Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 18-24 ετών

Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 25-29 ετών
28/04/2015
Εμφάνιση όλων

Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 18-24 ετών

Shares

Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 18-24 ετών

Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο «Εγγύηση για τη Νεολαία» με τίτλο «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»,  η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών (γεννημένοι από 01/01/1990 έως 31/12/1996), εκ των οποίων:

  • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση επίσης περιλαμβάνει για τις δύο ομάδες ωφελουμένων:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 και 120 ωρών αντίστοιχα,
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 και 380 ωρών αντίστοιχα και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες,
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης  πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
  • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση της α’ φάσης της πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση της β’ φάσης της πρακτικής άσκησης).

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι:

α) Για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 2.410€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας 2.240€  (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

Η επιλογή των συμμετεχόντων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (και για τις 2 ομάδες ωφελουμένων),
  • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό για το οικ. έτος 2014 (και για τις 2 ομάδες),
  • Εκπαιδευτικό Επίπεδο (για την ομάδα υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)Εξασφαλίστε 100% Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση στην Εταιρεία σας μέσω του Προγράμματος Voucher Ανέργων έως 24 ετών

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης