Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης , Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

voucher-2016-29-64-exelixi
Στα μέσα Ιουλίου το πρόγραμμα Voucher 23.000 θέσεων για άτομα από 29 έως 64 ετών
29/06/2016
Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
30/06/2016
Εμφάνιση όλων

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης , Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης
Shares

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης , Προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

– Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Περιγραφή Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσει άμεση εργοδότηση και θα τους προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλύπτει τις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Μάρκετινγκ, της Διαχείρισης Διαδικασιών και της Επιχειρησιακής Στρατηγικής. Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών προσεγγίσεων που βοηθούν τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν ως διευθυντές, επιχειρηματίες και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων.

Στο Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αυτό δίδεται έμφαση στην απόκτηση από τους φοιτητές διοικητικών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην πρακτική της διαδικασίας λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι διοικητικές δεξιότητες μεταδίδονται στον φοιτητή με τέτοιο τρόπο ώστε να του παρέχουν τη δυνατότητα για κριτική ανάλυση σε τομείς όπως τα επιχειρηματικά σχέδια, η κατανόηση των διοικητικών δομών και η προώθηση της καινοτομίας.

Οι μαθησιακοί στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων επιτυγχάνονται με διαλέξεις, σεμινάρια, ανάλυση και μελέτη περιπτώσεων και με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Η εμπλοκή των φοιτητών σε παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, έρευνα και επεξεργασία δεδομένων ενθαρρύνεται σε όλα τα μαθήματα του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Δομή Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας, μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μαθήματα Κατεύθυνσης και επιλεγόμενα. Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε :

  • Να παρέχει στους φοιτητές μια πλήρη θεωρητική και εφαρμοσμένη παιδεία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Να καλλιεργείται ο σεβασμός στους κανόνες επιχειρηματικότητας, ηθικής και δεοντολογίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να προσφέρουν στον φοιτητή γενικότερες γνώσεις, που θα του επιτρέψουν να γίνει ‘’πολίτης του κόσμου’’, συμμετέχοντας στη διαδικασία της διά βίου μάθησης. Σε αυτόν τον κύκλο περιλαμβάνονται μαθήματα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Πολιτικών Επιστημών.

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει εξειδικεύσεις στους πιο συγχρόνους τομείς της επιχειρηματικής δράσης

Μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι φοιτητές του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολης θα διδαχθούν τις βασικές αρχές των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών, της Λογιστικής, του Μάρκετινγκ, της Ηγεσίας και Οργανωτικής Συμπεριφοράς, της Διαχείρισης Διαδικασιών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία μιας επιχείρησης και να εφαρμόσουν τις δοκιμότερες μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις.

Τα εξειδικευμένα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων των κατευθύνσεων διδάσκονται μέσω διαλέξεων, μελέτης περιπτώσεων και εξειδικευμένων σεμιναρίων από επαγγελματίες. Έτσι παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να διερευνήσουν θέματα Μάρκετινγκ, Διοίκησης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, Ναυτιλιακής Διοίκησης, Αθλητικής Διοίκησης ή στον τομέα παροχής υπηρεσιών και τουρισμού, τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την Κύπρο. Οι φοιτητές επίσης μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από άλλα Προγράμματα, όπως Ψυχολογία, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, κ.ά.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει στους αποφοίτους του τα κατάλληλα εφόδια για να εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι τέσσερα έτη. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

– Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Στόχος του Πτυχιακού Προγράμματος στα Χρηματοοικονομικά είναι να προσφέρει στους φοιτητές την αρτιότερη δυνατή εκπαίδευση και προετοιμασία είτε για άμεση απασχόληση είτε για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Η συνολική εκπαίδευση καθιστά τον φοιτητή ικανό να προσεγγίσει και να επιλύσει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η δομή του Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και ο συνδυασμός των θεμάτων που προσφέρονται προετοιμάζει τους φοιτητές για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του Association of Charted Certified Accountants (ACCA).

Το Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Θεωρίας, της Μελέτης και Πρακτικής Ανάλυσης των Επενδύσεων, της Λογιστικής, της Διοίκησης Τραπεζών, των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικώναποκτούν μία ολοκληρωμένη αντίληψη της επιστήμης των Χρηματοοικονομικών, ενώ ταυτόχρονα εμπεδώνουν τις απαραίτητες δεοντολογικές και επαγγελματικές αρχές, με την κατανόηση των εταιρικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών, νομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, που επηρεάζουν τη λειτουργία Αγορών και Οργανισμών.

Το Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών παρέχει κατευθύνσεις στα Τραπεζικά και τη Λογιστική. Στα δυο πρώτα έτη προσφέρεται ένα κοινό πεδίο γνώσεων, ενώ στα δυο τελευταία έτη σπουδών ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, εάν το επιθυμεί, έναν πιο εξειδικευμένο τομέα είτε στα Τραπεζικά είτε στη Λογιστική. Και οι δύο κατευθύνσεις προσφέρουν δυνατότητα για άμεση απασχόληση και επαγγελματική πιστοποίηση.

Δομή Προγράμματος

Στο Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών συμπεριλαμβάνονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα περιεχομένου στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών καθώς και μαθήματα κατεύθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Τραπεζικών. Τα μαθήματα κατεύθυνσης συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή, τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τους τομείς. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από σύγχρονες και εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και με την ενσωμάτωση των τελευταίων εξελίξεων στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών.Η κατεύθυνση των Τραπεζικών παρέχει στον φοιτητή μια πληρέστερη θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη παιδεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φοιτητές συνθέτουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αξιολογούν πιστωτικούς κινδύνους και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πραγματικές εμπειρίες. Η κατεύθυνση της Λογιστικής επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάσουν ειδικά γνωστικά αντικείμενα, όπως Χρηματοοικονομική και Διαχειριστική Λογιστική, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Λογιστικά Συστήματα Πληροφοριών, Κατάρτιση Προϋπολογισμών και Οικονομικών Μελετών, Φορολογία και Λογιστικό Έλεγχο. Γενικότερα η κατεύθυνση της Λογιστικής, μέσα από εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων, αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα είναι έτοιμοι να εργαστούν με επιτυχία ως οικονομολόγοι στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον δημόσιο τομέα ή να προχωρήσουν για μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, επειδή το Πρόγραμμα Οικονομικών Σπουδών τούς παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο, όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να ακολουθήσουν νομικές και πολιτικές επιστήμες, επιστήμες διεθνών σχέσεων, δημοσιογραφία και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η καριέρα του πτυχιούχου στη Λογιστική προσφέρει μοναδικές επαγγελματικές προοπτικές για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε αυτό συντελεί η σταθερή διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας στον κλάδο. Κώστας Γιαννόπουλος – Καθηγητής Χρηματοοικονομικών.

– Πτυχίο στα Οικονομικά

Μελετώντας στο Πτυχίο στα Οικονομικά ο φοιτητής θα κατανοήσει με ποιο τρόπο τα άτομα και οι κοινωνίες κάνουν τις επιλογές τους για τη χρήση περιορισμένων πόρων και αγαθών μιας οικονομίας, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων. Αυτές οι επιλογές εξαρτώνται από την εκτίμηση του κόστους, των ωφελειών, των κινδύνων και των επιπτώσεών τους. Οι περιορισμοί που επιδρούν σε αυτές τις επιλογές είναι πολλοί και περιλαμβάνουν το εισόδημα, το κόστος, την τεχνολογία, τους φυσικούς πόρους, τη νομοθεσία και τον χρόνο.

Τα Οικονομικά διαιρούνται παραδοσιακά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την Μικροοικονομική και την Μακροοικονομική. Η Μικροοικονομική μελετά τις αποφάσεις των ατομικών οικονομικών μονάδων, όπως είναι η επιχείρηση που παράγει αγαθά και προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το κέρδος της ή το νοικοκυριό που αποκτά εισόδημα, προβαίνει σε αγορές και προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Η Μακροοικονομική μελετά τους παράγοντες που καθορίζουν το συνολικό προϊόν της οικονομίας και αναλύει τους μηχανισμούς που προκαλούν πληθωρισμό, ανεργία ή ανάπτυξη.

Όλοι οι φοιτητές του Πτυχίου στα Οικονομικά μελετούν Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, υπάρχει, όμως, και μια μεγάλη ποικιλία άλλων επιλογών, εξειδικευμένων μέσα στο Πτυχίο στα Οικονομικά. Πράγματι τα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις διδάσκονται σε συνδυασμό με τα μαθήματα του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ και Διοίκηση), βοηθώντας έτσι τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τη χρήση οικονομικής επιχειρηματολογίας στα πλαίσια λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση οικονομικών για εισαγωγή στο πρώτο έτος.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίο στα Οικονομικά θα αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν, σε ικανοποιητικό βαθμό, βασικές οικονομικές έννοιες, θεωρίες και αναλυτικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να χειρίζονται και να ερμηνεύουν κριτικά τα οικονομικά δεδομένα. Με το πέρας των σπουδών τους θα κατέχουν δεξιότητες Τεχνολογίας, ειδικές αναλύσεις και Επικοινωνίας καθώς και τις ερευνητικές δυνατότητες που θα τους δώσουν την ικανότητα να εκφράζουν απόψεις με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, μέσα από την εκπαίδευσή τους θα αποκτήσουν την ικανότητα να εργασθούν αποδοτικά ως μέλος μιας ομάδας.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Πτυχίο στα Οικονομικά θα είναι έτοιμοι να εργαστούν με επιτυχία ως οικονομολόγοι στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον δημόσιο τομέα ή να προχωρήσουν για μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, επειδή το Πρόγραμμα Οικονομικών Σπουδών τούς παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο, όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να ακολουθήσουν νομικές και πολιτικές επιστήμες, επιστήμες διεθνών σχέσεων, δημοσιογραφία και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του Πτυχίο στα Οικονομικά είναι τέσσερα έτη. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους οι φοιτητές του Πτυχίου στα Οικονομικά είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν σαράντα (40) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται σε οκτώ εξάμηνα, και να συγγράψουν μια διπλωματική εργασία κατά τα τελευταία δύο εξάμηνα των σπουδών τους. Από τα μαθήματα αυτά τα οκτώ (8) είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν από ένα σύνολο μαθημάτων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και δεξιότητές τους.

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης