Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
30/06/2016
psyhology εξελιξη πρέβεζα
Σχολή Επιστημών Υγείας, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
30/06/2016
Εμφάνιση όλων

Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

real estate
Shares

Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

– Πτυχίο & Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική

Σπουδές Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Η Φιλοσοφία του Προγράμματος

Χτίζουμε ένα σίγουρο μέλλον παρακολουθώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις

Η ανάγκη για μια αποτελεσματική βελτίωση  της ποιότητας του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπου λαμβάνουν χώρα όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί, οι διαδικασίες της παγκόσμιας οικονομίας και οι τεχνολογικές εξελίξεις εντείνουν την απαίτηση για πιο κατάλληλους, υγιείς και ασφαλείς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Ο ρόλος του αρχιτέκτονα στην χωρική υλοποίηση αυτής της νέας κοινωνικής πραγματικότητας γίνεται ακόμα πιο σημαντικός.

Επιπρόσθετα, οι ταχύτατες αλλαγές στη βιομηχανική παραγωγή των δομικών υλικών και στις κατασκευαστικές τεχνολογίες και τα καινοτόμα εργαλεία στον ψηφιακό σχεδιασμό καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα των διαδικασιών σχεδιασμού και αναπαράστασης του χώρου. Ως εκ τούτου, αλλάζουν διαρκώς και οι δεξιότητες που απαιτούνται από έναν αρχιτέκτονα. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες επιβάλλουν καινούριες προσεγγίσεις στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση και νέες επιταγές στα αρχιτεκτονικά προγράμματα.

Ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό

Η θέση της Σχολής σε ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στη Νέα Πάφο, σε μια περιοχή διαποτισμένη από την ιστορία και τον πολιτισμό,   ενισχύει  τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος ως το αποτέλεσμα της συνέργειας μεταξύ Πολιτισμού, Φύσης και Τεχνολογίας. Αυτό το τρίπτυχο οδηγεί και την προσέγγιση της Σχολής ως προς το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο εξής   τρίπτυχο: α) στην ενσωμάτωση ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον σε κάθε κλίμακα σχεδιασμού, από το σχεδιασμό βιοκλιματικών κτιρίων, αστικών χώρων ή τοπίων έως την ανάπτυξη αειφόρων πολεοδομικών συνόλων, β) στην γνώση του πολύπλευρου και διεπιστημονικού χαρακτήρα του σύγχρονου σχεδιασμού, των επιπτώσεων των κοινωνικο-πολιτισμικών, οικονομικών, πολιτικών, τεχνολογικών και φιλοσοφικών παραγόντων στο ανθρωπογενές περιβάλλον, και της παράλληλης εξέλιξης των κοινωνικών θεμάτων, των κτιριακών τύπων και μορφών στην παραγωγή του χώρου ως αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, και γ) στην τεχνολογία ως το εργαλείο για την υλοποίηση χώρων που θα ανταποκρίνονται στις δύο προηγούμενες παραμέτρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που σχετίζονται με την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου· ίχνη τους εντοπίζονται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  Τα περιβαλλοντικά θέματα βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών και πολιτιστικών συζητήσεων, λόγω των προβλημάτων σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση, την έλλειψη ελεύθερων χώρων στην πόλη και την αδιαφορία για την πλούσια «κτισμένη ιστορία» της Κύπρου, που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της καθημερινή ζωής.

Διεπιστημονικές συνεργασίες

Ως τμήμα της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική συνεργάζεται με τα προγράμματα των επιστημών του περιβάλλοντος, Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων και Διαχείρισης Κατασκευών, ώστε να εγκαθιδρύσει διεπιστημονικές προσεγγίσεις για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις φιλοδοξεί να εδραιωθεί ως ένα τοπικό-παγκόσμιο πανεπιστήμιο μέσω της μελλοντικής του επέκτασης. Η φιλοσοφία του Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία και με άλλα γνωστικά πεδία που πρόκειται να ενταχθούν στα προγράμματα του Νεάπολις, όπως αυτά των πολιτικών μηχανικών, των μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών, των τοπογράφων μηχανικών και των περιβαλλοντικών επιστημόνων.

Τοπικό – Παγκόσμιο Προφίλ

Χάρη στην μοναδική γεωπολιτική  θέση της Κύπρου, στην καρδιά του τόξου που εκτείνεται από τη Βόρεια Αφρική ως τη Μέση Ανατολή, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις επιδιώκει να προσφέρει εις βάθος γνώση των αρχιτεκτονικών ζητημάτων του τόπου και της ευρύτερης περιοχής. Τα μαθήματα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, σε τοπικές μεθόδους κατασκευής και δομικά υλικά, αλλά και τα εργαστήρια σχεδιασμού επιχειρούν να καλύψουν ειδικά θέματα σχετικά με τον πολιτισμό, τη φύση και την τεχνολογία της μεσογειακής λεκάνης και των γειτονικών χωρών. Το  Πανεπιστήμιο Νεάπολις επέλεξε να οργανώσει ένα Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική που να προσφέρει στις κοινωνίες της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής ένα νέο σύγχρονο τύπο αρχιτέκτονα: αυτόν που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις συνθήκες και τις προκλήσεις της εποχής, όντας ανοιχτός και ευαίσθητος σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στην τοπική ταυτότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε μια φιλική συνάντηση. Είναι το πρώτο βήμα για να μάθετε εάν είναι το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς.

Επαγγελματικές προοπτικές

Το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική ικανοποιεί τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από α) τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 85/384/ΕΕ για τους αρχιτέκτονες και 2005/36/ΕΕ για την αναγνώριση των Επαγγελματικών Ικανοτήτων (που είναι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεσμευτικοί για τα μέλη της από το 2007), β)  τις υποδείξεις της  UIA (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων) για τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι αρχιτέκτονες, καθώς και γ) τις συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τους όρους ένταξης στο επάγγελμα, όπως αυτοί καθορίζονται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, το  Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική προσφέρει το πτυχίο  Bachelor  στην Αρχιτεκτονική μετά από τέσσερα έτη σπουδών, και το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (DipArch) μετά από ένα πρόσθετο έτος σπουδών. Το  Bachelor  στην Αρχιτεκτονική δεν οδηγεί σε επαγγελματική αναγνώριση. Οι φοιτητές χρειάζεται να αποκτήσουν και το Δίπλωμα ώστε να έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής πιστοποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση των πενταετών σπουδών, όλοι οι απόφοιτοι της Αρχιτεκτονικής πρέπει να αποκτήσουν πείρα επαγγελματικής πρακτικής ενός, κατ’ ελάχιστον, έτους, ώστε να ικανοποιούν τις βασικές προϋποθέσεις για την πλήρη εγγραφή τους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Περιγραφές Μαθημάτων

Δομή

Τα πτυχία  BArch και DipArch ενοποιούνται σε ένα πενταετές Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, το οποίο οργανώνεται εσωτερικά σε τρεις κύκλους: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική, Βασικές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Σύνθεση και Εμβάθυνση  στην Αρχιτεκτονική. Αυτή η δομή επιδιώκει μια συνεκτική εκπαίδευση και την εξασφάλιση των συνθηκών καλλιέργειας των ερευνητικών ενδιαφερόντων και των εξειδικεύσεων που δύνανται να αναπτυχθούν μετά το Δίπλωμα, μέσω έρευνας ή μεταπτυχιακών σπουδών.

Κάθε κύκλος διαφοροποιείται ως προς τους μαθησιακούς στόχους και, συνεπώς, ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας.

Ο πρώτος κύκλος, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων, ονομάζεται «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική» και έχει ως στόχο την γνωριμία των φοιτητών με την αρχιτεκτονική και χωρική σκέψη, τον εξοπλισμό τους με τις βασικές δεξιότητες και τον μετασχηματισμό τους από απόφοιτο λυκείου σε μελλοντικό αρχιτέκτονα.

Ο δεύτερος κύκλος, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (3-6),  ονομάζεται «Βασικές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική». Στα πλαίσια αυτού του κύκλου, οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, τα ζητήματα, τις γνώσεις και τις πρακτικές που βρίσκονται στην καρδιά της αρχιτεκτονικής παιδείας. Εδώ θα διαμορφώσουν τις βάσεις όπου θα οργανώσουν τις προσωπικές τους επιλογές και εξειδικεύσεις, τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά τους ενδιαφέροντα.

Ο τρίτος κύκλος διαρκεί επίσης τέσσερα εξάμηνα (7-10) και ονομάζεται «Σύνθεση και Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική». Σκοπός του είναι η σύνθεση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, και η εμβάθυνση στων αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στη τεχνολογία και τα νέα υλικά, στη θεωρία της αρχιτεκτονικής και στην πολιτιστική και περιβαλλοντική της διάσταση. Σ’ αυτόν τον κύκλο, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, με στόχο την επιλογή ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου σχεδιασμού (9ο εξάμηνο) και του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας.

Το σύστημα των εξαμήνων απαιτεί τη διενέργεια εξετάσεων στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα σημαντικό φορτίο ατομικής μελέτης και εργασιών, ώστε να καλύψουν όλες τις θεματικές περιοχές απαραίτητες για την αρχιτεκτονική παιδεία. Οι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα φοιτητές πρέπει  στα πρώτα 8 εξάμηνα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των παρακάτω θεματικών περιοχών:

Εργαστήρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (S)

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού ως Πρωταρχικός Φορέας Αρχιτεκτονικής Γνώσης

Η δομή του προγράμματος στοχεύει στην ανάδειξη του εργαστηρίου ως πρωταρχικό φορέα εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, κάθε εξάμηνο αφιερώνεται σε ένα κύριο Εργαστήριο με συγκεκριμένο θέμα, το οποίο συσχετίζεται άμεσα με τα υπόλοιπα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου. Η διδακτική ομάδα του εργαστηρίου πλαισιώνεται με την ενεργό συμμετοχή των διδασκόντων των συσχετισμένων μαθημάτων. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε εργαστηρίου είναι 8-10 κάθε εβδομάδα (ενδεχομένως μοιρασμένες σε δύο ημέρες).

Η βασική δεξιότητα ενός αρχιτέκτονα είναι ο σχεδιασμός, συνεπώς το Εργαστήριο Σχεδιασμού βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, με τις θεωρητικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές σπουδές να συμπληρώνουν και να εξελίσσουν το σχεδιασμό. Τα εργαστήρια ανταποκρίνονται σε σύγχρονα γεγονότα και ζητήματα. Κάθε εργαστήριο  προσεγγίζει την αρχιτεκτονική από μια διαφορετική εξειδικευμένη σκοπιά, συμπεριλαμβάνοντας τον Αστικό Σχεδιασμό, το Σχεδιασμό Τοπίου, την Ιστορική Πόλη, την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Αειφόρο Ανάπτυξη, τις Ανθρωπογνωστικές και τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού οργανώνονται έτσι ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξη μιας ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο σχεδιασμό, και υποστηρίζονται από μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας, Τεχνολογίας και Αναπαραστατικών Μέσων. Αυτά τα μαθήματα  εξελίσσουν τις τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών, τις γνώσεις τους για τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής, και διερευνούν ανάλογα ιστορικά παραδείγματα, σύγχρονες εφαρμογές και θεωρίες.

Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού  καλλιεργούν παράλληλα και την ικανότητα συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών. Διεξάγονται σε μικρές ομάδες ως ερευνητικά εργαστήρια, όπου εκδηλώνονται και εφαρμόζονται και οι γνώσεις που λαμβάνονται από τα άλλα μαθήματα. Στη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές ασχολούνται με μια σειρά αναλυτικών, συνθετικών και κριτικών προβλημάτων, καθώς διερευνούν τις σχεδιαστικές τους προτάσεις.

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (Τ)

Η τεχνολογία υπάρχει και χωρίς την αρχιτεκτονική, η αρχιτεκτονική όμως δε μπορεί να υπάρξει χωρίς κάποιου είδους τεχνολογία. Τα μαθήματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας καλύπτουν όλες τις πτυχές της υλικότητας του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ο στόχος τους είναι να επιτρέψουν στους φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τους την κατασκευή κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, να επιλέξουν υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους με γνώση και δημιουργική διάθεση. Ένας επιπλέον στόχος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του ενεργειακού σχεδιασμού.

Η αρχιτεκτονική τεχνολογία διδάσκεται ως ένα απτό και εφευρετικό μάθημα, συνυφαίνοντας τους χώρους των εργαστηρίων και των διαλέξεων σε έναν τόπο κατανόησης και μάθησης.

Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών, τα μαθήματα Τεχνολογίας δίνουν αυξανόμενη έμφαση στη διαδραστική φύση του σχεδιασμού και τη σημασία των τεχνικών εφαρμογών σε αυτή τη διαδικασία. Το εργαστήριο σχεδιασμού του τέταρτου έτους (7ο και 8ο εξάμηνο) αποτελεί την κορύφωση αυτής της πορείας, όταν στο θερινό εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κατασκευαστικά ζητήματα της σχεδιαστικής πρότασης που εκπόνησαν κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Τα ζητήματα τεχνικής φύσης διδάσκονται μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, επισκέψεων σε εργοτάξια και σχεδιαστικές ασκήσεις.  Τα ζητήματα τεχνολογικής φύσης  διδάσκονται μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και συζητήσεων με επαγγελματίες. Τα θέματα Επαγγελματικής Πρακτικής υποστηρίζονται με δύο σειρές διαλέξεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν γραπτές εργασίες μετά το τέλος κάθε σειράς.

Ιστορία και Θεωρία (Η&Τ)

Τα μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας συμπεριλαμβάνουν όλα τα ζητήματα που διερευνούν τις σχέσεις ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο, διαμέσου ποικίλων προσεγγίσεων: τις ιδέες για την αρχιτεκτονική (Θεωρίες Αρχιτεκτονικής), τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικο-πολιτιστικές, οικονομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες υλοποιούνται στο χώρο (Κοινωνιολογία), τις πρακτικές του παρελθόντος για τη δημιουργία χώρου (Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης), αλλά και την πρόσληψη του κτισμένου περιβάλλοντος από τον άνθρωπο (Περιβαλλοντική Ψυχολογία).

Ο στόχος αυτών των μαθημάτων είναι να στηρίξουν μια κοινωνικά συνειδητοποιημένη προσέγγιση στο σχεδιασμό, καθώς οι φοιτητές θα είναι σε θέση να συλλάβουν την  κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση της αρχιτεκτονικής. Θα μπορέσουν επίσης να αντιληφθούν την εξέλιξη του σχεδιασμού και των αναπτυξιακών στρατηγικών  παράλληλα με τις ευρύτερες  κοινωνικο-πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες κατασκευής κτιρίων, διαμόρφωσης γειτονιών, αστικών χώρων και πόλεων –κάτι που συνιστά τον κοινωνικό ρόλο του αρχιτέκτονα-, ώστε να ανταποκριθούν στις ανθρώπινες απαιτήσεις σεβόμενοι το ατομικό και το συλλογικό στοιχείο μέσα σε μια πολύ-πολιτισμική κοινωνία. Οι αλλαγές και οι εξελικτικές διαδικασίες στο περιβάλλον, τον αστικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική θεωρούνται μέσα από το πρίσμα της κατανόησης των  μετασχηματισμών στις πολιτισμικές, φιλοσοφικές, επιστημονικές, πολιτικές και οικονομικές θεωρίες και πραγματικότητες διαφορετικών εποχών. Αυτή η ομάδα μαθημάτων φιλοδοξεί να καταστήσει αυτή τη γνώση λειτουργική μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού. Γι’ αυτό το λόγο και ένα μεγάλο τμήμα αυτών των μαθημάτων υποστηρίζει τα εργαστήρια σχεδιασμού εμπλουτίζοντας τη σχεδιαστική διαδικασία με ερωτήματα και ιδέες σχετικά με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό.

Τα μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας γίνονται μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων.

Μέσα Αναπαράστασης (MEDIA, M)

Η τέταρτη θεματική περιοχή είναι τα Μέσα Αναπαράστασης και αναφέρεται σε όλα τα μέσα και τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αρχιτέκτονας για να αναπαραστήσει και να δημιουργήσει αρχιτεκτονικές μορφές, αλλά και να τις επικοινωνήσει σε άλλους. Καλύπτει όλα τα πιθανά μέσα σχεδιασμού, όπως ο λόγος, το σκίτσο, το σχέδιο, η ζωγραφική, το χρώμα, το πρόπλασμα, η φωτογραφία, ψηφιακά μέσα κλπ.

Τα μαθήματα καλύπτουν θέματα Καλών Τεχνών, γεωμετρικών αναπαραστάσεων και ψηφιακών μέσων. Η χρήση υπολογιστών είναι πλέον απαραίτητη για την περιγραφή και την υλοποίηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ο υπολογιστής και άλλα ψηφιακά μέσα συνιστούν ανεκτίμητα μέσα έκφρασης, και η διερεύνησή τους μετασχηματίζει τόσο τις σχεδιαστικές πρακτικές όσο και το άμεσο περιβάλλον.

Η διδασκαλία αυτής της ομάδας μαθημάτων περιλαμβάνει τις κύριες σύγχρονες τεχνικές τρισδιάστατης αναπαράστασης του χώρου, δίνοντας έμφαση στα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού και κατασκευής χώρων. Τείνει επίσης να διευρύνει τις εφαρμογές τους και σε άλλα εκφραστικά μέσα (λόγος, εικόνα, γλυπτική κλπ.). Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τα πεδία έκφρασης των αρχιτεκτονικών ιδεών και να διαμορφώσουν οι ίδιοι τα εργαλεία ανακάλυψης του κόσμου τους.

Οι διδακτικές μέθοδοι βασίζονται κατά κύριο λόγο σε εργασίες με ψηφιακά και συμβατικά μέσα.

Επαγγελματικές Πρακτικές (PP)

Τα μαθήματα Επαγγελματικών Πρακτικών προσφέρονται κατά το τέταρτο έτος σπουδών και αποτελούν μια εισαγωγή σ’ εκείνες τις  παραμέτρους του επαγγέλματος και της αγοράς που διαμορφώνουν το περιβάλλον. Επιπλέον πληροφόρηση προέρχεται από τους διδάσκοντες των εργαστηρίων που εισάγουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη διαδικασία του σχεδιασμού.

Η διδασκαλία γίνεται κυρίως μέσω διαλέξεων από τους διδάσκοντες και από  εξωτερικούς  έμπειρους επαγγελματίες, καθώς και μέσω επισκέψεων σε εργοτάξια και αρχιτεκτονικά γραφεία. Αντικείμενο των μαθημάτων είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα οργάνωσης μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, συστηματοποίησης και διαχείρισης του εργοταξίου, καθώς και με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος στην Κύπρο αλλά και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαθήματα Επιλογής (EL)

Τα μαθήματα επιλογής ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των φοιτητών, οδηγώντας τους σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία ή/και σε περαιτέρω σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Τα μαθήματα που προσφέρονται καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων από τις τέσσερις θεματικές περιοχές του προγράμματος. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον ένα μάθημα επιλογής από την περιοχή του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων.

Προϋποθέσεις προγράμματος

Το πτυχίο  Bachelor στην Αρχιτεκτονική είναι ένα πρόγραμμα πλήρους  φοίτησης διάρκειας τεσσάρων ετών, αποτελούμενο συνολικά από 240 διδακτικές μονάδες (ECTS). Οι μονάδες αυτές κατανέμονται ισότιμα στα 8 εξάμηνα (30 ECTS/ εξάμηνο). Το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους,  αποτελούμενο από 60 διδακτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες χωρίζονται σε 24 ECTS στο χειμερινό και 36 ECTS στο θερινό εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 14 εβδομάδες.

Bachelor στην Αρχιτεκτονική (BArch)

Το Bachelor στην Αρχιτεκτονική είναι ένα πρόγραμμα  τεσσάρων ετών που παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για πρακτική στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα και για τον επιτυχή σχεδιασμό του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να θέσει τις βάσεις της πολύπλευρης γνώσης, οι οποίες συγκροτούν την ενασχόληση με την αρχιτεκτονική, και ο εξοπλισμός των φοιτητών με κριτική σκέψη, επαγγελματική  ικανότητα και γνωστική ανεξαρτησία για μια επιτυχημένη καριέρα. Το πρόγραμμα  θέτει ως προτεραιότητα την σύγκλιση θεωρίας και πράξης, και την ισορροπία μεταξύ της αισθητικής, της λειτουργικής, της τεχνολογικής και της ανθρώπινης παραμέτρου στην αρχιτεκτονική πρακτική.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μια διαδοχή εργαστηρίων σχεδιασμού και στα τέσσερα έτη, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ιστορίας τέχνης και αρχιτεκτονικής, προηγμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, συντήρησης και αποκατάστασης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιστημών, τεχνολογίας, αναπαραστατικών μέσων, ανθρωπογνωστικών και πολιτισμικών σπουδών, επαγγελματικών και  διαχειριστικών μελετών.

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (DipArch)

Το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, είναι ένα επαγγελματικό πτυχίο που δίνει στους απόφοιτους τη δυνατότητα να εγγραφούν στο   Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) ως αρχιτέκτονες και να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής επιτρέπει στους φοιτητές την επιλογή ενός πεδίου εξειδίκευσης, όπως  Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός,  Τοπίο και Πολεοδομικός Σχεδιασμός,   Ενεργειακός Σχεδιασμός,   Αποκατάσταση και Επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Οι φοιτητές καλλιεργούν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ολοκληρώνοντας μια πτυχιακή ερευνητική εργασία και μια διπλωματική με βάση το σχεδιασμό.

Ο στόχος ενός έτσι δομημένου προγράμματος είναι η παροχή εις βάθος αρχιτεκτονικής παιδείας. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια σχεδιασμού, επιβλέψεις από διδάσκοντες, και ατομικές εργασίες και μελέτες. Κάθε εξάμηνο συγκροτείται γύρω από το βασικό συστατικό στοιχείο του προγράμματος, το εργαστήριο σχεδιασμού, και συμπληρώνεται με μαθήματα ιστορίας και θεωρίας, τεχνολογίας,  επαγγελματικών και  διαχειριστικών ζητημάτων.

Εργαστήριο Εφαρμογής της Έρευνας στην Πράξη

Μια εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για την επιβίωση οποιουδήποτε εκπαιδευτικού οργανισμού υψηλού επίπεδου είναι η ανάπτυξη μιας ερευνητικής στρατηγικής· η παραγωγή νέας γνώσης θα συμβάλλει στην προαγωγή των επιστημονικών του στόχων και της θέσης του οργανισμού στο διεθνές πεδίο, καθώς και στην ανάπτυξη της άμεσης ακαδημαϊκής και τοπικής κοινότητας.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις σκοπεύει στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στους τομείς του αρχιτεκτονικού και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, μέσα στα πλαίσια του τοπικού και των γειτονικών Μεσογειακών πολιτισμών, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκά προγράμματα και ερευνητικά ιδρύματα. Μαζί με τις άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου, η Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών βρίσκεται σε θέση να εφαρμόσει διεπιστημονικές ερευνητικές μεθόδους και πρακτικές. Με αυτήν την προοπτική, το Πρόγραμμα  στην Αρχιτεκτονική στοχεύει στην καλλιέργεια των ερευνητικών δεξιοτήτων  των φοιτητών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα τόσο ως φοιτητές όσο και ως απόφοιτοι.

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με το ακαδημαϊκό προσωπικό σε ερευνητικά θέματα και σε συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα. Σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια υπολογιστών και μελετών και αίθουσες διαλέξεων παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την απόκτηση εξειδικευμένης και εις βάθος γνώσης επάνω στα αντικείμενα μελέτης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές διαποτίζονται από ένα περιβάλλον προσανατολισμένο στην έρευνα, το οποίο χρησιμοποιεί την περιοχή της Πάφου και το νέο πανεπιστημιακό campus του Νεάπολις ως ένα ζωντανό εργαστήριο, εφαρμόζοντας τις δεξιότητές τους στην παρατήρηση και ανάλυση πεδίου,  τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών,  τον πειραματισμό, την έρευνα και την εφεύρεση. Τα εργαστήρια σχεδιασμού μελετούν ζητήματα του τόπου και της ευρύτερης περιοχής, κτιριακές επεμβάσεις και θέματα βελτίωσης των συνθηκών κατοίκησης, με το πνεύμα της προαγωγής της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της.

Εργαστήρια συνεργασίας

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στοχεύει στην οργάνωση εργαστηρίων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις και αρχιτεκτονικά γραφεία, σχολεία και άλλα τοπικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με πραγματικά και επίκαιρα ζητήματα και με φοιτητικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Οι πρωτεύοντες στόχοι του ζωντανού εργαστηρίου και των εργαστηρίων συνεργασίας είναι να παρέχουν στους φοιτητές πρακτική πείρα, τη δυνατότητα να συνάψουν δεσμούς με την κοινότητα των επαγγελματιών και την ενθάρρυνση να συνεισφέρουν ενεργά στην έρευνα και την περαιτέρω ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Με αυτές τις επιδιώξεις, οι φοιτητές προετοιμάζονται για την επιτυχή είσοδό τους στον επαγγελματικό στίβο και την μελλοντική τους εξέλιξη.

 

– Πτυχίο στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (BLA)

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι μοναδικό στην Κύπρο και προσφέρει σε βάθος μελέτη του σχεδιασμού και της διαχείρισης του φυσικού και του ανθρωπογενούς τοπίου.

Το Πτυχίο στην Αρχιτεκτονική Τοπίου φιλοδοξεί να δώσει στους αποφοίτους συνολική γνώση στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό τοπίων διαφορετικής κλίμακας: από δημόσιες πλατείες έως ιδιωτικούς κήπους, από γήπεδα γκολφ έως παραθαλάσσια συγκροτήματα, από οδικές αρτηρίες έως εθνικούς δρυμούς, από εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις έως ιστορικά μνημεία, από αστικούς ανοιχτούς χώρους έως προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

Αν και εκτείνεται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, το Πτυχίο στην Αρχιτεκτονική Τοπίου δίνει έμφαση στο Μεσογειακό τοπίο και στις ιδιαιτερότητες της πολιτισμικής κληρονομιάς καθώς και των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών. Στο πλαίσιο των σπουδών τους οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με σημαντικές μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες εφαρμογών της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, θα γνωρίσουν τα περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και πολιτισμικά ζητήματα, θα συζητήσουν τις σύγχρονες θεωρίες σχεδιασμού και θα μάθουν την μεθοδολογία σχεδιασμού θεμάτων Αρχιτεκτονικής Τοπίου μέσα από συνθετικές ασκήσεις αυξανόμενης πολυπλοκότητας.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στην Αρχιτεκτονική Τοπίου θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τις τεχνικές και επιστημονικές τους γνώσεις με οικολογικές προσεγγίσεις σε δημιουργικές προτάσεις για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των τοπίων που μας περιβάλλουν, ώστε να προάγουν τη συνέργεια μεταξύ ανθρωπογενών και φυσικών συστημάτων.

Φιλοσοφία του Πτυχίο στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει στόχο να εκπαιδεύσει Αρχιτέκτονες Τοπίου ικανούς να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες συνθήκες και προκλήσεις, αλλά και ευαισθητοποιημένους σε περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό τοπίο καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον της Μεσογείου.

Το Πτυχίο στην Αρχιτεκτονική Τοπίου εξυπηρετεί τέσσερις βασικές αρχές:

 • Tο περιβάλλον, μέσα από το σχεδιασμό αειφόρων υπαιθρίων χώρων σε αστικές και αγροτικές περιοχές
 • Tην κοινωνική-πολιτισμική διάσταση του σχεδιασμού, δηλαδή τις σύγχρονες απόψεις για την Αρχιτεκτονική Τοπίου και την επίπτωση των κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων στον σχεδιασμό του τοπίου
 • Tα φυσικά οικοσυστήματα ως υπάρχουσα και δυνητική αξία, δηλαδή τις φυσικές και λειτουργικές παραμέτρους της οικολογίας του τοπίου
 • Tην τεχνολογία, ως εργαλείο για την υλοποίηση ενός τοπίου

Το Πρόγραμμα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου δομείται με βάση τέσσερις θεματικές ενότητες:

 • Μεσογειακό Τοπίο (Ιστορία, Θεωρία, Πολιτισμός, Οικολογία και Περιβάλλον)
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού του Τοπίου (Σχεδιασμός και Μέσα Αναπαράστασης)
 • Υλικά και Τρόποι Κατασκευής
 • Επαγγελματική Δεοντολογία

Οι απόφοιτοι του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική Τοπίου θα μπορούν να συνδυάσουν τις τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις με οικολογικές προσεγγίσεις, ώστε να προάγουν τη συνέργεια μεταξύ ανθρωπογενών και φυσικών συστημάτων.

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (2 εξάμηνα)

Οι φοιτητές του Πτυχίου στην Αρχιτεκτονική Τοπίου αποκτούν βασικές  γνώσεις στο σχεδιασμό του τοπίου, εξοπλίζονται με τις ιδιαίτερες δεξιότητες σχεδιασμού ενώ αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους.

Βασικές Σχεδιαστικές Αρχές (4 εξάμηνα)

Στη δεύτερη ενότητα, οι φοιτητές του Πτυχίου στην Αρχιτεκτονική Τοπίου αναπτύσσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους και τις εφαρμόζουν σε μια σειρά θεμάτων σχεδιασμού αυξανόμενης πολυπλοκότητας και κλίμακας. Η διαμόρφωση του τοπίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, ενώ παράλληλα διερευνώνται ζητήματα που αφορούν το Δημόσιο ανοιχτό χώρο και τον σχεδιασμό του καθώς και την αποκατάσταση φυσικών και ανθρωπογενών τοπίων.

Ειδικά Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (2 εξάμηνα)

Οι φοιτητές διερευνούν τις δυνατότητες και τον ρόλο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου για την σύγχρονη αστική ανάπτυξη συνθέτοντας και εμβαθύνοντας τις γνώσεις που απέκτησαν από τα προηγούμενα εξάμηνα στον σχεδιασμό του τοπίου, στην επιλογή του φυτικού υλικού, σε κατασκευαστικά θέματα, στη διαχείριση του τοπίου, και τις επαγγελματικές πρακτικές. Τα θέματα σχεδιασμού είναι σύνθετα και συνδυάζουν τον αστικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τη διαχείριση του τοπίου, τις κατασκευαστικές μεθόδους και την τεχνολογία των φυτεύσεων με κοινωνικό-πολιτισμικές παραμέτρους. Με τη διπλωματική τους εργασία οι φοιτητές διαμορφώνουν την ατομική τους ταυτότητα ως Αρχιτέκτονες Τοπίου.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πτυχίο στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ακολουθεί τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA), του Βρετανικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Τοπίου (LandscapeInstitute), των Ευρωπαϊκών Σχολών της Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ECLAS) καθώς και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου (Π.Σ.Α.Τ). Οι πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες Τοπίου μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να στελεχώσουν αρχιτεκτονικά γραφεία καθώς και δημόσιους και ημικρατικούς φορείς που ασχολούνται με το τοπίο, τους ελεύθερους χώρους των αστικών και αγροτικών περιοχών καθώς και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του Πτυχίου στην Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι τέσσερα έτη. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

 

– Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Περιγραφή Προγράμματος

To Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων είναι το πρώτο και ταυτόχρονα το μοναδικό πτυχιακό πρόγραμμα στον κλάδο των ακινήτων στην Κύπρο και γενικότερα στον ελληνόφωνο χώρο.  Το Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εμπειρία, προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εχέγγυα για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Επιδίωξη του προγράμματος είναι να δημιουργήσει άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσουν στον κλάδο το ακινήτων, έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως. Με την ολοκλήρωση του Πτυχίου στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει:

 • Άριστη γνώση των παραδοσιακών μεθόδων εκτίμησης ακινήτων αλλά και των πιο σύγχρονων προσεγγίσεων. Κάθε μέθοδος αναλύεται σε θεωρητικό επίπεδο και προσεγγίζεται μέσα από σειρά παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, ανάλογα με το είδος ακινήτου. Η διδασκαλία εστιάζει στα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (με ιδιαίτερη έμφαση στα Πρότυπα του RoyalInstituteofCharteredSurveyors) και στην εφαρμογή τους στην τοπική αγορά
 • Πλήρη γνώση του θεωρητικού πλαισίου και  μεθόδων που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την επιστημονική ανάλυση της αγοράς ακινήτων, χαρτοφυλακίων ακινήτων, και συγκεκριμένων επενδύσεων σε ακίνητα.
 • Πλήρη κατανόηση του νομικού πλαισίου και των συγκεκριμένων νομοθεσιών που διέπουν την ιδιοκτησία και τις συναλλαγές ακινήτων στη Κύπρο
 • Τις βασικές τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την κοστολόγηση, αξιολόγηση και διαχείριση μιας ανάπτυξης ακινήτων
 • Όλες εκείνες τις αναλυτικές δεξιότητες αλλά και την κριτική σκέψη που απαιτούνται για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο των ακινήτων
 • Σεβασμό στους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και συνάμα την ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου

Το Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων περιλαμβάνει 240 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες προσφέρονται σε οκτώ εξάμηνα.

Πρώτο έτος
Το πρώτο έτος σπουδών περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα σε διάφορα επιστημονικά πεδία, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το RealEstate, όπως Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστικά, Κατασκευές, Μαθηματικά, και Στατιστική.

Δεύτερο έτος
Το δεύτερο έτος σπουδών περιλαμβάνει μερικά επιπρόσθετα εισαγωγικά μαθήματα στη Στατιστική, τα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως και μερικά άλλα μαθήματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με την αγορά ακινήτων, όπως ο Σχεδιασμός Ανάπτυξης Γης, τα Νομικά των Ακινήτων, τα Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά, τα Οικονομικά των Ακινήτων και η Εισαγωγή στη Θεωρία και την Πρακτική των Εκτιμήσεων.

Τρίτο έτος
Τα μαθήματα στο τρίτο έτος εστιάζονται στις διάφορες πτυχές της εκτίμησης ακινήτων, όπως η Εκτίμηση Οικιστικών Ακινήτων, η Εκτίμηση Εμπορικών Ακινήτων, οι Επιβαλλόμενες Εκτιμήσεις από τη Νομοθεσία, η Παθολογία των Κτιρίων και τα Οικονομικά των Κατασκευών.

Τέταρτο έτος
Στο τέταρτο έτος οι φοιτητές μελετούν τις διάφορες πτυχές και τα στάδια ανάπτυξης γης, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών και επενδυτικών πτυχών, καθώς και των θεμάτων διαχείρισης, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, όσο και μετά την αποπεράτωσή του. Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία, η οποία έχει ως σκοπό να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να τους δώσει την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα θέμα της προτίμησής τους.

Επαγγελματική Πιστοποίηση

Το Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων είναι εγκεκριμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και παρέχει πλήρη επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο της Εκτίμησης Ακινήτων. Οι απόφοιτοι δικαιούνται επίσης να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Κύπρου για την εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη, αφού προηγουμένως αποκτήσουν την ελάχιστη απαιτούμενη από το Συμβούλιο πρακτική εμπειρία.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Πέραν της δυνατότητας εργοδότησης σαν Εκτιμητές Ακινήτων, οι απόφοιτοι του Προγράμματος στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του RealEstate, όπως κτηματομεσιτικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης γης, εταιρείες συμβούλων επενδύσεων, εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, Τράπεζες (στις χρηματοδοτήσεις ακινήτων) καθώς και σε πολλούς άλλους παρεμφερείς οργανισμούς.  Στο Δημόσιο Τομέα θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στο Κτηματολόγιο, στα Δημόσια Έργα, στην Πολεοδομία καθώς και σε τοπικούς φορείς, όπως Δήμους και Κοινότητες.

Διάρκεια Σπουδών

Το Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων διαρκεί τέσσερα έτη. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

 

– Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Κατασκευών είναι μοναδικό τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Ο τομέας των κατασκευών υπήρξε επί χρόνια η ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας, και η ανάγκη για καταρτισμένους επιστήμονες είναι μεγάλη. Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών προσφέρει σημαντικά οφέλη σε διευθυντικά στελέχη αρχικής βαθμίδας, σε μηχανικούς έργων και στο αντίστοιχο προσωπικό επίβλεψης, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες που απασχολούνται στους τομείς των κατασκευών και της ανάπτυξης γης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων, να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες και να προετοιμαστούν για ευκαιρίες ανέλιξης και για ηγετικές θέσεις στον κλάδο των κατασκευών.Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευώνστοχεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλες τις πτυχές που αφορούν στην επιτυχημένη διαχείριση κατασκευαστικών έργων.

Ολοκληρώνοντας το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει:

 • Μια εις βάθος και ολοκληρωμένη αντίληψη του γνωστικού αυτού πεδίου, και προπαντός το απαραίτητο υπόβαθρο για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα κατασκευαστικά έργα από την άποψη του χρονικού προγραμματισμού, της διαχείρισης των κονδυλίων έργου, του ελέγχου και της διαχείρισης του ρίσκου, με έμφαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας, της διοίκησης και οργάνωσης των εμπλεκομένων στο έργο αλλά και της χρήσης των πιο εξελιγμένων τεχνολογιών στις διάφορες φάσεις κατασκευής
 • Όλες τις θεωρητικές γνώσεις και αναλυτικές δεξιότητες καθώς και τον κριτικό τρόπο σκέψης, που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν, με επιτυχία, διοικητικές θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Κατασκευών
 • Την απαιτούμενη γνώση και ευαισθησία, ώστε να αντιληφθούν τη σημασία της αειφορίας και του ευρύτερου περιβάλλοντος στον κατασκευαστικό τομέα
 • Μια διεθνή αντίληψη της κατασκευαστικής βιομηχανίας που, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, διευρύνεται συνεχώς και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική

“Ο υπερπληθυσμός, η αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης διεθνώς, τα σύγχρονα υλικά και οι νέες τεχνολογίες δίνουν ξανά στον τομέα των κατασκευών κυρίαρχο ρόλο στις κοινωνίες και τις οικονομίες τους. Η προσφορά εξειδικευμένης γνώσης αποτελεί απόλυτο εργαλείο για όποιον θέλει να πρωταγωνιστήσει στο ανταγωνιστικό αλλά και αποδοτικό περιβάλλον των κατασκευών στο άμεσο μέλλον.”
Δημήτρης Αντωνίου Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Τεχνολογίας

Δομή Προγράμματος

Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών προσεγγίζει ολιστικά τη μελέτη της Διαχείριση Κατασκευών, μιας σπουδής που παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων και τη διοίκηση κατασκευαστικών εταιρειών. Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών υιοθετεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση, παρέχοντας άριστη και ολοκληρωμένη γνώση όλων των επιμέρους θεωρητικών, αναλυτικών και πρακτικών πτυχών του τομέα των Κατασκευαστικών Έργων.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών καλύπτουν όλες τις βασικές διαστάσεις της διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, όπως η ασφάλεια και υγεία στο εργοτάξιο, η διαχείριση κινδύνου, ο προγραμματισμός και η κοστολόγηση κατασκευαστικών έργων, θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας στην ανάπτυξη γης και στην κατασκευή κτηρίων, η διαχείριση συμβολαίων και η νομοθεσία που αφορά στα κατασκευαστικά έργα.

Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών επίσης περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν την επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική διοίκηση κατασκευαστικών εταιρειών, καθώς και το Εργαστήριο στη Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων, όπου οι φοιτητές επικεντρώνονται στην εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης ενός συγκεκριμένου έργου. Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το ‘Ερευνητικό Σεμινάριο και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα θέμα της επιλογής τους στον τομέα των Κατασκευών, αλλά και να καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος είναι 90 ECTS.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει διαχρονικά πολύ υψηλή ζήτηση, έχει σημαντικές απολαβές, αλλά ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και απαιτητικός. Οι απόφοιτοι του Mεταπτυχιακού στη Διαχείριση Κατασκευών θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και στην ανάπτυξη Ακινήτων, όπως κατασκευαστικές εταιρείες, εργοληπτικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης γης, εταιρείες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, κ.ά. Θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν και ανώτερες θέσεις σε σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Διάρκεια Σπουδών

Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και προσφέρεται για παρακολούθηση τα Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσιτό και σε αυτούς που εργάζονται και ζουν μακριά από την Πάφο. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

 

– Mεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, το οποίο είναι μοναδικό στην Κύπρο, απευθύνεται σε αποφοίτους της Αρχιτεκτονικής, της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, και άλλων συναφών επιστημονικών ειδικοτήρων (π.χ. πολεοδομία, δασολογία, γεωπονία, βιολογία), οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως επαγγελματίες Αρχιτέκτονες Τοπίου. Ασχολείται με τη μελέτη και το σχεδιασμό του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου και φιλοδοξεί να καλύψει ένα εκπαιδευτικό κενό σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα δεδομένου ότι σήμερα υπάρχει μια κλιμακούμενη ανάγκη για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος του Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι η προαγωγή του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου καθώς και της γνώσης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, η εκπαίδευση και η έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις Μεσογειακές συνθήκες τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές ή παράκτιο μέτωπο, καθώς και σε ζητήματα αειφορίας και οικολογίας. Η καινοτομία και η ποιότητα στο σχεδιασμό προωθείται έντονα. Παράλληλα επιδιώκεται η προετοιμασία φοιτητών περιβαλλοντικά και κοινωνικά συνειδητοποιημένων που θα προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη μέσω του σχεδιασμού του τοπίου κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ή την ερευνητική τους ενασχόληση με το γνωστικό αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι:

 • Η κατανόηση της ιστορίας και  της σχέσης της ανθρώπινης δραστηριότητας με τη δημιουργία των τοπίων
 •  Η κατανόηση των φυσικών και πολιτιστικών επιρροών στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος
 • Η δημιουργική ενασχόληση με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων προβληματισμών στον σχεδιασμό των τοπίων
 • Η παροχή γνώσης σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό του τοπίου
 • Η επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς επαγγελματίες από συναφείς επιστήμες και  τέχνες
 • Η  εκαπαίδευση επαγγελματιών με οικολογική και κοινωνική συνείδηση, οι οποίοι θα έχουν την απαιτούμενη γνώση για τη δημιουργία οικολογικών ανοιχτών χώρων πρασίνου
 • Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού του τοπίου
 • Η ευαισθητοποίηση στο σχεδιασμό με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές ιδιαιτερότητες του τοπίου της Κύπρου καθώς και των Μεσογειακών οικοσυστημάτων
 • Η προετοιμάζει των φοιτητών για σταδιοδρομία στον τομέα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της έρευνας ή στις περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές (PhD)

Δομή Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ακολουθεί τις απαιτήσεις αναγνώρισης του από την IFLA (InternationalFederationofLandscapeArchitects) και κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει ένα μάθημα στούντιο (Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου), που είναι ο βασικός πυρήνας σπουδών, και τρία μαθήματα που σχετίζονται με το στούντιο. Τα θέματα του στούντιο καθίσταται σταδιακά μεγαλύτερης κλίμακας και πολυπλοκότητας. Το τελευταίο εξάμηνο αποτελείται από ένα Διεθνές εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου σε συνδυασμό με μια ερευνητική και διπλωματική εργασία σε θέμα επιλογής του κάθε φοιτητή.

Το Mεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου διαμορφώνεται με βάσεις τις απαιτήσεις της IFLA για την Διεθνή του αναγνώριση και είναι προσανατολισμένο στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής της Μεσογείου και  και τοπίο και εστιάζει στα παρακάτω:

 • Διαδικασία σχεδιασμού του τοπίου (ανάλυση και σχεδιασμός)
 • Θεωρία και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Σύγχρονα Θέματα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Οικολογία και περιβάλλον (αειφόρος ανάπτυξη και διατήρηση του τοπίου)
 • Προσεγγίσεις Φύτευση και σημαντικότητας (σχέδιο φύτευσης και την τεχνολογία του φυσικού τοπίου)
 • Φυτεύσεις και  τεχνολογίες κατασκευής του τοπίου
 • Αποκατάσταση και συντήρηση του τοπίου
 • Πολιτιστική κληρονομιά του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος

Το Mεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου περιλαμβάνει τις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 • Σχεδιασμός Τοπίου
 • Θεωρία και η Ιστορία Τοπίου
 • Οικολογία και Αειφορία
 • Τεχνικές Κατασκευής Τοπίου
 • Τεχνικές Αναπαράστασης-Σχεδίασης Τοπίου
 • Επαγγελματικές Πρακτικές

Πρώτο εξάμηνο

Οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου εξοικιώνονται με τις αρχές σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, την ιστορίας και θεωρία του τοπίου, τις κατασκευαστικές μεθόδους του τοπίου και το φυτικό υλικό. Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου  (στούντιο) διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διδασκαλία και την εκμάθηση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Επεξεργάζεται θέματα, ατομικά και ομαδικά, σχεδιασμού μικρής κλίμακας τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στο φυσικό τοπίο.

Δεύτερο εξάμηνο

Οι φοιτητές εξοικιώνονται με τις αρχές σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, την ιστορίας και θεωρία του τοπίου, τις κατασκευαστικές μεθόδους του τοπίου και το φυτικό υλικό. Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου  (στούντιο) διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διδασκαλία και την εκμάθηση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Επεξεργάζεται θέματα, ατομικά και ομαδικά, σχεδιασμού μικρής κλίμακας τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στο φυσικό τοπίο.

Τρίτο εξάμηνο

Οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA) αρχίζουν την προετοιμασία για την ερευνητική και διπλωματική τους εργασία. Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου (στούντιο) εστιάζει στην αποκατάσταση και διαχείριση τοπίων σε βιομηχανικές περιοχές, αυτοκινητόδρομους, λατομεία και ορυχεία. Διαλέξεις σε σύγχρονα ζητήματα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των σπουδαστών βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν καίρια ζητήματα στον σύγχρονο  σχεδιασμό του τοπίου. Το μάθημα επαγγελματικής πρακτικής και νομοθεσίας εισάγει τους φοιτητές στις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του Αρχιτέκτονα Τοπίου κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

Τέταρτο εξάμηνο

Αποτελείται από την ερευνητική και διπλωματική εργασία του κάθε φοιτητή σε θέμα ειδικού ενδιαφέροντος που ο ίδιος επιλέγει. Είναι η ευκαιρία για κάθε σπουδαστή να συνθέσει τις γνώσεις του στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και να διερευνήσει νέα ζητήματα, παρουσιάζοντας πρωτότυπες ιδέες. Ειδικό προαπαιτούμενο σεμινάριο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην προετοιμασία της ερευνητικής τους εργασίας τους σε ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με την διπλωματική τους εργασία. Κάθε σπουδαστής επιλέγει έναν επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος τον καθοδηγεί σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου μέχρι την τελική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του. Επισκέπτες καθηγητές/διακεκριμένοι επαγγελματίες και φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια προσκαλούνται να συμμετέχουν στο Διεθνές εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου (στούντιο) αυτού του εξαμήνου που σε συνσυασμό με μια σειρά από διαλέξεις και εκπαιδευτικά ταξίδια καλύπτει τα πιο ευαίσθητα τοπία της Κύπρου, όπως π.χ. πολιτισμικά τοπία, τουριστικές παράκτιες ζώνες, φυσικά τοπία, παράκτιες ζώνες και τοπία της ενδοχώρας.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του Mεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου μπορούν να στελεχώσουν μελετητικά γραφεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και άλλους Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ακολουθεί τις προδιαγραφές του της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA) των Ευρωπαϊκών Σχολών της Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ECLAS) και του Βρετανικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής Τοπίου (LandscapeInstitute), καθώς και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου (Π.Σ.Α.Τ), όπου οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν ως Αρχιτέκτονες Τοπίου και να εργαστούν στον διεθνή χώρο.

Διάρκεια Σπουδών

Το Mεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS). Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

 

– Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις είναι το πρώτο και μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα των Ακινήτων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι το μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να επεκτείνουν τις σπουδές τους αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ακινήτων.

Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών υιοθετεί μια ολιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση παρέχοντας άριστη και ολοκληρωμένη γνώση όλων των επιμέρους θεωρητικών, αναλυτικών και πρακτικών πτυχών του τομέα των Ακινήτων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει:

 • Μια εις βάθος και ολοκληρωμένη αντίληψη του γνωστικού αυτού πεδίου και το απαραίτητο υπόβαθρο για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον τομέα των ακινήτων από τη σκοπιά του εκτιμητή, του συμβούλου ακινήτων, του επιχειρηματία ανάπτυξης γης και του επενδυτή ακινήτων
 • Όλα τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια, καθώς και τον κριτικό τρόπο σκέψης, που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν με επιτυχία διοικητικές θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων
 • Την απαιτούμενη γνώση και ευαισθησία, ώστε να αντιληφθούν τη σημασία της αειφορίας και του ευρύτερου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη γης
 • Ολοκληρωμένη αντίληψη των διεθνών διαστάσεων της αγοράς ακινήτων, των οικονομικών κύκλων και των επιδράσεών τους στη λειτουργία των τοπικών αγορών

Δομή του Mεταπτυχιακού στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Στα μαθήματα θεωρητικής και αναλυτικής φύσης συγκαταλέγονται η ‘Νομοθεσία Ακινήτων’, τα ‘Οικονομικά των Ακινήτων’, τα ‘Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά’, τα ‘Εργαλεία Ποσοτικής Ανάλυσης για Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων’, οι ‘Παγκόσμιες Αγορές Κεφαλαίων για Ακίνητα’, οι ‘Διεθνείς Επενδύσεις σε Ακίνητα’ και η ‘Ανάπτυξη Γης’.

Τα μαθήματα πρακτικής φύσης περιλαμβάνουν την ‘Θεωρία και Πρακτική της Εκτίμησης Ακινήτων’, το ‘Εργαστήριο Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων’, το ‘Εργαστήριο Ανάπτυξης Γης’ και τη ‘Διαχείριση Ακινήτων’.

Το Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων ολοκληρώνεται με το ‘Ερευνητικό Σεμινάριο’ και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα θέμα της επιλογής τους, αλλά και να καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος είναι 90 ECTS.

Ο στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Real Estate είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στον σύγχρονο τομέα των ακινήτων.

Επαγγελματική Πιστοποίηση

Το Μεταπτυχιακό στο Real Estate περιλαμβάνεται στην ελίτ των προγραμμάτων παγκοσμίως πού έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό RICS (Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων) που δραστηριοποιείται σε 150 χώρες και θεωρείται ο κορυφαίος επαγγελματικός σύλλογος στον τομέα των ακινήτων παγκοσμίως. Σαν αποτέλεσμα αυτής της πιστοποίησης, οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στο Real Estate θα μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη του RICS μόλις αποφοιτήσουν. Οι απόφοιτοι θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα να εγγραφούν σαν αδειούχοι κτηματομεσίτες, αφού όμως προηγουμένως έχουν αποκτήσει και την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και έχουν περάσει τις σχετικές εξετάσεις. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για επαγγελματική πιστοποίηση και στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) για να εγγραφούν ως εκτιμητές ακινήτων. Ανάλογα με το πρώτο πτυχίο του κάθε απόφοιτου και κατόπιν εξέτασης της αίτησης από την αρμόδια επιτροπή ενδέχεται να επιτευχθεί επαγγελματική πιστοποίηση και από το ΕΤΕΚ στον κλάδο της Εκτίμησης Γης, μετά από παρακολούθηση κάποιων επιπλέον μαθημάτων από το πτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο κλάδος του Real Estate έχει διαχρονικά υψηλή ζήτηση για άτομα με εξειδικευμένη εκπαίδευση στον κλάδο, προσφέρει καλές συνθήκες εργασίας, έχει σημαντικές απολαβές, αλλά ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και απαιτητικός. Το Μεταπτυχιακό στο Real Estate είναι το απαραίτητο προσόν για αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στα Ακίνητα και εργάζονται ήδη ή επιθυμούν να εργαστούν στο άμεσο μέλλον στον κλάδο των Ακινήτων. Οι απόφοιτοι του Mεταπτυχιακού στο Real Estate έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ακινήτων, όπως εταιρείες ανάπτυξης γης, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κτηματομεσιτικά γραφεία και εταιρείες παροχής σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρείες εκτίμησης ακινήτων, οργανισμoύς χρηματοδότησης ακινήτων ή σχετικά τμήματα ακινήτων σε τράπεζες, κ.α. Θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν και ανώτερες θέσεις σε σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθώς και το Τμήμα Πολεοδομίας.

Διάρκεια Σπουδών

Το Mεταπτυχιακό στο Real Estate διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική η/και την Αγγλική (ανάλογα με την σύνθεση της τάξης) τα Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσιτά και σε υποψήφιους που εργάζονται.

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης