Πληροφορική, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

θεολογική-σχολή-εξέλιξη-πρέβεζα
Θεολογικών Σπουδών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
30/06/2016
25 προσλήψεις από τον Δήμο Πρέβεζας για δύο μήνες
25 προσλήψεις από τον Δήμο Πρέβεζας για δύο μήνες
06/07/2016
Εμφάνιση όλων

Πληροφορική, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

πληροφορικής-εξέλιξη-πρέβεζα
Shares

Πληροφορική, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

– Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Η Σχολή Επιστημών της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου έχει ως στόχο και σκοπό την ακαδημαϊκή αριστεία μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στους τομείς της Πληροφορικής, της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Επεξεργασίας Σήματος. Η σχολή αναπτύσσει σημαντικές δυνάμεις στο χώρο της Πληροφορικής και προσφέρει:

  • ένα Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Bachelor of Science) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, όπως επίσης και
  • ένα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master of Science) στα Πληροφοριακά Συστήματα.

– Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι να προσφέρει τις βάσεις σε όσους φιλοδοξούν να γίνουν οι αυριανοί  εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Είναι το μοναδικό Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική στην Κύπρο που  ασχολείται με την εφαρμογή της Πληροφορικής στη Διοίκηση, την Οικονομία, τη Χρηματοοικονομική  με έμφαση τις Επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο  του Προγράμματος έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλα τα βασικά στοιχεία της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και να προετοιμάσει τους αποφοίτους του  για τις ολοένα και πιο πολύπλοκες τεχνικές και διοικητικές υπευθυνότητες συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ο πυρήνας του Προγράμματος  δίνει έμφαση τόσο στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη Πληροφοριακών υποδομών και  πόρων, όσο  και στην κατανόηση  του ευρύτερου ακαδημαϊκού, βιομηχανικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι ΤΠΕ, αναπτύσσονται, εξαπλώνονται  και αξιολογούνται στην πράξη.

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική παρέχει σύγχρονες γνώσεις σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς που συνθέτουν το πεδίο της Πληροφορικής, όπως η σχεδίαση Αλγορίθμων, η ανάπτυξη Λογισμικού, τα Πληροφοριακά Συστήματα, ως  και βασικές γνώσεις στους τομείς της Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής, της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων όπου η Πληροφορική βρίσκει εφαρμογές.

Επιπλέον, το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική εφοδιάζει τους αποφοίτους του με  τεχνολογικές, αναλυτικές και ηγετικές ικανότητες, με υπευθυνότητα και με γνώσεις για τη σχετική δεοντολογία, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων και στην προαγωγή   οργανωτικών  βελτιώσεων στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Η βασική φιλοσοφία του Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, όπου νέες γνώσεις και δεξιότητες αναμειγνύονται με τις ικανότητες των φοιτητών και εφαρμόζονται από την αρχή σε πραγματικές περιπτώσεις.

Η προσέγγιση αυτή του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική διευρύνει την κατανόηση της εφαρμογής  τεχνικών και διαδικασιών των ΤΠΕ. Ταυτόχρονα ενισχύει τις δεξιότητες των φοιτητών για έρευνα, ανάλυση, σύνθεση, δημιουργικότητα και  ενθαρρύνει την καινοτομία και την εγρήγορση σχετικά με τον ρόλο των ΤΠΕ στον τομέα της καινοτομίας

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική περιλαμβάνει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Δομή Προγράμματος

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε με βάση τις τελευταίες συστάσεις που δίνονται από κοινού από τους δύο κορυφαίους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς: την Association for Computing Machinery (ACM), και την  IEEE Computer Society (CS), εμπλουτισμένο με διεπιστημονικά μαθήματα από τις περιοχές των Οικονομικών Επιστημών, της Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής και των Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει μια οριζόντια γνώση για όλα τα βασικά θέματα της Πληροφορικής και σε διεπιστημονικά θέματα μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου συνόλου υποχρεωτικών μαθημάτων. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει, ως επιλογή στους φοιτητές, ευκαιρίες εξειδίκευσης τους μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων ανά ειδικότητα και μαθημάτων επιλογής. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με την δυνατότητα επιλογής ελεύθερων μαθημάτων.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο 2-ετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών και τον εστιασμένο κύκλο σπουδών. Ο βασικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα κλασικά μαθήματα κορμού της Πληροφορικής μαζί με διεπιστημονικά μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Ο εστιασμένος κύκλος σπουδών προσφέρει στον φοιτητή την δυνατότητα να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα ή δύο τομείς ή στην απόκτηση οριζόντιας γνώσης όλων των βασικών γνωστικών περιοχών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Πίο αναλυτικά το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) ειδικεύσεις:

  • στην Επιχειρησιακή Πληροφορική,
  • στα Πληροφοριακά Συστήματα,
  • στην Ανάπτυξη Λογισμικού, και
  • στα Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα.

Οι πρώτες δύο ειδικεύσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και οι άλλες δύο στην υποδομή λογισμικού (software) και υλικού (hardware) ΤΠΕ που απαιτούνται για την εκτέλεση εφαρμογών.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα έχουν αποκτήσει αναπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες μέσα από την δημιουργία ενός εξατομικευμένου προφίλ σύμφωνα με τις ικανότητες τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να παράγει αποφοίτους σε θέση να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ενασχόλησης σαν Εκπαιδευτές, Προγραμματιστές, Αναλυτές Συστημάτων, Ερευνητές, Διαχειριστές συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό τομέα (σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών, τραπεζών, στον τομέα της υγείας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης) καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (σαν καθηγητές Πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σαν λειτουργοί Πληροφορικής) τόσο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στην Εφαρμοσμένης Πληροφορική μπορούν φυσικά να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού (MSc Degree) η διδακτορικού τίτλου (PhD Degree).

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική απαιτεί 240 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS).

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πτυχίο στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική υλοποιείται σε οκτώ (8) εξάμηνα και απαιτεί 240 μονάδες ECTS που πρέπει να συσσωρεύσει ο φοιτητής για την αποφοίτηση του.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

 

– Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα απευθύνεται σε όσους φιλοδοξούν να γίνουν εμπειρογνώμονες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) εφαρμόζοντας και αναπτύσσοντας τις τεχνολογίες αυτές με επιτυχία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα έχει μια  στοιχειακή σχεδίαση  για να εξυπηρετήσει μια πληθώρα  αναγκών και  αντίστοιχων στόχων, που κυμαίνονται από την προώθηση της καθαρής επιστημονικής και τεχνολογικής  γνώσης στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ)  και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας (ΤΠ),  έως εκεί που οι αρχές και οι τεχνολογίες αυτών εφαρμόζονται και συνεισφέρουν στην προώθηση άλλων γνωστικών περιοχών, όπως η επιχείρηση, η υγεία, η διακυβέρνηση, η οικονομία κ.λπ.

Ο στόχος του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα είναι να παρέχει προηγμένες σπουδές για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο τομέας των ΤΠΕ εξακολουθεί να είναι μια σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και αποτελεί βασικό παράγοντα για άλλους τομείς της οικονομίας. Ωστόσο, οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν ότι το να είναι κανείς απλά εξειδικευμένος σε Υλικό ή Λογισμικό δεν είναι πλέον επαρκές για να παρακολουθήσει τον γρήγορο ρυθμό εξέλιξης των ΤΠΕ. Ως εκ τούτου, ενώ υπάρχουν ευκαιρίες για τους επαγγελματίες του τομέα των ΤΠΕ, απαιτείται μια θεμελιώδης εξειδίκευση σε προηγμένες δεξιότητες Πληροφορικής  που επικεντρώνονται στη διαχείριση των ΤΠΕ και τον τελικό χρήστη αυτών.

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ένας κλάδος του, ο προηγμένος κλάδος σπουδών, να καλύψει το κενό που υπήρχε ως τώρα και να εκπαιδεύσει τους κατόχους πτυχίων στον χώρο των ΤΠΕ έτσι ώστε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο νέο περιβάλλον των ΤΠΕ στην Κύπρο και το εξωτερικό.  Ταυτόχρονα, είναι ολοένα και πιο προφανές ότι οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς κλάδους, δηλαδή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στις Φυσικές Επιστήμες, τις Τυπικές Επιστήμες, καθώς και σε διεπιστημονικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως η Μηχανική και η Ιατρική. Όλες αυτές οι επιστήμες κάνουν σήμερα  εκτεταμένη χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση του τομέα τους. Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα ενεργεί υποστηρικτικά σε όλους αυτούς τους πτυχιούχους των άλλων επιστημών, παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις ΤΠΕ, και ειδικότερα τα ΠΣ, προκειμένου να καταστούν ικανοί να διερευνούν και να χρησιμοποιούν άμεσα οι ίδιοι τεχνικές των ΤΠΕ στον χειρισμό των επιστημονικών δεδομένων χωρίς να απαιτείται η συνδρομή ενός ειδικού στις ΤΠΕ.

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα περιλαμβάνει 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Δομή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα παρέχει σύγχρονες  γνώσεις σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς που συνθέτουν το πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο πυρήνας του κάθε κλάδου του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα σπουδών υπογραμμίζει τόσο τις δεξιότητες όσο και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση, επεξεργασία, εξόρυξη και προστασία των δεδομένων.

Ανάλογα με το πτυχιακό τους υπόβαθρο και την μέχρι τότε επαγγελματική εμπειρία τους στον χώρο των ΤΠΕ, οι σπουδαστές μπορούν μέσω μαθημάτων να αποκτήσουν εξειδίκευση στους τομείς της ασφάλειας των ΠΣ, της ευφυούς διαχείρισης δεδομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πρόσθετα μαθήματα επιτρέπουν στους σπουδαστές να εξοικειωθούν με τις τελευταίες (state-of-the-art) εξελίξεις στον τομέα των συστημάτων πληροφοριών, όπως την τεχνολογία του υπολογιστικού πλέγματος και νέφους (cloud and grid computing).

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα συνδυάζει θεωρία και πρακτική και έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με προηγμένες γνώσεις που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την συντήρηση και την διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων. Η κατάρτιση περιλαμβάνει την έκθεση των φοιτητών στις τελευταίες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών, καθώς και βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν την ταχέως μεταβαλλόμενη φύση του τομέα.

Για τον σκοπό αυτό, το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών καθώς και δεξιότητες που ένας επαγγελματίας ή χρήστης Πληροφοριακών Συστημάτων αναμένεται να κατέχει. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα καλύπτει θέματα όπως (α) Ανάπτυξη Λογισμικού και Υποδομές, (β) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, (γ) Ευφυής χειρισμός δεδομένων, (δ) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και (ε) Διαχείριση Συστημάτων και Υπηρεσιών. Η δομή του Προγράμματος είναι τέτοια που επιτρέπει στους σπουδαστές, εφόσον το επιθυμούν, και ανάλογα με το υπόβαθρό τους στις ΤΠΕ, να εξειδικευτούν σε έναν τομέα των ΠΣ.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) εξειδικεύσεις:

  • αυτές της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων,
  • του Ευφυούς Χειρισμού Δεδομένων, και
  • των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, αντίστοιχα.

Και οι τρεις αυτές εξειδικεύσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή και αποδοτική χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων σε κάθε χώρο εφαρμογής τους.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα παρέχει στους αποφοίτους τα κατάλληλα εφόδια για να εξασφαλίσουν υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης ως Αναλυτές Συστημάτων, Σχεδιαστές, Ερευνητές, Εκπαιδευτές, Προγραμματιστές και Διαχειριστές συστημάτων ΤΠΕ στον Ιδιωτικό τομέα (ευρύ φάσμα εταιρειών, τράπεζες, τομέας Υγείας, ιδιωτική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων) καθώς και στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα (βοηθοί διδασκαλίας σε Πανεπιστήμια, καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, καθηγητές Πληροφορικής και Λειτουργοί Πληροφορικής) τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η επιτυχής αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας ΠΣ, η ευφυής εξόρυξη πληροφοριών από μεγάλα αποθετήρια δεδομένων και η ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας και των Πολιτών του Διαδικτύου, καθιστούν τους αποφοίτους του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα περιζήτητους επαγγελματίες. Οι απόφοιτοι μπορούν φυσικά να συνεχίσουν τις σπουδές τους με σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα απαιτεί 120 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS).

Διάρκεια Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

 

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης