Σχολή Επιστημών Υγείας, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

real estate
Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
30/06/2016
θεολογική-σχολή-εξέλιξη-πρέβεζα
Θεολογικών Σπουδών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
30/06/2016
Εμφάνιση όλων

Σχολή Επιστημών Υγείας, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

psyhology εξελιξη πρέβεζα
Shares

Σχολή Επιστημών Υγείας, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

– Πτυχίο στην Ψυχολογία

 • Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος;
 • Σας έτυχε ποτέ να μην μπορείτε να θυμηθείτε μια λέξη την οποία γνωρίζετε πολύ καλά;
 • Ορισμένα τραγούδια σας προκαλούν μελαγχολία ενώ άλλα ευφορία;
 • Σας έχει ταξιδέψει μια μυρωδιά σε ένα γεγονός ή ένα μέρος που έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν;

Οι ψυχολόγοι μελετούν, μεταξύ άλλων, φαινόμενα όπως τα πιο πάνω. Όμως, το αντικείμενο μελέτης τους διευρύνεται στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης, καθώς και στους παράγοντες που τη διέπουν.

Στο 4-ετές ταξίδι των σπουδών σας στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου θα έχετε την ευκαιρία να στοχαστείτε, να συζητήσετε και να απαντήσετε ερωτήματα όπως τα παραπάνω.

Στόχος του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται στη μελέτη ζητημάτων που αφορούν τόσο τα άτομα όσο και τις ομάδες, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, τη διαδικασία της ανθρώπινης σκέψης και τα συναισθήματα.

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο ούτως ώστε να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες:

 • να κατανοήσουν τις γνωστικές και τις συναισθηματικές διαδικασίες που διέπουν την ανθρώπινη εμπειρία και συμπεριφορά
 • να κατανοήσουν εις βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της ψυχολογίας
 • να μάθουν τις τεχνικές μέσω των οποίων αξιολογείται και τροποποιείται η συμπεριφορά
 • να μάθουν πώς να εφαρμόζουν τις ψυχολογικές θεωρίες ώστε να βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να δίνουν επιστημονικές εξηγήσεις και να αποκτήσουν περαιτέρω ικανότητες όπως ο ακαδημαϊκός τρόπος γραφής.
 • να μάθουν πώς να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα αποκτήσουν ώστε να επιτύχουν υψηλούς επαγγελματικούς στόχους.

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται γενικότερα στη βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και της σκέψης. Επίσης, διερευνά το πώς η συμπεριφορά και η σκέψη συνδέονται μεταξύ τους λαμβάνοντας υπόψη επιστήμες τόσο βιολογικά όσο και κοινωνικά προσανατολισμένες.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Προγράμματος Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε τρεις πιο εξειδικευμένους στόχους:

 • την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας,
 • την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών,
 • την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα

Γιατί να σπουδάσετε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου;

Στην καρδιά της Πάφου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι ένα ίδρυμα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Καταρχήν, η εκπαίδευση στο ΠΝΠ, η οποία στηρίζεται στην πολυπολιτισμικότητα, περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης.

Φυσικά, το ΠΝΠ διαθέτει όλα όσα θα ανέμενες από ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο (και ορισμένα τα οποία ίσως σε εκπλήξουν):

 • Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη και αίθουσες διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες
 • Προσωπικό (ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, συμβουλευτικοί ψυχολόγοι και υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών) που σε στηρίζει στις σπουδές σου
 • Τεχνολογικά προηγμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Φοιτητική ζωή που ανταγωνίζεται οποιοδήποτε πανεπιστήμιο

Δίνουμε αξία στην έρευνα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του να είσαι φοιτητής/τρια στο ΠΝΠ είναι η μοναδική ευκαιρία που σου παρέχεται να αποκτήσεις εμπειρίες στα εργαστήρια έρευνας των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Οι δραστηριότητες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της έρευνας που διεξάγεται και τις τρέχουσες ανάγκες του εργαστηρίου. Οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να εργάζονται μαζί με κάποιο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα. Η ποικιλία των μαθημάτων, τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι καλά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας παρέχουν στους/στις φοιτητες/τριες του προγράμματος Ψυχολογίας μια ολοκληρωμένη προετοιμασία για την ένταξή τους στον κόσμο της εργασίας και την επαγγελματική τους καταξίωση.

Γιατί το πτυχίο στην Ψυχολογία του ΠΝΠ είναι το καλύτερο για σένα

Ψάχνουμε για υποψήφιους για τους οποίους το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του προγράμματος αποτελεί πρόκληση, έχουν δίψα για μάθηση και έχουν την επιθυμία να συνεισφέρουν με τις σκέψεις και τις ιδέες τους σε ένα περιβάλλον μάθησης που στηρίζεται στην ενεργή εμπλοκή των φοιτητών/τριων στη διαδικασία της μάθησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια άτυπη συνάντηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ανακαλύψετε αν αυτό το πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για σας.

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει τους κύριους τομείς της Ψυχολογίας και η δομή του περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε μέρη:

 • Μαθήματα Κορμού
 • Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 • Μαθήματα Επιλογής
 • Διπλωματική Εργασία (προαιρετική)
 • Πρακτική Άσκηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματός μας θα αποκτήσουν εις βάθος γνώση σε μια πληθώρα θεμάτων στην Ψυχολογία. Θα είναι επίσης σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις για το όφελος επιμέρους ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα. Τέλος, θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για να εργασθούν σε διάφορα επαγγελματικά πλαίσια, όπως η συμβουλευτική ή οι κοινωνικές υπηρεσίες, να εργασθούν με άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και να παρέχουν συμβουλές σε πρακτικά ζητήματα, όπως σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Κορμού Επιπέδου Ι (εισαγωγής) και Επιπέδου ΙΙ (βάθους) στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας όπως η Γνωστική, Εξελικτική, Κλινική, Συμβουλευτική, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα σε Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Ψυχοφαρμακολογία Ενηλίκων, Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική.

Ο σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να διασφαλίσουν ότι κάθε απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας αποκτά επιστημονική γνώση και δεξιότητες σε τομείς πέραν του επιλεγμένου τομέα σπουδής του, τα οποία αρμόζουν σε έναν απόφοιτο πανεπιστημίου (δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακαδημαϊκό στυλ γραψίματος, ξένες γλώσσες, κλπ).

Οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν έναν απαραίτητο αριθμό από μαθήματα Επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικανική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία, Αρχές Marketing κλπ) που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας και άλλα προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια 7ου και 8ου εξαμήνου των σπουδών τους.

Σκοπός της Πρακτικής άσκησης είναι να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους δουλεύοντας με ανθρώπους σε διάφορα πλαίσια με τα οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης (ΚΕ.Ψ.Υ.Α) του Πανεπιστημίου, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε κυβερνητικούς οργανισμούς, και / ή στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου. Η πρακτική άσκηση θα διεξάγεται υπό την εποπτεία του προσωπικού του Προγράμματος Ψυχολογίας.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 έτη (8 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα.

Κριτήρια εισδοχής
Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα της Ψυχολογίας πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο, και πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της ικανότητας στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Μετά την αποφοίτησή τους οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει μια εις βάθος κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και θεωριών της Ψυχολογίας πάνω στο ευρύ φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, θα έχουν μια σφαιρική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία θα ενισχύσει τις μελλοντικές προοπτικές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ένα πτυχίο στην Ψυχολογία σου ανοίγει πολλές επαγγελματικές κατευθύνσεις. Αρχικά, το πτυχίο Ψυχολογίας παρέχει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για το ξεκίνημα μιας σταδιοδρομίας σε θέσεις εργασίας που απαιτούν διορατικότητα και κατανόηση των αρχών συμπεριφοράς: τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, την έρευνα και ανάλυση αγοράς, την επικοινωνία, τους τομείς προαγωγής υγείας, καθώς και σε θέσεις συμβούλων σε θέματα διαχείρισης.

Για να εργαστείς ως επαγγελματίας Ψυχολόγος χρειάζεται να συνεχίσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε εξειδικευμένους τομείς, όπως το MSc στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για μεταπτυχιακές επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές σπουδές στην Ψυχολογία που προσφέρονται από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού.

 

– Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Επισκόπηση

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για θέματα συμβουλευτικής με στόχο την επαγγελματική εξειδίκευση και κατάρτιση. Οι εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σήμερα εστιάζονται στην προώθηση ενός καλύτερου και πιο ποιοτικού τρόπου ζωής και την υποστήριξη ατόμων που θέλουν να επιλύσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους, να διαχειριστούν επιτυχώς καταστάσεις κρίσης και να αγωνιστούν για να ικανοποιήσουν τους στόχους και τις ανάγκες τους.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία επιδιώκει να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στη Συμβουλευτική Ψυχολογία που θα πληροί τα κριτήρια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. Το πρόγραμμα αποβλέπει ειδικότερα στα ακόλουθα:

 • Στη διεύρυνση και εμπέδωση ερευνητικά θεμελιωμένης γνώσης που αφορά στην ανθρώπινη ανάπτυξη και μάθηση και στη διασύνδεσή της με τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη συμβουλευτική διαδικασία κατά πλαίσιο.
 • Στη διεύρυνση της ερευνητικής εμπειρίας και το σχεδιασμό κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης και παρέμβασης στη συμβουλευτική διαδικασία.
 • Στην εκ μέρους των φοιτητών/φοιτητριών συνειδητοποίηση των πολιτισμικών, δεοντολογικών και κοινωνικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στη συμβουλευτική πρακτική και έρευνα.
 • Στην απόκτηση συμβουλευτικών δεξιοτήτων εξειδικευμένων ως προς το πλαίσιο εφαρμογής τους.
 • Στην απόκτηση δεξιοτήτων διάγνωσης διαταραχών της συμπεριφοράς και τη μάθηση τεχνικών παρέμβασης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τους αιτιολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο πελάτης τους.
 • Επιλέξουν τις κατάλληλες και πολιτισμικά ευαίσθητες τεχνικές που βασίζονται στην έρευνα για την προσέγγιση του προβλήματος του πελάτη τους.
 • Εντοπίσουν και να διερευνήσουν, με μεθοδολογικά έγκυρο τρόπο, θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Δομή Προγράμματος, Διάρκεια και Γλώσσα

Η δομή του Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τα μαθήματα που αφορούν στην ερευνητική μεθοδολογία, τη στατιστική και τις διαγνωστικές μεθόδους. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τα μαθήματα που αφορούν στις μη φυσιολογικές συμπεριφορές και τις διαγνώσεις που σχετίζονται με όλα τα εξελικτικά στάδια της ανθρώπινης ύπαρξης (βρεφική ηλικία μέχρι και υπερήλικες). Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει τα μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με τη συμβουλευτική διαδικασία, όπως η δεοντολογία, η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, η συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο, η συμβουλευτική σε θέματα υγείας, καθώς και η συμβουλευτική με ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται περαιτέρω με ένα μάθημα στην πολυπολιτισμική συμβουλευτική. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην κριτική αξιολόγηση και την εφαρμογή των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων (μοντέλων), καθώς και στη σχέση τους με τη συμβουλευτική διαδικασία.

Το μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ένα τριετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που αποτελείται από ακαδημαϊκά μαθήματα, εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) και έρευνα (διατριβή). Τα τρία έτη περιλαμβάνουν 16 ακαδημαϊκά μαθήματα, τέσσερις φάσεις προετοιμασίας και συμπλήρωσης της διατριβής και δύο μαθήματα πρακτικής, όπου οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 1000 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική. Απαιτείται επίσης επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές αναμένεται να ολοκληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστο 1000 ωρών σε διάφορα πλαίσια πρακτικής άσκησης κατά το τρίτο έτος των σπουδών τους. Αυτά τα πλαίσια περιλαμβάνουν διάφορους τομείς (χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτούς), όπως το συμβουλευτικό κέντρο του πανεπιστημίου, μη-ψυχιατρικά νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα απεξάρτησης και κοινοτικά συμβουλευτικά κέντρα. Η εποπτεία των 1000 ωρών θα γίνεται από αδειούχους επαγγελματίες στον τομέα αυτό, με πολλά χρόνια κλινικής εμπειρίας και εποπτείας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν σε πληθώρα πλαισίων, ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιθυμούν να παρέχουν. Μπορούν, για παράδειγμα, να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με δικό τους γραφείο παροχής ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών, αξιολογήσεων, και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, ομάδες και οργανώσεις. Επίσης, ένας απόφοιτος μπορεί να εργασθεί σε κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, και εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

– Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας αποσκοπεί στην εις βάθος κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαστάσεις και προβλήματα της μάθησης και της ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία. Ειδικότερα το Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς:

 • Tων θεωριών της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών
 • Tων μαθησιακών δυσκολιών
 • Tων εξελικτικών διαταραχών, όπως αυτές εμφανίζονται στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία
 • Tων πολιτισμικών παραμέτρων και του ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Του προτύπου ανάπτυξης στις πιο πάνω εξελικτικές φάσεις
 • Tων τεχνικών και μεθόδων εκπαιδευτικής και ψυχολογικής έρευνας
 • Των αποκλίσεων της συμπεριφοράς και την κατ’ αρχάς αντιμετώπισή τους.

Η δομή του Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία περιλαμβάνει δυο διακριτά και ταυτοχρόνως συμπληρωματικά συστατικά στοιχεία. Τα δέκα μαθήματα κορμού και τα δύο μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν τηνεκπόνηση διπλωματικής εργασίας απαλλάσσονται από την παρακολούθηση και εξέταση των δύο μαθημάτων επιλογής.

Μαθήματα κορμού στο Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Τα μαθήματα κορμού επικεντρώνονται σε προέχουσες διαστάσεις της ψυχολογικής ανάπτυξης, της μάθησης και των αποκλίσεών τους. Ειδικότερα αναλύονται και αξιολογούνται τόσο οι παλαιότερες όσο και οι σύγχρονες ερμηνείες της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης με έμφαση στη σχολική και εφηβική ηλικία. Οι αντίστοιχες ερμηνείες των διαδικασιών μάθησης αναλύονται και ως προς τις δυνατότητες εφαρμογών τους στα εκπαιδευτικά πλαίσια.

Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η γλωσσική ανάπτυξη και ο γραμματισμός, οι πολυπολιτισμικές διαστάσεις της συμπεριφοράς, η μεθοδολογία έρευνας και η στατιστική,  καθώς και θέματα που αναφέρονται στο σχολικό πλαίσιο ως παράγοντα διαμόρφωσης της ταυτότητας και η συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα αποτελούν τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τα μαθήματα κορμού.

Μαθήματα επιλογής στο Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν διαστάσεις της ανάπτυξης και της συμπεριφοράς, όπως η εξελικτική ψυχοπαθολογία και η εφηβική παραβατικότητα. Όσοι φοιτητές επιλέξουν τη διπλωματική εργασία έναντι των δύο επιλεγόμενων μαθημάτων, θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση, η οποία να γίνει αποδεκτή από τον επιβλέποντα καθηγητή.  Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί  ένα πρωτότυπο και ανεξάρτητο κομμάτι επιστημονικής εργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς που πρωτοεισέρχονται στην εκπαίδευση, αλλά και για έμπειρους και επίδοξους εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να ενισχύσουν την καριέρα τους. Το Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι, επίσης, κατάλληλο για αποφοίτους Ψυχολογίας, που επιθυμούν να ακολουθήσουν ερευνητικό ή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.

Δεδοµένου ότι στο Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία φοιτούν εκπαιδευτικοί και των δυο πρώτων βαθµίδων της εκπαίδευσης, τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα επικεντρώνονται στα κατά περίπτωση προέχοντα γνωρίσµατα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Κριτήρια Εισδοχής

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών ή άλλων ειδικοτήτων από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • Για τους μη διορισμένους εκπαιδευτικούς με πτυχίο από πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός Κύπρου και Ελλάδος απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΚΥΣΑΤΣ ή το ΔΟΑΤΑΠ αντιστοίχως
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Συνέντευξη (εάν κριθεί αναγκαίο)

Διάρκεια του Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και πιστώνεται με 90 ECTS. Γλώσσα  διδασκαλίας είναι η  Ελληνική.

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης