Πιστοποίηση για τεχνικούς ασφαλείας

Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
29/04/2015
Πιστοποίηση ορθής χρήσης φυτοφαρμάκων
29/04/2015
Εμφάνιση όλων

Πιστοποίηση για τεχνικούς ασφαλείας

Shares

Πιστοποίηση για τεχνικούς ασφαλείας

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Το πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ 2 «ΕΞΕΛΙΞΗ» (κωδ. ΕΟΠΠΕΠ 2000090), αναλαμβάνει την υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικών Ασφαλείας για επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 29331/1135/2012).

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά σε όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/ τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

  • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
  • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
  • Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Α (υψηλής επικινδυνότητας),
Β (μεσαίας επικινδυνότητας),
Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Από το Υπουργείο Εργασίας εκδόθηκε η 10520/16/03/2015 εγκύκλιος για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας για το έτος 2015.

Επίσης επισημαίνεται ότι η προθεσμία των εργοδοτών προκειμένου να επιμορφωθούν λήγει την 30/06/2015 για όσες επιχειρήσεις ήδη έχουν ενταχθεί στο Εργάνη.

Σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επαγγελματικού κινδύνου, με λιγότερους από 50 εργαζόμενους δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας.

Διάρκεια σεμιναρίων 10 ώρες (2 ημέρες).

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την βεβαίωση παρακολούθησης που απαιτείται να κατέχουν βάση της νομοθεσίας.

Κόστος παρακολούθησης ΄Β Κατηγορίας: 100€

Κόστος παρακολούθησης: ΄Γ Κατηγορίας: 50€

 

Αφήστε μια απάντηση

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης