υγείας για ανέργους
28/04/2015
Πιστοποιητικό πληροφορικής Cambridge Vellum
29/04/2015
Εμφάνιση όλων

Νέο Voucher Εργαζομένων Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος με επίδομα 750 €

Shares

Νέο Voucher Εργαζομένων Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος με επίδομα 750 €

Νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος», που στοχεύει στη βελτίωση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 3.300 εργαζόμενοι φορτοεκφορτωτές ηλικίας 18 έως 60 ετών.

Η δράση θα περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε επαγγελματικές δεξιότητες βάσει του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του φορτοεκφορτωτή.
• 
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 30 ωρών των ωφελουμένων εντός των δομών κατάρτισης, με τη μορφή casestudies.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του συστήματος χορήγησης επιταγών κατάρτισης (trainingvoucher).Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης.

Δικαιούχοι

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 3.300 εργαζόμενοι φορτοεκφορτωτές ηλικίας 18 έως 60 ετών.

Ποσό επιδότησης

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα των ωφελουμένων, περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται συνολικά σε 750 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Δικαίωμα συμμετοχής

Ωφελούμενοι : οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄ή Β’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών ή οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Β’.

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι, για την υποβολή αίτησης στο Κε.Δι.Βι.Μ «ΕΞΕΛΙΞΗ» ή στο voucher.gov.gr, οφείλουν να προσκομίσουν :

  • Την Αίτηση Συμμετοχής (δίνεται στο Κε.Δι.Βι.Μ «ΕΞΕΛΙΞΗ» ).

  • Αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη των στοιχείων της Αίτησης Συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω:

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και οι 2 όψεις) και τα παρακάτω αναλόγως αν είναι ενταγμένοι στο μητρώο ή όχι 

Για τους ενταγμένους στο Μητρώο Α ή Β:

2. Αντίγραφο βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, που αναφέρει την ένταξή του στο Μητρώο Α ή Β που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Ασφάλισης και φέρει τον αριθμό μητρώου φορτοεκφορτωτή

Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Β:

2. Αντίγραφο της άδειας χειρισμού φορτοεκφορτωτικού μηχανήματος , αν είναι κάτοχοι σχετικής άδειας

και αντίγραφο του βιβλιαρίου επαγγελματικής ταυτότητας

ή βεβαίωση του Επαγγελματικού Σωματείου στο οποίο είναι μέλος

ή βεβαίωση αναγγελίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Επιτροπή Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς ή Λιμένος

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης