1.526 νέες προσλήψεις σε ΟΤΑ, ΕΛΤΑ, μουσεία, νοσοκομεία, ΕΛΓΟ, ΔΕΗ

Τα προγράμματα voucher για ανέργους εντάσονται στο νέο ΕΣΠΑ
03/11/2015
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 18 προσλήψεις σε Άρτα, Ιωάννινα και Κέρκυρα
03/11/2015
Εμφάνιση όλων

1.526 νέες προσλήψεις σε ΟΤΑ, ΕΛΤΑ, μουσεία, νοσοκομεία, ΕΛΓΟ, ΔΕΗ

Shares

1.526 νέες προσλήψεις σε ΟΤΑ, ΕΛΤΑ, μουσεία, νοσοκομεία, ΕΛΓΟ, ΔΕΗ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες αιτήσεων για 1.526 μόνιμους και εποχικούς στο Δημόσιο. Από τους διαγωνισμούς που «τρέχουν» μέσα στον Νοέμβριο ξεχωρίζουν η 4Κ/2015 προκήρυξη για 226 μόνιμους ΠΕ και ΥΕ και η 5Κ/2015 για 690 μόνιμους ΔΕ και ΤΕ. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για τους εποχικούς διαγωνισμούς σε δήμους, στα ΕΛΤΑ, στη ΔΕΗ και σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Από την κατανομή των θέσεων σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» προκύπτει ότι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές, διοικητικοί, διανομείς, τεχνικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές, μάγειρες κ.ά.

89 εποχικοί εργάτες στο Δήμο Λάρισας – Αιτήσεις έως τις 9 Νοεμβρίου

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει ο Δήμος Λάρισας. Αναλυτικά θα ενισχυθεί με ογδόντα εννιά (89) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας. Για να κάνουν αίτηση στην προκήρυξη οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα Εποχικού (ΣΟΧ) – Διαγωνισμών Φορέων τη διαδρομή: Εντυπα αιτήσεων, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα Εποχικού – Διαγωνισμών Φορέων – μέσω της διαδρομής: Εντυπα αιτήσεων (ΣΟΧ).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ιωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Αναστασίου Αθανάσιου και κ. Αναστασίου Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2413 500244, 2413 500243). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

70 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Δέλτα

Οκτάμηνες συμβάσεις θα υπογράψουν 70 νέοι υπάλληλοι στο Δήμο Δέλτα. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 1 ΤΕ Μηχανολόγος Οχημάτων, 2 ΔΕ Χειριστές Αγροτικού Ελκυστήρα, 3 ΔΕ Τεχνίτες Οχημάτων, 3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 3 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικού Μηχανήματος (καλαθοφόρου), 2 ΔΕ Χειριστές Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή (τύπου JCB), 2 ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι, 22 ΥΕ Εργάτες/τριες Γενικών Καθηκόντων και 30 ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δέλτα, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ. 57400, Σίνδος (τηλ. επικοινωνίας 2313300502 και 2313300546). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

27 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στις ΕΠΑ.Σ. του ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «Δήμητρα» ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μήνες και όχι πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ως εξής: ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων (ΠΕ Γεωπόνος 5, ΔΕ Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος 2), ΕΠΑ.Σ. Λάρισας (ΠΕ Γεωπόνος 4, ΤΕ Τεχν. Γεωργικών Μηχανημάτων 1, ΔΕ Τεχνίτης Αγροτικών Μηχανημάτων 2), ΕΠΑ.Σ. Συγγρού (ΠΕ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής 2), ΕΠΑ.Σ. Νεμέας (ΠΕ Χημικός-Οινολόγος 1, ΤΕ Οινολόγος 1, ΠΕ Γεωπόνος 1, ΠΕ Μηχανολόγος 1, ΠΕ Πληροφορικής 1), ΕΠΑ.Σ. Κρήτης (ΠΕ Γεωπόνος 3, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας 1), ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας (ΔΕ Ξυλογλύπτης 1, ΠΕ Καλλιτεχνικών 1). Περισσότερες πληροφορίες: www.elgo.gr.

Δύο προκηρύξεις για 916 μόνιμους σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας-Αιτήσεις έως την 1η Δεκεμβρίου

Ολο τον Νοέμβριο θα δέχεται αιτήσεις το ΑΣΕΠ για 916 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει μέσω δύο προκηρύξεων, της 4Κ/2015 και της 5Κ/2015. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν 125 από την κατηγορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 374 από την κατηγορία της τεχνολογικής, 316 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 101 υποψήφιοι θα από την κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω κι αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 1 Δεκεμβρίου 2015 για την προκήρυξη της 5Κ/2015 και έως τις 16 Νοεμβρίου για την προκήρυξη της 4Κ/2015. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.

89 προσλήψεις με 8μηνα στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ με 3 προκηρύξεις της ανακοινώνει την πρόσληψη 89 ατόμων με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών. Δείτε αναλυτικά τις θέσεις τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κώ, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας και ΤΣΠ Γαύδου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Σίφνου, ΤΣΠ Κύθνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΑΣΠ Οήρας, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Η υποβολή των αιτήσεων για τις ΣΟΧ 5 & ΣΟΧ 7 θα αρχίσει από 06/11/2015 και θα λήξει 16/11/2015 και για την ΣΟΧ 6 θα αρχίσει από 10/11/2015 και θα λήξει 20/11/15 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Προκήρυξη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΕΠΑΣ Συγγρού

Το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016,

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Κατανέμεται εκπαιδευτικό – διδακτικό ωρομίσθιο προσωπικό, όπως ειδικότερα αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Κατανέμεται εκπαιδευτικό – διδακτικό ωρομίσθιο προσωπικό, όπως ειδικότερα αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί

Για τη θέση ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1)    Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπονίας Α.Ε.Ι. τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή το ομώνυμο κατά ειδικότητα ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή δίπλωμα των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2)    Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
3)    Επαγγελματική εμπειρία δύο (2) οκταμήνων σε Κηποτεχνικές Εφαρμογές.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη με το προσόν (1) και (2).

Β : Εκτός από τα ανωτέρω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα. Η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται:

Οι υποψήφιοι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα. Η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται:

1)    Με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101¬5).

2)    Με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54 006, Τηλ. 2310-997571-72-76), το οποίο θα χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.

Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

β) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο

γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

δ) Ο χρόνος απασχόλησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού που θα προσλαμβάνεται στις προκηρυσσόμενες με την παρούσα θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ή άλλως καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας με τον Οργανισμό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει έκαστος τις 8 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως όπως αυτό ορίζεται με το άρθρο 36 παρ. 27 του Ν. 4186/17-9-2013.

ε) Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) οφείλουν να τερματίσουν την επαγγελματική σχέση με το φροντιστήριο ή το ιδιωτικό σχολείο (παρ. 16 άρθρο 14 του Ν. 1566/85 σε περίπτωση πρόσληψης).

Γ: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης — προκήρυξης, αίτηση στην ΕΠΑΣ Συγγρού, αντίτυπο της οποίας μπορούν να παραλαμβάνουν από την ανωτέρω ΕΠΑΣ ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΑΗΜΗΤΡΑ(ΛνΛν\ν.ε^ο^ν) . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ. Συγγρού, Ταχ. διεύθυνση: Κηφισίας 182, 14562, Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας: 210- 8012701. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δ:   Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

α) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.) που συντελούν κατά την κρίση τους στην απεικόνιση των σπουδών και των ασχολιών τους.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί   με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν εάν προσφέρουν υπηρεσία ή όχι ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις ώρες που διδάσκουν σε αυτά και σε περίπτωση που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη και τις ώρες διδασκαλίας που θα απασχολούνται στην ΕΠΑ.Σ, να μη ξεπερνούν εν συνόλω τις 8 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και όπου απαιτείται έγκριση του φορέα για την πρόσθετη απασχόληση του.

στ) Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να υποβάλλουν:

• Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i)    το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

ii)    το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iii)    το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι των παραπάνω πτυχίων της αλλοδαπής και εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου. Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος και λαμβάνει την κατώτερη βαθμολογία της κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή «5,00».

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i)    το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ii)    το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

iii)    το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω

ζ) Πιστοποιητικό εμπειρίας (για όσους διαθέτουν και όπου απαιτείται) στο αντικείμενο της ειδικότητας που αποδεικνύεται ως ακολούθως:

i)    είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας,

ii)    είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94,

iii)    είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα,

iv)    είτε με υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας συγκεκριμένης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της,

v)    εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. η) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας). Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.

Ε: Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού. Στην επιτροπή της κάθε ΕΠΑ.Σ. δύναται να μετέχουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής δεν δύναται να ξεκινήσουν πριν την παρέλευση 3 τουλάχιστον εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων ώστε να προσκομισθούν και οι ταχυδρομικώς υποβαλλόμενες αιτήσεις. Η επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτής εντός ευλόγου χρόνου, μη δυναμένου η πρώτη συνεδρίαση να υπερβεί τις 10 εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1.    Η αρμόδια υπηρεσία σε κάθε ΕΠΑΣ παραδίδει στον Πρόεδρο της επιτροπής τις αιτήσεις των υποψηφίων μετά σχετικού πίνακα εις διπλούν κατά ειδικότητα, εις τον οποίον καταχωρούνται όλες οι αιτήσεις κατά αλφαβητική σειρά.

2.    Η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και αποκλείει με αιτιολογημένη απόφασή της όσους δεν υπέβαλλαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όσους δεν έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα. Επίσης αποκλείει όσους υποψηφίους είχαν εργασθεί στο παρελθόν σε Τ.Ε.Ε, ΕΠΑ.Σ ή σε άλλο σχολείο και είχαν αξιολογηθεί ως ακατάλληλοι (επέδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά), τούτου αποδεικνυόμενου από σχετικό έγγραφο.

3.    Καταρτίζει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά, κατά ειδικότητα, έπειτα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων καθώς και τους πίνακες επιλογής.

4.    Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και στη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα.

5.    Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

6.    Για την κατάταξη των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά και την σύνταξη του πίνακα επιλεγομένων, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της α) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Διδακτορικό ή master), β) πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, γ) Διδακτική εμπειρία, δ)τον βαθμό του πτυχίου, ε) την προϋπηρεσία — επαγγελματική εμπειρία, στ)την εντοπιότητα. Οι κάτοχοι διδακτορικού στην ειδικότητα που είναι υποψήφιοι λαμβάνουν 50 μονάδες, οι κάτοχοι Master 25 μονάδες, οι κάτοχοι πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 15 μονάδες, οι έχοντες διδακτική εμπειρία: για τις πρώτες 600 ώρες 10 μονάδες, από 600 ώρες και άνω 15 μονάδες εν συνόλω, ο βαθμός του πτυχίου επί 5 μονάδες, προϋπηρεσία — επαγγελματική εμπειρία : για το πρώτο οκτάμηνο προϋπηρεσίας -επαγγελματικής εμπειρίας 15 μονάδες, και πέραν των δύο οκταμήνων 20 μονάδες εν συνόλω, για την εντοπιότητα 20 μονάδες.

7.    Ο Πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει το πρακτικό της επιτροπής με τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά, τους πίνακες επιλεγέντων και τον πίνακα απορριφθέντων στην αρμόδια υπηρεσία σε κάθε ΕΠΑ.Σ από την οποία παρέλαβε τις αιτήσεις των υποψηφίων. Η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει τους πίνακες με τα σχετικά δικαιολογητικά και το πρακτικό της επιτροπής στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» για έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.    Οι εγκεκριμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακες τοιχοκολλούνται στο κατάστημα της ΕΠΑΣ Συγγρού, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού τοιχοκόλλησης. Οι πίνακες που δεν εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι τυχόν ενστάσεις υποψηφίων για την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης, παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια Τριμελή Επιτροπή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην Αθήνα, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ Συγγρού, και κρίνει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό, η κρίση δε αυτής γνωστοποιείται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου στους ενδιαφερόμενους.

9.    Οι κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένοι πίνακες ισχύουν για ένα χρόνο από την έγκρισή τους και μόνο για την ΕΠΑΣ που έχουν γίνει οι αιτήσεις, η δε πρόσληψη των επιλεγομένων ενεργείται με τη σειρά που είναι γραμμένοι στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι ενδέχεται να μην γίνει η πρόσληψη από όλους τους ανωτέρω κλάδους και ειδικότητες έστω και αν υπέβαλλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους αξιολογικούς πίνακες εφόσον δεν δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε σχολείου ή δεν επαρκούν οι σχετικές πιστώσεις ή τροποποιηθεί η λειτουργία των Σχολών. Από τους πίνακες που θα συνταχθούν θα γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, βάσει των πινάκων αξιολόγησης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Σχολής μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους. Σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης θα προσλαμβάνεται ο επόμενος υποψήφιος στους πίνακες κατάταξης. Προσληφθέντες, οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίσταται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα.

ΣΤ: Το παραπάνω εκπαιδευτικό προσωπικό θα απασχολείται τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας ανάλογα με το εφαρμοζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΑΣ Συγγρού.

Ζ: Εάν η παρουσία των υποψηφίων ενώπιον της επιτροπής κριθεί υποχρεωτική θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση που θα τοιχοκολληθεί στα κτίρια των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η προκήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου που εδρεύει η ΕΠΑΣ Συγγρού και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΠΑΣ Συγγρού και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό τοιχοκόλλησης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού Αττικής και να αναρτηθεί ολόκληρη στα καταστήματα, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αχαρνών 2),της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα), των πινάκων ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αμαρουσίου, καθώς και στην έδρα της ΕΠΑ.Σ Συγγρού.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην Δευτεροβάθμια Τριμελή Επιτροπή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82.

Η Σύμβαση εργασίας του ανωτέρω προσωπικού θα λυθεί αυτοδίκαια με τη λήξη του χρόνου απασχόλησης ή και νωρίτερα λόγω έλλειψης πιστώσεων ή λόγω διακοπής των εργασιών των προγραμμάτων εκπαίδευσης κ.λ.π

Πρόσληψη γεωπόνου στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Evaluating Bactrocera oleae susceptibility to test product» ‘το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρία Bayer Hellas.

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Φυσικό πρόσωπο, Πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ, ελεύθερο επαγγελματία για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών –    συλλογή προσβεβλημένου ελαιόκαρπου, –    ανάπτυξη πληθυσμών Bactrocera oleae, –    διενέργεια βιοδοκιμών με τις μεθόδους που αναφέρονται στην σχετική σύμβαση με την εταιρία Bayer Hellas, –    αξιολόγηση και μερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα

1)    Πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου

2)    Άδεια άσκησης επαγγέλματος

3)    Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών

4)    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

–   Εμπειρία και δημοσιεύσεις σε θέματα αξιολόγησης εντομοκτόνων σκευασμάτων και ειδικότερα στον εντομολογικό εχθρό Bactrocera oleae Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 7.250 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και άλλων κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00., σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 2386/26-10-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Καστοριάς 32 Α Μέσα Κατσαμπά 71307 Ηράκλειο.

Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2810 302309 (κ. Εμμ. Ροδιτάκη) και 2810 302 315 (κα Α. Σαβουιδάκη-Πηρουνάκη) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 αντίστοιχα του π.δ. 164/2004 «Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του Ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών», «Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου» και με το άρθρο 6, παράγραφος 1, «Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας», επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι ανωτέρω απαγορεύσεις στα πρόσωπα των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν πρόταση, υπολογιζόμενης και την υπό ανάθεση σύμβασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

1.    Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

2.    Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:   πιστοποιητικό   αναγνώρισης   ή   επικυρωμένο   φωτοαντίγραφο  από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3.    Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας όπου απαιτείται.

4.    Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).

5.    Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.

6.    Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 7.    Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο.

8.    Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 2386/26-10-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετά το πέρας της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα κατάταξης και θα εκδώσει την σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης έργου καλείται ο ανάδοχος κατά περίπτωση να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους κατά περίπτωση αναδόχους δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης..

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί: α) στα γραφεία του Ινστιτούτου οδός Καστοριάς 32 Α Μέσα Κατσαμπά 71307 Ηράκλειο και β) στο Δήμο Ηρακλείου και θα αναρτηθεί α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) στις ιστοσελίδες του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, www.elgo.gr και www.nagref.gr.

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Καστοριά, Κοζάνη, Πέλλα και Φλώρινα

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν ην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας και Φλώρινας  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, για τον υποψήφιο ο οποίος έχει απασχοληθεί στα ΕΛΤΑ, στην οποία να δηλώνει την τελευταία του απασχόληση στα ΕΛΤΑ καθώς και το συνολικό χρόνο απασχόλησης στα ΕΛΤΑ με βάση υπολογισμού την πρώτη σύμβαση που καταρτίσθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.164/19-7-2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134/τ.Α’/19-07-2004).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (από 09.00 έως 14.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα παρακάτω Ταχυδρομικά Καταστήματα : Κατάστημα Αλεξάνδρειας, Εθν. Αντίστασης 48, – 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, τηλ: 23330 23526. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 41/2015, υπόψη κ. Μ. Μορκουτίνη

•    Κατάστημα Πτολεμαίδας, Ι. Χριστίδη 4 – 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, τηλ: 24630 22203 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 41/2015, υπόψη κ. Α. Χαριτωνίδου

Κατάστημα Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου 71 – 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, τηλ: 23820 22244. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 41/2015, υπόψη κ. Ο. Χατζηκωνσταντίνου

•    Κατάστημα Φλώρινας, Λοχαγού Μόδη 13 – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ: 23850 23971 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 41/2015, υπόψη κ. Π. Τζουβάρα

Κατάστημα Καστοριάς, Λ. Κύκνων 4 – 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, τηλ: 24670 84548 Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 41/2015, υπόψη κ. Μ. Καραμανίδη.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης τους κωδικούς θέσεων που επιδιώκει και θα την υποβάλει σε ένα από τα ανωτέρω καταστήματα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας των ΕΛΤΑ, στα καταστήματα των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των ΕΛΤΑ, στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης