Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης , Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
29/06/2016
real estate
Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
30/06/2016
Εμφάνιση όλων

Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Shares

Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

H Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου ‘Νεάπολις είναι μια νεότευκτη σχετικά Σχολή, που άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.

 1. Αρχικά είχε οργανωθεί στην βάση ενός προγράμματος νομικών σπουδών με δύο κατευθύνσεις, ελληνικού και κυπριακού δικαίου. Στη συνέχεια όμως, ευθύς μόλις εκδόθηκε η απόφαση της 22/6/2015 του ΔΟΑΤΑΠ, τροποποίησε το πρόγραμμα των σπουδών της, καταργώντας την κατεύθυνση ελληνικού δικαίου.

Έτσι από το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 λειτουργεί ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με κορμό το κυπριακό δίκαιο και χορηγείται, όπως γινόταν άλλωστε και μέχρι τώρα, ένα πτυχίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και με τις πρόνοιες της κυπριακής και ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στους ελλαδίτες φοιτητές, που το επιθυμούν,  να παρακολουθούν και να εξετάζονται σε νομικά  μαθήματα με ύλη ελληνικού δικαίου, και κυρίως σε μαθήματα δικονομικού δικαίου, όπως πολιτικής, διοικητικής και ποινικής δικονομίας. Όλα, εξάλλου, τα κατ΄επιλογήν νομικά μαθήματα έχουν ως βάση τους το κυπριακό δίκαιο, ενώ μια ολόκληρη σειρά από υποχρεωτικά μαθήματα, όπως π.χ. το ευρωπαϊκό και το δημόσιο διεθνές δίκαιο  έχουν ύλη κοινή και στα δύο δίκαια.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος αυτού είναι ότι ο φοιτητής εξοπλίζεται με γνώσεις συγκριτικού δικαίου και εξοικειώνεται με την ύλη και τη λογική των δύο μεγάλων οικογενειών του Δικαίου, του ηπειρωτικού και του αγγλο-σαξωνικού, του κυπριακού και του ελληνικού. Αυτό του δίνει την δυνατότητα να σταδιοδρομήσει είτε  ως δικηγόρος είτε ως νομικός σε χώρες με διαφορετικά δικαιικά συστήματα. Του επιτρέπει όμως ακόμη να παρακολουθεί και να κατανοεί τις σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης του δικαίου και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αυξανόμενης διείσδυσης του ευρωπαϊκού και διεθνούς οικονομικού δικαίου στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Πτυχία του παλαιού προγράμματος σπουδών έχουν ήδη αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ακαδημαϊκά ισότιμα και αντίστοιχα πτυχίων νομικών σχολών της Ελλάδος και έχουν κριθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ως πτυχία αντίστοιχων επαγγελματικών προσόντων νομικών σχολών της Ελλάδος.

Εξάλλου, πτυχιούχοι της Σχολής μας δικηγορούν ήδη στα δικαστήρια της Κύπρου και γίνονται δεκτοί για άσκηση από το Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου.

 1. Τέλος, το ισχυρό χαρτί της Νομικής Σχολής είναι το επιστημονικό της προσωπικό. Είναι στελεχωμένη από νέους επιστήμονες, με λαμπρές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με διδακτορικά διπλώματα και εμπειρία διδακτική, με επιστημονικές δημοσιεύσεις διεθνώς αναγνωρισμένες και με αγάπη για την έρευνα και τη διδασκαλία.
 2. Τη Σχολή διευθύνει, ως Κοσμήτορας, ο ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αντώνης Μανιτάκης, που έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το βραβείο «εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας» (2007).

– Πτυχίο στη Νομική (LLB)

Το Πτυχίο στη Νομική (LLB) πρωτοπορεί με χρήσιμες καινοτομίες, προσφέροντας πλήρεις νομικές σπουδές στο Κυπριακό και Ελληνικό Δίκαιο με συνεχή επαφή με τη δικαστική και δικηγορική πρακτική.

Το Πτυχίο στη Νομική (LLB) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ‘Νεάπολις’ Πάφου παρέχει την αναγκαία μόρφωση και πρακτική κατάρτιση στους φοιτητές ώστε να μπορούν να σταδιοδρομήσουν στα νομικά επαγγέλματα, όπως δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι, νομικοί σύμβουλοι κ.α. Έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξοπλίζει τους πτυχιούχους μας τα αναγκαία εφόδια για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία ως δικηγόροι, δικαστικοί λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι σε Δημόσιους και Διεθνείς Οργανισμούς ή επιχειρήσεις και σε άλλες υπηρεσίες για τις οποίες οι νομικές γνώσεις είναι πολύτιμες. Η διδασκαλία παρέχεται σε ολιγομελή τμήματα από καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίου, ομότιμους, επισκέπτες ή προκαλεσμένους και από νομικούς καταξιωμένους στην πράξη και στην επιστήμη.

Η Νομική Σχολή του ‘Νεάπολις’ έχει οργανώσει δύο αυτοτελείς  κατευθύνσεις   νομικών σπουδών: ελληνικού και κυπριακού δικαίου που λειτουργούν παράλληλα. Ο φοιτητής ενθαρρύνεται να επιλέξει ορισμένο αριθμό μαθημάτων της άλλης κατεύθυνσης από αυτή που φοιτά. Εξοικειώνεται, έτσι, μέσω της συγκριτικής προσέγγισης των δύο μεγάλων οικογενειών του Δικαίου, του Ηπειρωτικού και του Αγγλοσαξονικού Δικαίου, με τα σύγχρονα ρεύματα της νομικής σκέψης, αυτά που δημιουργούνται από την διεθνοποίηση του Δικαίου και την πληθωρική εισδοχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στα εθνικά Δίκαια. Για τον λόγο αυτό και δίδεται έμφαση στη διδασκαλία του Συγκριτικού και Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Τέλος, κατά τη διδασκαλία αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα διδακτικά μέσα (PowerPoint, Moodle, e-conference, distance learning κ.α.). Η διδασκαλία δεν αποβλέπει, όπως συμβαίνει συνήθως,  στην μηχανική, από καθέδρας, μετάδοση νομικών γνώσεων. Εξασκεί τον φοιτητή μέσα από επαναλαμβανόμενες, ομαδικές, πρακτικές ασκήσεις, τα συνεχή ηλεκτρονικά διαγωνίσματα, την μελέτη δικαστικών αποφάσεων  στην εξοικείωσή του με τη δομή και τη λογική της νομικής σχέψης και μεθόδου.   Καλλιεργεί την ικανότητά του να αναπτύσσει  νομικούς συλλογισμούς και να μαθαίνει να ερμηνεύει σωστά το Δίκαιο.

Το πτυχίο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ‘Νεάπολις’ Πάφου είναι αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους Κυπριακούς και Ελληνικούς οργανισμούς, ως ισότιμο και ομότιμο άλλων Πανεπιστημίων. Το Πρόγραμμα καλύπτει πλήρως την ύλη που απαιτείται προκειμένου ο φοιτητής να γίνει δεκτός από τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδος και να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου στην Κύπρο.

Πρόσφατα, έχει αναλάβει και ασκεί καθήκοντα Κοσμήτορα επί τιμή της Νομικής Σχολής ο ομότιμος ΚαθηγητήςΑντώνης Μανιτάκης, πρώην Κοσμήτορας της Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή Προγράμματος της Νομικής

Το Πτυχίο στη Νομική (LLB) αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν το ελληνικό και το κυπριακό νομικό σύστημα, έτσι όπως αυτά επηρεάζονται, ενώ συγχρόνως αλληλεπιδρούν, από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έμφαση δίδεται και στην ευρωπαϊκή νομική παιδεία, την οποία οφείλει να διαθέτει ο σύγχρονος νομικός, ενώ παράλληλα υπάρχει μέριμνα, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση περί δικαίου να συνοδεύεται και από την αρμόζουσα πρακτική εμπειρία περί του τρόπου εφαρμογής του. Το Πρόγραμμα της Νομικής καλύπτει πλήρως την ύλη που απαιτείται προκειμένου ο φοιτητής να γίνει δεκτός από τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδος και να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου στην Κύπρο.

Μέθοδοι μαθησιακής διαδικασίας

 • Αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος του Πτυχίου στη Νομική (LLB) είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την πρακτική διάσταση των νομικών γνώσεων. Η διδασκαλία των νομικών και των άλλων μαθημάτων γενικής παιδείας συνδυάζεται με την ενεργητική συμμετοχή του φοιτητή στην διαδικασία μετάδοσης της γνώσης με πρακτικές ασκήσεις και ερωτήσεις ή εργασίες με την βοήθεια σύγχρονων, ηλεκτρονικών, μεθόδων, διδασκαλίας, κυρίως με την οργάνωση Εργαστηρίων, φροντιστηρίων, εργασιών, με αναλύσεις και σχολιασμό δικαστικών και αποφάσεων και με συζητήσεις πάνω σε θεωρητικά κείμενα.
 • Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών με τα δικονομικά μαθήματα, που προσφέρονται (πολιτική και διοικητική δικονομία), καθώς και με τα δύο «Πρακτικά  θέματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου», που πραγματοποιούνται παρέχεται στον φοιτητή η ευκαιρία να ανακεφαλαιώσει τις γνώσεις του μέσα από την πρακτική άσκηση.
 • Κατά την διδασκαλία αξιοποιούνται για την καλύτερη και ευκολότερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης όλα τα σύγχρονα διδακτικά μέσα, που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία (PowerPoint, Moodle, e-conference, e-learning, κ.α.). Η διδασκαλία δεν αποβλέπει, όπως συμβαίνει συνήθως, στην μηχανική, από καθέδρας, μετάδοση νομικών γνώσεων. Αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ικανότητάς του να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς, να κατασκευάζει νομικά επιχειρήματα ερμηνεύοντας σωστά τους κανόνες δικαίου και κυρίως να μπορεί να συντάσσει νομικά κείμενα.
 • Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος νομικών σπουδών απαιτεί ο φοιτητής να συμμετέχει στη διαδικασία μάθησης με προσωπική και συστηματική εργασία κατ’ οικον ή στη βιβλιοθήκη. Η ενεργητική προσωπική συμμετοχή εξοπλίζει εξάλλου τον φοιτητή με την ικανότητα να εργάζεται μόνος του, να ερευνά βιβλιογραφικές και νομοθετικές πηγές και να αποκτά γνώσεις,  πέρα από αυτές που του προσφέρουν οι παραδόσεις του καθηγητή και το διδακτικό εγχειρίδιο και του έχει υποδειχτεί.

Άμεσοι και απώτεροι στόχοι του με την ολοκλήρωση του Πτυχίου στη Νομική (LLB) είναι ο φοιτητής να: 

 • Εξοπλιστεί με τις αναγκαίες, βασικές, γνώσεις και με τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να κατανοεί και να μπορεί να ερμηνεύει, σωστά, νομοθετικά και νομολογιακά κείμενα. Παράλληλα να μάθει να διακρίνει την εισδοχή και επιρροή που ασκούν στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η διεθνής έννομη τάξη.
 • Μάθει από το πρώτο έτος την διαδικασία παραγωγής, εφαρμογής και ερμηνείας των κανόνων δικαίου.
 • Αντιληφθεί τις πολιτικές και κοινωνικές παραμέτρους, που επηρεάζουν την θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου.
 • Μάθει να ερευνά τις νομικές πηγές και να ερμηνεύει τους θετούς κανόνες δικαίου με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό.
 • Εξοικειωθεί με τους κανόνες και τα μυστικά της νομικής σκέψης καθώς με τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων και το, κυριότερο, να εξασκηθεί στο να μπορεί να αρθρώνει, γραπτά και προφορικά, νομικά επιχειρήματα και να αναπτύσσει νομικούς συλλογισμούς.
 • Τέλος, να εξοπλιστεί με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει, ως παράγων της δίκης, σε δικαστικές αντιδικίες, να συντάσσει δικόγραφα και να υπερασπίζεται με επιχειρήματα την νομική άποψή του σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις.

Ο προηγούμενος γνωστικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός του διασφαλίζει την ικανότητα να σταδιοδρομήσει μελλοντικά ως μάχιμος δικηγόρος, νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δικαστής, υπάλληλος διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκός, κ.ά.

Ένας καλός όμως νομικός οφείλει να κατανοεί, παράλληλα με την νομική  πραγματικότητα, τα βασικά στοιχεία της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, με τα οποία είναι συνδεδεμένη η πρώτη.   Γι΄ αυτό και στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα Γενικής Παιδείας και προτρέπεται ο  φοιτητής να παρακολουθεί μαθήματα, συνέδρια ή διαλέξεις άλλων κοινωνικών επιστημών ώστε να διευρύνει τον ορίζονται των γνώσεων του.

Βασικός μαθησιακός στόχος του Πτυχίου στη Νομική (LLB) είναι να εξοπλιστεί ο  πτυχιούχος με τα αναγκαία μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να κατανοεί τις ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται στη χώρα και στο κόσμο. Και βέβαια να μπορεί να προσαρμόζει ανάλογα τα νομικά του εφόδια εκσυγχρονίζοντας διαρκώς την νομική του σκέψη.

Δομή Προγράμματος της Νομικής

Το Πτυχίο στη Νομική (LLB) χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις. Στην Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου προσφέρονται 27 υποχρεωτικά μαθήματα, 16 μαθήματα επιλογής και ένα σεμινάριο, ενώ στην Κατεύθυνση Κυπριακού Δικαίου προσφέρονται 26 υποχρεωτικά μαθήματα, 16 μαθήματα επιλογής και ένα σεμινάριο. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 6 ECTS και κάθε μάθημα επιλογής σε 5 ECTS. Ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει 240 ECTS προκειμένου να αποφοιτήσει. Ο φοιτητής επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις και δύναται να παρακολουθήσει ως μαθήματα επιλογής τα υποχρεωτικά μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης.

Πτυχίο στη Νομική (LLB) – Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου

Η κατεύθυνση στο Ελληνικό Δίκαιο του Πτυχίου στη Νομική περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Πολιτική Δικονομία
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Πτυχίο στη Νομική (LLB) – Κατεύθυνση Κυπριακού Δικαίου

Η κατεύθυνση στο Κυπριακό Δίκαιο του Πτυχίου στη Νομική περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Περί Δικαστηρίων
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Συμβάσεων
 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
 • Πολιτική Δικονομία
 • Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Πρακτική διάσταση

Αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος του Πτυχίου στη Νομική (LLB) είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την πρακτική διάσταση των νομικών θεμάτων. Σε κάθε μάθημα γίνεται ανάλυση δικαστικών αποφάσεων, ώστε να εξεταστεί η πρακτική εφαρμογή της νομικής θεωρίας (“Βιβλίο Δικών”, “Νομική Κλινική”, κ.ά.). Επιπρόσθετα οργανώνονται εικονικές δίκες, προκειμένου ο φοιτητής να αποκτήσει εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή του δικαίου. Τέλος, το μάθημα «ΝΟΜ468 – Πρακτική Άσκηση» εξοικειώνει τον φοιτητή του Πτυχίου στη Νομική (LLB) με την πρακτική διάσταση της απονομής της δικαιοσύνης και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται στην πράξη η μαχόμενη δικηγορία.

Ερευνητική διάσταση του Προγράμματος της Νομικής

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Προγράμματος Νομικής, απαιτείται από τον φοιτητή να γράψει επιστημονικές εργασίες. Η βαθμολογία των εργασιών υπολογίζεται στον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος.  Με αυτό τον τρόπο ο φοιτητής μαθαίνει να ερευνά συστηματικά, να εργάζεται ανεξάρτητα και να χρησιμοποιεί επιστημονική βιβλιογραφία και άλλες νομικές πηγές αποτελεσματικά.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι πτυχιούχοι του Προγράμματος Νομικής έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να μπορούν να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου (Κύπρος), ή στις εξετάσεις των δικηγορικών συλλόγων (Ελλάδα), ή και στους Δικηγορικούς Συλλόγους των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, αφού θα πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την άσκηση του Δικηγορικού λειτουργήματος. Πέραν της δικηγορίας, το πτυχίο Νομικής μπορεί να οδηγήσει σε σταδιοδρομία στο Δικαστικό Σώμα, στο Διπλωματικό Σώμα, στη Δημόσια Διοίκηση, σε Διεθνείς Οργανισμούς κλπ.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του Πτυχίου στη Νομική (LLB) είναι τέσσερα έτη. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

 

– Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο (ή Δίκαιο των Επιχειρήσεων) είναι να αποτελέσει ένα Πρόγραμμα υψηλού επιπέδου για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι νομικοί, δικηγόροι, και νομικοί σύμβουλοι, εξειδικευμένοι στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο. Το Πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διερευνά τα βασικά στοιχεία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και να προετοιμάζει τους αποφοίτους του για τις αυξανόμενα περίπλοκες νομικές πράξεις και για τους τομείς νομικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι οι τράπεζες, οι μεταφορές και η ενέργεια. Τα βασικά μαθήματα εστιάζουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για να κατανοήσουν οι απόφοιτοι τις σύνθετες πράξεις στο ευρύτερο σύστημα του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.

Το Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο παρέχει πλήρη γνώση, σε πολλές περιοχές Δικαίου, που συναποτελούν αυτό που ονομάζεται Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, όπως είναι το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο και οι ρυθμίσεις Ανταγωνισμού, Δίκης επί θεμάτων ενέργειας, το Τραπεζικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο, το Φορολογικό Δίκαιο και η Εταιρική Διακυβέρνηση. Πέραν αυτών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο παρέχει αποφοίτους Νομικών Σχολών το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο στις Πολιτικές επιστήμες και στα Οικονομικά, και τους εφοδιάζει με δεξιότητες ανάλυσης, ανάληψης ευθύνης και ηγεσίας, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων και να προαγάγει την καλή οργάνωση δραστηριοτήτων μέσα στο πλαίσιο του διαρκώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Η βασική φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη του Οικονομικού Δικαίου, ώστε η νεοαποκτηθείσα γνώση και οι νέες δεξιότητες να ζυμώνονται με την εμπειρία των φοιτητών και να εφαρμόζονται εξαρχής στο πραγματικό περιβάλλον.
Αυτή η προσέγγιση διευρύνει και βαθαίνει την κατανόηση των φοιτητών σχετικά με πολυδικαιοδοτικές πράξεις και διασυνοριακά νομικά ζητήματα. Ακόμη ενδυναμώνει τις δεξιότητες έρευνας, ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας και βοηθάει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο και τη σημασία της νομικής συμβουλής σε διεθνείς νομικές πράξεις.

Το Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον 8 μαθημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας:

 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Δίκαιο της Ενέργειας
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 • ΟΝΕ και Οικονομική Διακυβέρνηση
 • Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Πολιτική
 • Διπλωματική εργασία

Το Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο παρέχει στους φοιτητές μια σφαιρική οπτική του σύγχρονου Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου νομικού συστήματος.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το κεντρικό ζητούμενο, όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, είναι οι απόφοιτοί του να αναπτύξουν ευρεία αντίληψη του σχετικού νομικού πλαισίου και της σχετικής νομολογίας, ιδίως του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο οι απόφοιτοι:

 • θα έχουν κατανοήσει το νομικό πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας και επιχειρηματικότητας
 • θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική οπτική που θα βασίζεται στην κατανόηση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου νομικού συστήματος
 • θα είναι ειδικοί στους τομείς των νομικών διαπραγματεύσεων και της επίλυσης διαφορών
 • θα έχουν κατανοήσει σε βάθος τις νομικές αρχές, που διέπουν την άσκηση επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς
 • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα αποτελεσματικής άσκησης ηγεσίας και διάδρασης με ομάδες
 • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα κριτικής και δημιουργικής σκέψης, καθώς και σύγκρισης μεταξύ ποικίλων τομέων που συνδέονται μεταξύ τους (τραπεζικά, ενέργεια, μεταφορές, κλπ.), αλλά και την ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης των σχετικών νομικών ζητημάτων
 • θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που συνδέονται με την κριτική σκέψη
 • θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο διερευνά τα βασικά στοιχεία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και προετοιμάζει τους αποφοίτους για να χειρίζονται επιτυχώς περίπλοκες νομικές δράσεις και να έχουν ενεργό ρόλο στους τομείς νομικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, οι μεταφορές και ο τομέας της ενέργειας.

Διάρκεια Σπουδών

Tο Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

 

– Μεταπτυχιακό στον Ελληνικό Πολιτισμό

Περιγραφή του Προγράμματος στον Ελληνικό Πολιτισμό

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο και σύγχρονο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον Ελληνικό Πολιτισμό, μοναδικό στον ελληνόφωνο χώρο, που δεν προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις προπτυχιακού επιπέδου και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να εμβαθύνουν στις σημαντικότερες συνιστώσες του ελληνικού πολιτισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το Μεταπτυχιακό στον Ελληνικό Πολιτισμό αποσκοπεί:

 • Στην εξοικείωση των φοιτητών με βασικούς τομείς της επιστήμης και του πολιτισμού (Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Πολιτική, Ρητορική, Θέατρο, Τέχνη)
 • Στην κατανόηση και ανάλυση των διαφόρων φάσεων της Ιστορίας και της πνευματικής ζωής του ελληνικού κόσμου, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
 • Στην προβολή της συνάφειας του ελληνικού πολιτισμού με άλλες πολιτισμικές παραδόσεις και αξίες, ώστε οι φοιτητές να οδηγηθούν στη συνειδητοποίηση της ιδιαιτερότητας της πολιτισμικής τους ταυτότηταςΣτην παραγωγή και διάδοση νέας γνώσης, που αναφέρεται στις διάφορες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού
 • Στην προώθηση της έρευνας σε τομείς που είναι άμεσα συνυφασμένοι με την ελληνική παράδοση και κληρονομιά, καθώς και στη συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα και διακεκριμένους Καθηγητές από την Κύπρο και το εξωτερικό
 • Στην ερευνητική αυτονόμηση των φοιτητών, μέσα από τη χρήση σύγχρονων συμμετοχικών και διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας και επιστημονικής έρευνας.

Δομή Προγράμματος

Οι βασικοί άξονες του Μεταπτυχιακού στον Ελληνικό Πολιτισμό είναι οι εξής:

 • Φιλοσοφία
 • Λογοτεχνία
 • Ιστορία
 • Τέχνη

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον Ελληνικό Πολιτισμό φιλοδοξεί να καλλιεργήσει και να προωθήσει τις κυρίαρχες αξίες της ελληνικής σκέψης, όπως είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών, η ιστορική γνώση, η αναζήτηση της αλήθειας για την ουσία της ζωής και του κόσμου, η σημασία της γλώσσας, και ο μορφωτικός ρόλος του θεάτρου.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος επιχειρείται η ιστορική και συστηματική μελέτη, η τεκμηρίωση και ανάδειξη της ανθρωπιστικής παιδείας και της πολιτισμικής γενικά προσφοράς των Ελλήνων στη δυτικοευρωπαϊκή σκέψη. Η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού δεν περιορίζεται στην ελληνική αρχαιότητα, αλλά αγκαλιάζει και τον νεότερο και σύγχρονο ελλαδικό και κυπριακό πολιτισμό με την ανάδειξη της ιστορίας και λογοτεχνίας του.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές  είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα και να συγγράψουν μία διπλωματική εργασία. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του Μάστερ απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Κριτήρια εισδοχής

 • Πτυχίο σε οποιονδήποτε κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • Επικυρωμένα πιστοποιητικά όλων των ακαδημαϊκών προσόντων
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα (προαιρετικά)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Συνέντευξη

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού στον Ελληνικό Πολιτισμό είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.
Το Πρόγραμμα στον Ελληνικό Πολιτισμό προσφέρεται για παρακολούθηση τα Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσιτό και σε αυτούς που εργάζονται ή ζουν εκτός Πάφου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης