Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

29/04/2015

Πιστοποιητικό πληροφορικής Cambridge Vellum

  Η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο ενδυνάμωσης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και ένταξής του   στην αγορά εργασίας.   Παράλληλα, […]
29/04/2015

Πιστοποίηση προσωπικού ασφαλείας (Security)

Πιστοποίηση προσωπικού ασφαλείας (Security) Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου σε διεθνές επίπεδο, […]
29/04/2015

Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη […]
29/04/2015

Πιστοποίηση για τεχνικούς ασφαλείας

Πιστοποίηση για τεχνικούς ασφαλείας Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων Το πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ 2 «ΕΞΕΛΙΞΗ» (κωδ. ΕΟΠΠΕΠ 2000090), αναλαμβάνει την υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικών Ασφαλείας για επιμόρφωση εργοδοτών και […]

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης