Voucher 29 – 64 Πρόγραμμα και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής

voucher2964-2
Voucher 29 – 64 Ξεκινάει αύριο, Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου
30/11/2016
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Νέος κύκλος εκπαίδευσης στη Πρέβεζα, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
24/01/2017
Εμφάνιση όλων

Voucher 29 – 64 Πρόγραμμα και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής

voucher2964-2
Shares

Voucher 29 – 64 Πρόγραμμα και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ VOUCHER 29-64!!!

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.600 €

«Πρόγραμμα και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής»

για όσους έχουν γεννηθεί από 1/1/1953 έως και 31/12/1987

Υποβολή Αιτήσεων:

1/12/2016 έως και 30/12/2016

Δικαίωμα Συμμετοχής:

 1. Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικού έως και το 1980) και Τριταξίου Γυμνασίου από το 1981 και έπειτα.

 2. Απόφοιτοι Λυκείου

 3. Απόφοιτοι ΙΕΚ (με πιστοποίηση)

 4. Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ – ΑΕΙ

 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξάρτητα με το αν λαμβάνουν επίδομα ή όχι).

Μοριοδότηση:

 1. Χρόνος ανεργίας

 2. Επαγγελματική Εμπειρία

 3. Εισόδημα Φορ. Έτος 2015 (Ατομικό ή Οικογενειακό)

 4. Ηλικία Υποψηφίου

 5. Άτομα με ειδικές ανάγκες (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)

 6. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

 7. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια.

Υπηρεσίες που παρέχονται:

 1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής

 2. Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων από εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής/ συμβούλους, τα οποία θα πραγματοποιήσουν 2 ατομικές συνεδρίες, καθώς και από τον επόπτη πρακτικής άσκησης με στόχους:

α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους

β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο

εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν

δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και

ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.

 1. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

 2. Πρακτική άσκηση στην ειδικότητα επιλογής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω της επιταγής κατάρτισης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Συνοπτική περιγραφή της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση /διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι

ακόλουθοι στόχοι:

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες κλάδων αιχμής, της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων ανέργων

Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

Αντικείμενο της δράσης

Αντικείμενο της παρούσας δράσης αποτελεί η παροχή

υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης

καθώς και υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε

ανέργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, ηλικίας από 29 μέχρι 64 ετών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τη χρηματοδοτική κατανομή.

Μητρώο Ωφελουμένων

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που τίθενται στην παρούσα, θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 2 της παρούσας.

Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, δεν θα υπερβούν τα 23.000 άτομα τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στη δράση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

με-την-συνγχριματοδότηση-της-ευρωπαικής-ένωσης

Κείμενο Πρόσκλησης : εδώ

Επίσημη ιστοσελίδα : εδώ

 

Συμπλήρωσε τώρα την φόρμα αίτησης εδώ !!!

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης