Πέντε προγράμματα του ΕΣΠΑ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Νέες Fast Track διαδικασίες για ανέργους και επιχειρήσεις
11/11/2015
ΕΣΠΑ Κάλυψη δαπανών για νέους επαγγελματίες & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας
12/11/2015
Εμφάνιση όλων

Πέντε προγράμματα του ΕΣΠΑ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Shares

Πέντε προγράμματα του ΕΣΠΑ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Πέντε προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελευθέρων επαγγελματιών θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα ενώ έχουν ήδη προδημοσιυτεί οι προκηρύξεις τους και αναμένεται εκτός απροόπτου, να μην εχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις

Τα προγράμματα  του ΕΣΠΑ στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της απασχόλησης ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν μετά την λήξη της επιχορήγησης τον αριθμό των επιχορηγούμενων και μη επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας, για ίσο διάστημα με την διάρκεια της επιχορήγησης. Τα προγράμματα είναι τα εξής:

1. Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Αφορά πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις συσταθείσες έως 31/12/2013, που δραστηριοποιούνται στους τομείς, Αγροτοδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υγεία. Επιχορηγούνται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 15.000 – 200.000 ευρώ, εκτός εστίασης, λιανικού εμπορίου και τουρισμού.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του ύψους της επένδυσης και στο 50% εφόσον προσληφθεί προσωπικό.

2. Ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αφορά πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, συγκεκριμένων «ΚΑΔ» του τουριστικού κλάδου, συσταθείσες έως 31/12/2013, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης π/υ 15.000 – 150.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του ύψους της επένδυσης και στο 50% εφόσον προσληφθεί προσωπικό.

3. Νεοφυής επιχειρηματικότητα. Αφορά φυσικά πρόσωπα (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων), που έχουν γεννηθεί πριν την 01/01/1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ) και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (όχι σχέση μισθωτής εργασίας).

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν τους τομείς, Αγροτοδιατροφή, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υγεία / Φάρμακα.

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού π/υ έως 60.000 ευρώ, εκτός εστίασης, λιανικού εμπορίου, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

4. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων), που έχουν γεννηθεί πριν την 01/01/1991 και είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, για έναρξη / υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (συγκεκριμένοι «ΚΑΔ»), συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης π/υ από 5.000-25.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης το 100% του συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης.

5. Ενίσχυση νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Αφορά πρώην εγγεγραμμένους ανέργους με ενεργή έναρξη δραστηριότητας από 01/01/2014 έως 31/08/2015. Ενισχύονται ατομικές επιχειρήσεις και μέλη εταιρίας με συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται έως 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δαπανών. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για την διατήρηση της επιχείρησης για 12 μήνες από την εγκριτική απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα.

6. Επιχορήγηση εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης. Αφορά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Επιχορηγούνται οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν με πρόσληψη πρώην ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από 01/01/2015 έως 31/08/2015.

Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ορίζεται σε 18 ευρώ, με ανώτατο όριο τις 25 ημέρες / μήνα, ενώ για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ορίζεται σε 09 ευρώ, με ανώτατο όριο τις 23 ημέρες / μήνα. Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης είναι 11 μήνες.

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης